Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
CIEPIELÓW

Cmentarz żydowski w Ciepielowie jest położony około 400 m na południowy wschód od rynku, po południowej stronie ul. Szkolnej i zajmuje działkę na planie zbliżonym do prostokąta.

Data założenia cmentarza nie jest znana. Niewykluczone, że powstał pod koniec XVIII w. Jego lokalizację zaznaczono na wydanej w 1839 r. Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego. Istnienie cmentarza (skreślony zapis o wydatkach "na reperacyją kierkuta według anszlagu Budowniczego") oraz przychody z pogrzebów odnotowano także w Projekcie do Etatu Funduszów Bóżnicznych Kasy Miasta Ciepielowa na 1846 r. Wiadomo, że w 1870 r. cmentarz był "oparkaniony", jego wartość oszacowano na 15 rubli. W liście starostwa iłżeckiego z 4 stycznia 1928 r. wśród majątku gminy żydowskiej w Ciepielowie wymieniono "plac pod cmentarz o przestrzeni 100 prętów wartości 300 zł". W 1930 r. stan cmentarza określono jako dobry.

Plan Ciepielowa z zaznaczonym cmentarzem żydowski (Mog.[iłki] Żyd.[owskie]). Źródło: Topograficzna Karta Królestwa Polskiego
Plan Ciepielowa z zaznaczonym cmentarzem żydowskim (Mog.[iłki] Żyd.[owskie]).
Źródło: Topograficzna Karta Królestwa Polskiego

Prawdopodobnie podczas wojny rozpoczęła się dewastacja obiektu, która była kontynuowana w kolejnych dekadach. Usunięto wszystkie nagrobki oraz rozebrano ogrodzenie. 12 listopada 1962 r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciepielowie przyjęło uchwałę o zamknięciu cmentarza o powierzchni 0,25 ha. Zarządzenie w tej sprawie Minister Gospodarki Komunalnej podpisał 26 czerwca 1964 roku.

Obecnie teren cmentarza porasta łąka, część działki zajął tartak. Brak nagrobków, granice cmentarza są nieczytelne. Brak jakiejkolwiek formy upamiętnienia.

Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa, właścicielem cmentarza jest Państwowy Fundusz Ziemi. Obiekt jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/33, Decyzje o zamknięciu cmentarzy
i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie kieleckim.
AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. 190/1521, Akta tyczące się okręgu bóżniczego
w Ciepielowie w guberni sandomierskiej.
Kosior K., Ciepielów, [w:] Województwo mazowieckie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Penkalla A., Karta cmentarza nr 9585, [bmw] 1985.
Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
Penkalla A., Zespół synagogalny w Ciepielowie (województwo radomskie), "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego" 1988, nr 1-2.

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas