Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
GILINO

Cmentarz dawnej gminy żydowskiej w Bielsku jest oddalony około 1,8 km na południowy zachód od centrum miejscowości, znajduje się przy ul. Płockiej, w pobliżu rzeki Sierpienica i wsi Gilino. Data założenia nie jest znana - cmentarz powstał przypuszczalnie nie wcześniej niż po 1840 roku. W zaświadczeniu o nieruchomościach gminy żydowskiej w Bielsku z 1927 r. cmentarz opisano następująco: "W odległości 1800 mtr. od Bielska w stronę Płocka po prawej stronie szosy cmentarz grzebalny w formie czworoboku, okopany rowem, ogólnej przestrzeni 11109 mtr. kwadratowych".

Cmentarz uległ daleko posuniętej destrukcji. W karcie ewidencyjnej z 1993 r. w rubrykach "Stan zachowania" i "Istniejące zagrożenia" wpisano: "Praktycznie cmentarz nie istnieje, pozostał po nim teren. Teren cmentarza pozbawiony opieki służy jako wysypisko śmieci".

Cmentarz jest nieogrodzony, granice są częściowo czytelne dzięki zachowanemu obwałowaniu. W jego obrębie prawdopodobnie nie ma nagrobków. Teren porasta gęsta roślinność: trawy, krzewy, drzewa liściaste. Brak jakiejkolwiek formy oznakowania i upamiętnienia. Obiekt jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Modrzewski B., Bielsk, [w:] Województwo mazowieckie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Gurowska T., Karta cmentarza nr 9969, [bmw] 1993.
Zdjęcia: Sławomir Topolewski

Cmentarz żydowski w Gilinie Cmentarz żydowski w Gilinie Cmentarz żydowski w Gilinie Cmentarz żydowski w Gilinie
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii,
wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem. Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas