Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
GOSTYNIN

Cmentarz żydowski w Gostyninie jest oddalony około 1 km na południowy zachód od Rynku, znajduje się po północnej stronie ul. Gościnnej, na terenie dawnej wsi Rataje i zajmuje działkę na planie zbliżonym do litery L o powierzchni 0,83 ha. Od zachodu cmentarz styka się z zalewem utworzonym na rzece Skrwie. Data założenia nie jest znana - cmentarz powstał przypuszczalnie na początku XIX w. Jego lokalizację zaznaczono na opracowanej w 1839 r. Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego. Dochody "z kierchala" wyszczególniano w Etatach kasy bóżniczej od 1847 roku. W 1888 r. na cmentarzu pochowano Jechiela Meira Lipszyca - rabina i cadyka w Gostyninie. Nad jego grobem zbudowano ohel.

Cmentarz żydowski w Gostyninie przed wojną (źródło: Pinkas Gostynin)
Podczas drugiej wojny światowej rozpoczął się proces dewastacji obiektu, kontynuowany w kolejnych dekadach. 9 października 1964 r. Minister Gospodarki Komunalnej - w następstwie uchwały Prezydium Miejskiej rady Narodowej w Gostyninie - podpisał zarządzenie o zamknięciu cmentarza. W dołączonej dokumentacji podano: "pow. 0,83 ha, nieczynny od 1945 r., nieogrodzony, zupełnie zdewastowany i pozostaje bez opieki". Według relacji mieszkańców, ostatnie naziemne elementy cmentarza usunięto w latach 70. podczas budowy osiedla mieszkaniowego "Wspólna". Przez cmentarz przeprowadzono napowietrzną linię elektroenergetyczną, znajdowało się na nim boisko. Pod koniec lat 80. w planie zagospodarowania cmentarz przewidziano jako teren rekreacyjny.
teren cmentarza żydowskiego w Gostyninie
Cmentarz żydowski w Gostyninie (foto: Radosław Rękawiecki)

W 2010 r., Jan Żuchowski w nawierzchni drogi leśnej do wsi Skrzany znalazł fragment macewy. W 2011 r. Społeczny Komitet ds. Macew Gostynińskich zabezpieczył destrukty nagrobkówużytych prawdopodobnie przez Niemców do utwardzenia drogi. W 2018 r. z inicjatywy społeczników z grupy "Wielokulturowy Gostynin" na cmentarzu ustawiono gabion z odnalezionymi fragmentami macew i kamienną stelę z napisem: "Cmentarz Żydowski. Miejsce spoczynku cadyka Jechiela Meira Lipszyca (1816-1888) i gostynińskich Żydów. Niech ich pamięć będzie błogosławiona. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego".

Właścicielem cmentarza jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Obiekt jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/55, Decyzje o zamknięciu cmentarzy i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie warszawskim.
AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. 190/1704, Akta tyczące się gminy żydowskiej
w Gostyninie w województwie mazowieckim.
Konarska-Pabiniak B., Żydzi w Gostyninie w XX wieku, "Notatki Płockie: kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego" 2016, nr 61/2 (247).
Modrzewski B., Gostynin, [w:] Województwo mazowieckie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Sitnicka J., Karta cmentarza nr 9466, [bmw] 1989.
Szubska-Bieroń E., Bożnice i cmentarze żydowskie w Gostyninie od XVIII do XX wieku,
"Rocznik Gostyniński" 2012, t. III.
Topograficzeskaja Karta Carstwa Polskago, [bmw] 1843.

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Baner reklamujący książkę Zagłada cmentarzy żydowskich
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas