Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas

Cmentarze żydowskie w Polsce - bibliografia. Oprac. K. Bielawski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opracowania, artykuły i inne

•  Baksik Ł., Macewy codziennego użytku, Wołowiec 2012.

•  Bałaban M., Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Kraków 1935.

•  Bałaban M., Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warszawa 1929.

•  Bartczak A., Ślady pamięci. Społeczność żydowska naPomorzu Zachodnim do II wojny światowej, Szczecin 2020.

•  Bartosz A., Cmentarz żydowski w Tarnowie. Przewodnik, Tarnów 2019.

•  Bartosz A., Gancarz N., Kozioł J., Cmentarz żydowski w Brzostku, Tarnów 2009.

•  Bednarczyk R., Gliwicka 66: inwentaryzacja kirkutu w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry 2018.

•  Bednarek M., Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce, Kraków 2020.

•  Bergman E., Jagielski J., Ślady obecności. Synagogi i cmentarze, [w:] Następstwa Zagłady Żydów. Polska 1944 - 2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011.

•  Bielawski K., Drewniane macewy z miasteczka Lenin na Polesiu, "Kwartalnik Historii Żydów" 2013, nr 3 (247).

•  Bielawski K., "Nawet umarłym nie dali spokoju". Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski w latach 1933-1945, [w:] Zagłada Żydów. Studia i Materiały 2019, nr 15.

•  Bielawski K., Ohele w Polsce z uwzględnieniem ich występowania na cmentarzach wielkomiejskich, [w:] Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej, red. I. Gadowska, Łódź 2017.

•  Bielawski K., Stan zachowania cmentarzy żydowskich w Polsce, "Miasteczko Poznań" 2014, nr 1-2.

•  Bielawski K., Zagłada cmentarzy żydowskich, Warszawa 2020.

•  Cmentarz żydowski w Łodzi, red. L. Hońdo, Łódź 2016.

•  Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, red. P. Sławiński, Sandomierz 2011.

•  Cmentarze żydowskie. Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. J. Woronczak, Wrocław 1995.

•  Domańska H., Kamienne drzewo płaczu, Gdańsk 1991.

•  Dwieście lat nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie, red. L. Hońdo, Kraków 2010.

•  Felder A., Yesodei smochos, New York 1978.

•  Fijałkowski M., Zabytki i pamiątki kultury żydowskiej na terenie województwa pilskiego, "Rocznik Nadnotecki" 1992, t. XXIII.

•  Fijałkowski P., Obrządek pogrzebowy Żydów polskich w świetle badań archeologicznych, "Biuletyn ŻIH" 1989, nr 3.

•  Friedman F., Stary cmentarz żydowski w Łodzi: dzieje i zabytki, Łódź 1938.

•  Fundacja Rodziny Nissenbaumów 1983-1993, red. R. Piszczek, Gdańsk 1993.

•  Fundacja Rodziny Nissenbaumów. Ratowanie śladów kultury żydowskiej w Polsce. Żywym i umarłym, red. R. Piszczek, Warszawa 1988.

•  Gałosz W., Karetta M., Proszyk J., A. Szyndler, Cmentarz żydowski w Oświęcimiu. Historia, symbole, przyroda, Oświęcim 2018.

• Gosztyła M., Proksa M., Kirkuty Podkarpacia, Przemyśl 2001.

•  Hebzda-Sołogub B., Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 2017.

•  Hońdo L., Cmentarz żydowski w Tarnowie, Kraków 2001.

•  Hońdo L., Dom przedpogrzebowy przy żydowskim nowym cmentarzu w Krakowie, Kraków 2011.

•  Hońdo L., Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce, Kraków 2014.Hońdo L., Stary żydowski cmentarz w Krakowie: historia cmentarza, analiza hebrajskich inskrypcji, Kraków 1999.

•  Hońdo L., Nowy cmentarz żydowski w Krakowie, Kraków 2005.

•  Hońdo L., Rozmus D., Witek A., Cmentarz żydowski w Pilicy: rys historyczny i materiały inwentaryzacyjne, Kraków 1995.

•  Hońdo L., Rozmus D., Witkowski S., Cmentarz żydowski w Jaworznie, Kraków 2012.

•  Jagielski J., Krajewska M., Uwagi o stanie cmentarzy żydowskich w Polsce, "Biuletyn ŻIH" 1981, nr 4 (120).

•  Kalla-Szulc R., Cmentarz żydowski w Gogolinie: pamięć zaklęta w kamiennych nagrobkach, Krapkowice 2012.

•  Klein R., Witnesses of emancipation. Selected metropolitan Jewish cemeteries of Central and Eastern Europe, Berlin 2015.

•  Klimowicz T., Sygowski P., Tarajko M., Trzciński A., Cmentarze żydowskie. Podręcznik dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa lokalnego, Lublin 2018.

•  Kłosińska K., Wydarte niepamięci. Cmentarz żydowski w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski 2012.

•  Kocjan K., Michałowska A., Rozmus D., Rozmus M., Witek A., Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu, Kraków 2003.

•  Kopciowski A., Kubiszyn M., Trzciński A., Zawanowska M., Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011.

•  Kostka A., Historia Żydów w Trzebini: kultura, obyczaje, historia i renowacja cmentarza żydowskiego, Trzebinia 2016.

•  Kotarba R., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945, Warszawa-Kraków 2009.

•  Krajewska M., A Tribe of stones. Jewish cemeteries in Poland, Warszawa 1993.

•  Krajewska M., Cmentarze żydowskie w Polsce: nagrobki i epitafia, "Polska Sztuka Ludowa - Konteksty" 1989.

•  Krajewska M., Czas kamieni, Warszawa 1982.

•  Krajewska M., Le temps des pierres, Warszawa 1983.

•  Krajewska M., Jagielski J., Opracowanie dotyczące zabytków cmentarzy żydowskich w Polsce, [w:] Religia i kultura żydowska. Materiały z sesji judaistycznej Pieniężno '86, red. B. Wodecki, E. Śliwka, Pieniężno 1986.

•  Krajewska M., Symbolika nagrobków żydowskich - obraz religii i tradycji, [w:] Religia i kultura żydowska. Materiały z sesji judaistycznej Pieniężno '86, red. B. Wodecki, E. Śliwka, Pieniężno 1986.

•  Krajewska M., Symbolika płaskorzeźb na cmentarzach żydowskich w Polsce, "Polska Sztuka Ludowa - Konteksty" 1989, t. 43.

•  Krajewska M., Zeit der Steine, Warszawa 1982.

• Kruszniewska J., "I pamięć o nich nie ustanie u potomnych" (Est 9, 28). Cmentarz żydowski w Mszanie Dolnej. Wstęp i Postscriptum U. Antosz-Rekucka, Mszana Dolna 2022.

•  Kroszczor H., Zimler H., Cmentarz żydowski w Warszawie. Jewish Cemetery in Warsaw, Warszawa 1983.

•  Kubit B., Max Fleischer i jego dzieło: historia żydowskiego cmentarza i domu przedpogrzebowego w Gliwicach, Gliwice 2018.

•  Lebn wil ich. To co pozostało: cmentarze żydowskie w Polsce, red. P. Blachetta-Madajczyk, Białystok 2000.

•  Levy A., Jüdische Grabmalkunst in Osteuropa; eine Sammlung, Berlin 1923.

• Łagiewski M., Das Pantheon der Breslauer Juden: der juedische Friedhof an der Lohestraße in Breslau, Berlin 1999.

•  Łagiewski M., Macewy mówią, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991.

•  Łagiewski M., Najstarszy cmentarz Wrocławia: żydowski cmentarz przy Ślężnej, Wrocław 1984.

•  Łagiewski M., Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu, Wrocław 2006.

•  Mahler O., Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Kraków 1935.

•  Makom tov - der gute Ort : Jüdischer Friedhof Frankfurt (Oder)/Słubice. Makom tow - dobre miejsce: cmentarz żydowski Frankfurt nad Odrą, red. E. von Reiß, M. Abraham-Diefenbach, Berlin 2012.

•  Michałowska-Mycielska A., Rozmus D., Rozmus M., Stary cmentarz żydowski w Olkuszu. Materiały inwentaryzacyjne, Olkusz 2007.

•  Miejsca i obiekty kultu w Wielkopolsce, red. D. Matyaszczyk, Poznań 1996.

•  Myrcik J., Pro memoria. Cmentarz Żydowski w Cieszowej (inwentaryzacja obiektu), Koszęcin 2011.

•  Niedzielska M., Cmentarz żydowski, Toruń 2010.

•  Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce, red. M. Bartosiewicz, M. Krawczyk, L. Piszewski, J. Sellin, Warszawa 2017.

•  Oren D., Historia pewnego nagrobka, Lublin 2023.

•  Pash B., Gordon E., Modlitwy na cmentarzu i żydowskie zwyczaje pogrzebowe, Kraków - Budapest 2009.

•  Pastuszka S., Cmentarz żydowski w Czechowicach-Dziedzicach, Kraków 2019.

•  Pastuszka S., Izraelickie Towarzystwo Opieki nad Chorymi i Pogrzebowe w Pszczynie: wybór źródeł, Pszczyna 2017.

•  Pastuszka S., "Sprawiedliwy jak palma zakwitnie". Motywy i symbole cmentarza żydowskiego w Pszczynie, Pszczyna 2020.

•  Piluk P., Odnalezione miejsce: cmentarz żydowski w Pszczynie, Pszczyna 2007.

•  Paszkowski W., Cmentarz żydowski w Częstochowie, Częstochowa 2012.

•  Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.

•  Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie radomskim. Przewodnik, Radom bdw.

•  Piotrowski M., Próba rekonstrukcji obrządku pogrzebowego ludności żydowskiej na podstawie badań archeologicznych cmentarza w Wyszogrodzie, "Rocznik Mazowiecki" 1987, t. 9.

•  Połomski F., Zawłaszczenie i sprzedaż cmentarzy żydowskich w latach II wojny światowej na Śląsku. Ze studiów nad prawem, [w:] Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, t. XI, red. K. Jonca, Wrocław 1987.

•  Proszyk J., Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002.

•  Rabiej S., Łabęcka H., Opolski cmentarz żydowski w XIX wieku, Opole 2018.

•  Reisenthel A., Orientalismus als Mittel zur Identitatsfindung: Sepulkralarchitektur auf dem Jüdischen Friedhof Breslau, Lohestraße, Berlin 2015.

•  Rejduch-Samkowa I., Samek J., Dawna sztuka żydowska w Polsce, Warszawa 2002.

•  Rozmus D., Cmentarze żydowskie ziemi olkuskiej, Kraków 1999.

•  Rozmus D., De Judeorum arte sepulchrali. Motywy artystyczne w żydowskiej sztuce sepulkralnej, Kraków 2005.

•  Rozmus D., Prawne i badawcze wyzwania archeologii żydowskiej, Sosnowiec 2022.

•  Rymkiewicz M., Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich, Warszawa 2021.

•  Schiper I., Cmentarze żydowskie w Warszawie, Warszawa 1938.

• Spychała K., Kirkuty na Śląsku Opolskim, Opole 2019.

•  Szlezynger P., Zawidzka I., Żydowski Wiśnicz, Kraków 2016.

•  The Jewish Cemetery of Warta (d'Vort). Cmentarz żydowski w Warcie (d'Vort), red.: A. Holtzman, Tel Aviv 2006.

•  Trzciński A., Cmentarz żydowski w Lesku. Część II - wiek XVIII, Lublin 2010.

•  Trzciński A., Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim, Lublin 2009.

•  Trzciński A., Cmentarze żydowskie w XIX i XX wieku (do Holokaustu) w Europie Środkowo-Wschodniej jako tekst kultury, [w:] Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, red. Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2010 .

•  Trzciński A., Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII - XX wieku. Studium paleograficzno-epigraficzne, Lublin 2007.

•  Trzciński A., Motywy architektoniczne na nagrobkach żydowskich na historycznych obszarach Rzeczypospolitej (rekonesans badawczy), kps, Lublin 2020.

•  Trzciński A., Symbole i obrazy. Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin 1997.

•  Trzciński A., Symbolika światła na nagrobkach żydowskich w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Symbol w kulturze, red. Gerard Głuchowski, Lublin 1995 .

•  Trzciński A., Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie, Lublin 2017.

•  Trzciński A., Wodziński M., Cmentarz żydowski w Lesku. Część I - wiek XVI i XVII, Kraków 2002.

•  Trzciński A., Wodziński M., XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2: Materiały z konferencji Kraków 24-26 XI 1998, red. K. Pilarczyk, S. Gąsiorowski, Kraków 2000.

•  Trzciński A., Woronczak J.P., Nagrobki z XVI wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej, [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. II, red. T. Radzik, Lublin 1998 .

•  Urban K., Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (wybór materiałów), Kraków 2006.

•  Weizman Y., Unsettled Heritage: Living next to Poland's Material Jewish Traces after the Holocaust, Ithaca - London 2022.

•  Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej, red. I. Gadowska, Łódź 2017.

•  Wiśniewski T., Nieistniejące mniejsze cmentarze żydowskie. Rekonstrukcja Atlantydy, Białystok 2009.

•  Wodziński M., Cmentarze żydowskie w Mikołowie, "Słowo Żydowskie" 1999, nr 6 (188).

•  Wodziński M., Epitafia hebrajskie z cmentarza żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Lotniczej, "Annales Silesiae" 1992, nr 22.

•  Wodziński M., Groby cadyków w Polsce, Wrocław 1998.

•  Wodziński M., Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w., Wrocław 1996.

•  Wodziński M., O "czternastowiecznych" macewach z Cieszyna, "Annales Silesiae" 1992, nr 22.

•  Wodziński M., Stary cmentarz żydowski w Cieszynie, [w:] Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, red. J. Spyra, Cieszyn 1999.

•  Wodziński M., Średniowieczne nagrobki żydowskie ze Świdnicy, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. K. Matwijowski, Wrocław 1994.

•  Wodziński M., Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji Kraków 21-23 XI 1995, red. K. Pilarczyk, Kraków 1997.

•  Woronczak J., The Jewish Cemetery in Biała (Zülz), [w:] Jews in Silesia, red. M. Wodziński, J. Spyra, Kraków 2001.

•  Woronczak J.P., Specyfika kulturowa cmentarzy żydowskich, Katowice 1993.

•  Zawidzka I., Cmentarz żydowski w Brzesku, Brzesko 2001.

•  Zawidzka I., Cmentarz żydowski w Wiśniczu, Bochnia 1987.

•  Zawidzka I., Miejsce święte dla wszystkich żyjących, czyli rzecz o cmentarzu żydowskim w Bochni, Bochnia 1992.

•  Zawidzka I., Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Bochni, Bochnia 2018.

strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas