Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
DŁUGOSIODŁO  
Dział o cmentarzu w Długosiodle powstał
dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area
Jewish Genealogical Society

Cmentarz dawnej gminy żydowskiej w Długosiodle jest położony około 2 km na północ od centrum miejscowości, po zachodniej stronie drogi z Długosiodła do Wólki Piasecznej. Obiekt znajduje się w obrębie działki geodezyjnej nr 143502 2.0022.240 o powierzchni 26038 m kw. Na mapie wydanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1935 r. wschodnia granica cmentarza znajduje się w niewielkim oddaleniu od drogi.

Przedwojenna mapa okolic Długosiodła. Strzałką zaznaczono domniemany cmentarz żydowski.
Przedwojenna mapa okolic Długosiodła z zaznaczeniem cmentarza żydowskiego (źródło: www.mapywig.org)

Brak szczegółowych danych o historii cmentarza. Data jego założenia jest nieznana. W lustracji Długosiodła z 1781 r. znajduje się informacja o braku w parafii cmentarza żydowskiego. Krótką wzmiankę o cmentarzu zamieścili Maria Bober-Pełzowska i Andrzej Pełzowski w opracowaniu Ginące piękno małych ojczyzn ([w:] Wychowanie Techniczne z plastyką w szkole, nr 1/2003, s. 20). Niewykluczone, że cmentarz powstał w XIX w., wraz z rozwojem liczebnym miejscowej społeczności żydowskiej.

Obiekt uległ potężnej dewastacji. Wszelkie naziemne ślady grobów i infrastruktury cmentarnej zostały zatarte. Niewykluczone, że granice obszaru grzebalnego wyznaczają widoczne odcinki ziemnego obwałowania. Teren jest porośnięty lasem iglastym.

We wrześniu 2010 r. przy drodze, w pobliżu cmentarza Gminne Centrum Informacji ustawiło tablicę z napisem w językach polskim, hebrajskim i angielskim o treści: "Cmentarz żydowski. W tym miejscu spoczywa około tysiąca Żydów, mieszkańców gminy Długosiodło, pochowanych w okresie od XVIII do XX wieku".


tekst & zdjęcia: K. Bielawski
Bibliografia:
The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust , t. I, red. Spector S., Wigoder G., New York 2001.
Grzybowski M. M., Katolickie kaplice dworskie oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu
w drugiej połowie XVIII wieku: materiały źródłowe z wizytacji kościelnych
, [w:] Studia Płockie, nr 4, Płock 1986.

Długosiodło - cmentarz żydowski Długosiodło - cmentarz żydowski Długosiodło - cmentarz żydowski Długosiodło - cmentarz żydowski
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas