Grób Ester Etel córki cadyka Elimelecha z Leżajska na cmentarzu żydowskim we Frysztaku

Tu pochowana kobieta cnotliwa i pobożna,
pani Ester Etel
córka rabina słynnego chasyda, męża bożego, świętego światła, nauczyciela i rabina Elimelecha błogosławionej pamięci,
zmarła 14 dnia miesiąca tewet roku 561.
Niech jej dusza będzie związana w węźle życia wiecznego

(tłum. Wojciech Tworek).