Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
BRZOSTEK
Dział o cmentarzu w Brzostku
powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area Jewish Genealogical Society

Cmentarz żydowski w Brzostku jest oddalony około 650 m na północny zachód od Rynku, znajduje się po wschodniej stronie ul. Szkotnia, na terenie płaskim i zajmuje działkę na planie wydłużonego prostokąta o powierzchni 0,30 ha.

Data założenia nie jest znana, pierwsza wzmianka o cmentarzu pochodzi z 1870 r. Chowano na nim zmarłych z 20 miejscowości podlegającej gminie żydowskiej w Brzostku, między innymi z Bączałki, Błażkowej, Bukowej, Gębiczyna, Kleci, Opacionki, Siedlisk, Woli Brzosteckiej. Powierzchnię cmentarza powiększano dokupując grunt w 1927 r. i 1931 r. Na początku XX w. teren był ogrodzony drewnianym płotem, z bramą od strony południowej. Przy wejściu znajdował się dom przedpogrzebowy. Na podstawie zachowanych ksiąg metrykalnych można przyjąć, że do 1939 r. na cmentarzu pochowano około pół tysiąca osób. Podczas drugiej wojny światowej Niemcy rozstrzeliwali i grzebali na cmentarzu Żydów, między innymi osoby, które ukryły się podczas deportacji miejscowej społeczności żydowskiej do obozu zagłady w Bełżcu w kwietniu 1942 roku.

Przypuszczalnie podczas wojny rozpoczął się proces destrukcji cmentarza, kontynuowany w kolejnych dekadach. Nagrobki były używane przez mieszkańców do celów gospodarczych, między innymi jako materiał budowlany. Cmentarz wykorzystywano jako pastwisko i pole uprawne, na jego południowej części zbudowano ośrodek maszynowy. Przez cmentarz przeprowadzono napowietrzną linię energetyczną. 8 grudnia 1961 r. Minister Gospodarki Komunalnej - procedując uchwałę Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzostku z 6 lipca 1957 r. - podpisał zarządzenie o zamknięciu cmentarza. W dołączonej dokumentacji podano, że ostatni pochówek odbył się w 1943 r., cmentarz zajmuje działkę o powierzchni 30 arów.

W Karcie Cmentarza z 1992 r. obiekt określono jako "miejsce pocmentarne", zniszczony, zamieniony na pastwisko, częściowo zabudowany, bez widocznych nagrobków i mogił, ze śladowo czytelnymi granicami. W latach 90. działacze Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej rozważali kwestię zabezpieczenia i upamiętnienia cmentarza.

W latach 2008-2009 z inicjatywy Jonathana Webbera, przy wsparciu między innymi Adama Bartosza z Muzeum w Tarnowie, władz gminy Brzostek oraz potomków brzosteckich Żydów, niezabudowany fragment cmentarza o powierzchni około 0,15 ha został ogrodzony i uporządkowany. Ustawiono na nim około 70 macew i ich fragmentów odzyskanych z okolicznych posesji, granitową tablicę upamiętniającą Żydów z Brzostka oraz kilka nagrobków symbolicznych. Projektowi odbudowy cmentarza towarzyszyły zajęcia edukacyjne dla miejscowej młodzieży oraz wydania książki Cmentarz żydowski w Brzostku.

Właścicielem cmentarza jest Gmina Brzostek. Obiekt jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisów w gminnej ewidencji zabytków oraz w rejestrze zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego. Klucz do bramy cmentarza znajduje się w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

Dane osobowe odczytane z nagrobków na cmentarzu żydowskim w Brzostku.
Opracował: Krzysztof Bielawski, 2021.
Rząd
Numer zdjęcia
Imię
Imię hebrajskie
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Row
Photo number
Given name
Hebrew given name
Father's name
Surname
Date of death
Additional information
1/2341
Chaim
Naftali Cwi
Unger
16.02.1935
Nazwisko ustalono na podstawie aktu zgonu
1/2342
Baruch
Cwi
20.02.1905
1/2346
Chaim
Jehuda
29.08.1907
Kohen
1/2349
Mirel (?)
1/2355
Efraim
09.03.1938
1/2362
Zew
1931/1932
2/2369
Chana
Efraim Fiszel
21.03.1900
Data dzienna niepewna
2/2372
Mosze
Nisen
22.10.1914 (?)
2/2375
Dawid Menachem
Szmuel
Mendel (?)
1912
Nazwisko ustalono na podstawie aktu zgonu
2/2377
Schlanger
Nagrobek symboliczny
2/2377
Goldman
Nagrobek symboliczny
2/2378
Meir (?)
2/2384
Chaja Sara
Jehuda Lejb
01.02.1892
2/2386
Awraham Aba
Cwi Hirsz
1913
Zmarł [...] adar I 5673
2/2389
Pesil
Awraham Icchak
Bloch
02.11.1889
2/2393
Lobel
Nagrobek symboliczny
2/2393
Schlanger
Nagrobek symboliczny
2/2393
Licht
Nagrobek symboliczny
2/2394
Chaim
Szlomo
2/2397
Chana
2/2400
Naftali
Awraham
Amsterdam
14.05.1911
Nazwisko ustalono na podstawie aktu zgonu
2/2405
Lewi Icchak
Chaim Jechiel
Galizer (?)
19.11.1910
Nazwisko ustalono na podstawie aktu zgonu
3/2413
3/2414
Rachel
Cwi
4/2418
Scheindla
Szejndel
Awraham
Haber
24.12.1906
Żyła 37 lat, nazwisko ustalono na podstawie aktu zgonu
4/2420
Awraham
Lewita, zmarł 13 [...].
4/2422
Baruch
Wurzel
1908
Żył 65 lat, imię i wiek ustalono na podstawie aktu zgonu
4/2425
4/2428
Laja
Lea
Eliezer
Siegfried
09.11.1908
Żyła 82 lata, nazwisko i wiek ustalono na podstawie aktu zgonu
4/2429
Chaja Liba
Awraham
Steinhorn
[....].12.1933
Zmarła 15 lub 16 kislew 5694
4/2432
[...] Rachel
4/2436
Mindla
Mindel
Efraim Fiszel
Korzenik (?)
1904
Nazwisko na podstawie aktu zgonu
4/2442
Ryfka
Rywka Etel
Mosze
Friedenbach
13.09.1916
Nazwisko ustalono na podstawie aktu zgonu
4/2445
Jehosze (?)
Amsterdam
4/2447
Fischel
Fiszel
Schoenwetter
14.09.1913
4/2450
Lejbusz
Schoenwetter
4/2455
Kobieta
4/2457
Cypa
Josef Mosze
06.06.1914
5/2466
Izrael
Mordechaj
Frydenbach
1906
Nazwisko ustalono na podstawie aktu zgonu
5/2471
Izrael
Schoenwetter
1942
Nagrobek symboliczny
5/2473
Pomnik ku czci ofiar Zagłady
5/2475
Mendel
Menachem
Schuss
1939-1945
Nagrobek symboliczny
5/2475
Hinda Rubel
Hinda
Schuss
1939-1945
Nagrobek symboliczny
5/2475
Sara
Sara
Schuss
1939-1945
Nagrobek symboliczny
5/2475
Fela
Fejga
Schuss
1939-1945
Nagrobek symboliczny
5/2475
Mirka
Miriam
Schuss
1939-1945
Nagrobek symboliczny
5/2475
Józef
Josef
Schuss
1939-1945
Nagrobek symboliczny
5/2475
Dewora
Dewora
Schuss
1939-1945
Nagrobek symboliczny
5/2477
Pesa
Tager
1900
Żyła 8 miesięcy, nagrobek symboliczny
5/2477
Tyla
Tager
1900
Żyła 3 lata, nagrobek symboliczny
5/2477
Fejwel
Tager
1900
Żył 1 miesiąc, nagrobek symboliczny
5/2477
Dejche
Tager
1902
Żyła 52 lata, nagrobek symboliczny
5/2477
Frejdla
Goldberg
1896
Żyła 6 miesięcy, nagrobek symboliczny
5/2477
Hirsch
Goldberg
1938
Żył 79 lat, nagrobek symboliczny
5/2481
Chana Lea
Szaul
Bochner (?)
15.09.1899
5/2487
Jechiel Jehuda
Szlomo
15.02.1915
5/2489
Ejdel
Mosze
5/2508
Jehuda (?)
6/2515
Miriam (?)
Awraham
1890
6/2517
Szmuel
Cwi
Zmarł w miesiącu adar

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/52, Decyzje o zamknięciu i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie rzeszowskim.
Cmentarz żydowski w Brzostku, red. Bartosz A., Gancarz N., Kozioł J., Tarnów 2009.
Myśliński K., Karta cmentarza nr 11581, [bmw] 1992.
Stęchły J., Potera B., Brzostek, [w:] Województwo podkarpackie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.

Brama cmentarza żydowskiego w Brzostku Cmentarz żydowski w Brzostku, widok ogólny Pomnik na cmentarzu żydowskim w Brzostku Macewa na cmentarzu żydowskim w Brzostku
Macewa na cmentarzu żydowskim w Brzostku Macewa na cmentarzu żydowskim w Brzostku Symboliczny nagrobek na cmentarzu żydowskim w Brzostku Macewa na cmentarzu żydowskim w Brzostku
Macewa na cmentarzu żydowskim w Brzostku Macewa na cmentarzu żydowskim w Brzostku Macewa na cmentarzu żydowskim w Brzostku Macewa na cmentarzu żydowskim w Brzostku
Zdjęcia: Krzysztof Bielawski
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas