Macewa Chany córka Jakowa w lapidarium w Darłowie

Tu pochowana
panna poważana
Chana córka Jakowa
zmarła pierwszego dnia 25 kislew
i została pochowana w dniu pierwszym 28
roku 649 według skróconego rachunku
Niech dusza jej będzie związana w wieniec życia.

tłum. K. Bielawski
(25 kislew 5649 r. - 29 listopada 1888 r.)
fot. I. Obałek