Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
BODZENTYN

Cmentarz żydowski w Bodzentynie jest położony około 850 m na południowy zachód od centrum miejscowości, na zboczu wzniesienia, przy polnej drodze odchodzącej przy posesji przy ul. Kieleckiej 85.

Cmentarz powstał prawdopodobnie w połowie XIX w. W 1866 r. dozór bóżniczy zakupił (według innych źródeł: otrzymał nieodpłatnie) działkę, na której nie później niż od 1865 r. dokonywano pochówków. W 1867 r. inżynier powiatowy Alfons Welke sporządził plan i wyznaczył granice cmentarza. Wiadomo, że w latach 30. teren był ogrodzony, przy wejściu znajdował się drewniany budynek, służący jako mieszkanie grabarza i dozorcy. W 1933 r. gmina żydowska zakupiła grunt przeznaczony na powiększenie cmentarza. W 1935 r. wartość cmentarza wyceniono na 6000 zł.

Po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się dewastacja obiektu. Wiele nagrobków zostało wykorzystanych przez miejscową ludność jako materiał budowlany. Co najmniej do drugiej połowy lat 80. cmentarz był używany jako pastwisko. W wyniku zniszczeń do dziś zachowało się około 80 macew, z których najstarsza upamiętnia Meira syna Chaima, zmarłego 11 października 1865 roku.

26 czerwca 1964 r. Minister Gospodarki Komunalnej wydał decyzję o zamknięciu cmentarza do celów grzebalnych.

W 1983 r., w ramach ogólnokrajowej akcji porządkowania cmentarzy żydowskich w związku z 40 rocznicą wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, Urząd Gminy w Bodzentynie zlecił wycinkę zarośli oraz ustawienie tablicy informacyjnej.

W 2006 r. ksiądz Leszek Sikorski przy pomocy członków parafii rozpoczął prace porządkowe na cmentarzu, polegające między innymi na karczowaniu roślinności. W sukurs przyszedł mu wywodzący się z Bodzentyna Max Safir (Manes Szafir). Z jego inicjatywy Szwedzki Komitet przeciwko Antysemityzmowi przystąpił do zbiórki funduszy na restaurację cmentarza. Prace trwały od 2008 r. Cmentarz został uporządkowany, zbudowano też symboliczną bramę, zaprojektowaną przez Marka Cecułę. Przy wejściu ustawiono tablicę poświęconą pamięci członków rodziny M. Szafira, zabitych w latach Zagłady. 26 sierpnia 2009 r. odbyła się ceremonia oddania odrestaurowanego cmentarza.

Właścicielem cmentarza jest Skarb Państwa. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego (nr 1070 z 20.09.1990 r.). Spis zachowanych nagrobków jest dostępny na stronie https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/328-bodzentyn/115-pamiec-w-kamieniu/8034-cmentarz-zydowski-w-bodzentynie


Tekst: K. Bielawski
AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 1080/1503, Cmentarze żydowskie i synagogi, k. 43.
Penkalla A., Cmentarz żydowski w Bodzentynie, "Fołks Sztyme" z 05.12.1981.
Penkalla A., Karta cmentarza nr 14171, [b.m.] 1987.
Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 26.

Więcej informacji o cmentarzu w Bodzentynie można znaleźć na stronie www.bodzentyn.net

cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie
foto: Sebastian Domżalski foto: Sebastian Domżalski foto: Sebastian Domżalski foto: Sebastian Domżalski
cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie
foto: Sebastian Domżalski foto: Sebastian Domżalski foto: Sebastian Domżalski foto: Sebastian Domżalski
cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie
foto: Anna Kowalska foto: Anna Kowalska foto: Anna Kowalska foto: Anna Kowalska
cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie cmentarz żydowskim w Bodzentynie
foto: Anna Kowalska foto: Anna Kowalska foto: Anna Kowalska foto: Anna Kowalska
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas