Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
GÓROWO IŁAWECKIE (niem. Landsberg in Ostpreussen)

Cmentarz żydowski w Górowie Iławeckim znajduje się około 600 m na północny zachód od centrum miasta, przy obecnej ul. Sikorskiego 19. Data założenia nieustalona, cmentarz przypuszczalnie powstał w połowie XIX wieku.

Brak bliższych informacji o historii cmentarza. Obiekt uległ dewastacji. 16 października 1961 r. Minister Gospodarki Komunalnej - w odpowiedzi na uchwałę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Górowie Iławeckiej - wydał decyzję o zamknięciu cmentarza do celów grzebalnych, a w styczniu 1962 r. (brak daty dziennej) zezwolił na wykorzystanie terenu "na cele użyteczności publicznej". W dokumentacji związanej z likwidacją podano, że jego administratorem jest Państwowy Fundusz Ziemi, powierzchnia cmentarza wynosi 0,69 ha oraz zapisano: "Cmentarz żydowski nie posiada ogrodzenia i jest od roku 1939 nie grzebalny. Na cmentarzu żydowskim zaprojektowana jest budowa szkoły podstawowej. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 1962".

W 2006 r. Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim w ramach projektu "Duszom zapomnianym" ogrodził fragment cmentarza o przybliżonych wymiarach 10 x 45 m drewnianym płotem, uporządkował teren i ustawił głaz z napisem: "Cmentarz żydowski w Górowie Iławeckim. The Jewish cemetery in Górowo Iławeckie".

W obrębie cmentarza zachowało się około 20 destruktów nagrobków w postaci stel z piaskowca (m.in. Jechezkiela syna Meira, zmarłego w 1884 r.) i obmurowań grobów oraz starodrzew lipowy, pochodzący prawdopodobnie z okresu przedwojennego.

Właścicielem cmentarza jest Urząd Miasta Górowo Iławeckie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych (wpis nr 3669 z 20.02.1986 r.).

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/41, Decyzje o zamknięciu cmentarzy i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie olsztyńskim, k. 61-122.
Szczepański S., Żydowskie domy modlitwy oraz cmentarze na Warmii i Mazurach - stan obecny (na tle dziejów Żydów
w Prusach Wschodnich i Zachodnich)
[online] https://rocznikziemzachodnich.pl/rzz/article/view/165/107
[dostęp: 27.12.2020].

Cmentarz żydowski w Górowie Iławeckim Cmentarz żydowski w Górowie Iławeckim Cmentarz żydowski w Górowie Iławeckim Cmentarz żydowski w Górowie Iławeckim
Pomnik na cmentarzu żydowskim w Górowie Iławeckim Nagrobek na cmentarzu żydowskim w Górowie Iławeckim Nagrobek na cmentarzu żydowskim w Górowie Iławeckim Cmentarz żydowski w Górowie Iławeckim
foto: Michael Leiserowitz - www.jewsineastprussia.org

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.

Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas