Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
JASTROWIE (niem. Jastrow)

Cmentarz żydowski w Jastrowiu znajduje się w północno-zachodniej części miasta, przy skrzyżowaniu ul. Kilińszczaków i linii kolejowej, na niewielkim wzniesieniu opadającym w kierunkach południowym i wschodnim, na działce geodezyjnej numer 303102 4.0001.1521 o nieregularnym kształcie i powierzchni 0,7378 ha.

Cmentarz został założony w 1728 r. W związku z jego prowadzeniem gmina żydowska w Jastrowiu została obciążona daniną na rzecz kościoła katolickiego.

Wiosną 1875 r. władze miasta wystąpiły do gminy żydowskiej o nieodpłatne przekazanie części cmentarza pod budowę linii kolejowej. Nie wiadomo czy doszło do zajęcia terenu.

Organizacją pogrzebów zajmowało się bractwo Chewra Kadisza, w którym działali m.in.: I. Simon, S. Simon (1893 r.), R. Oppenheim, (1895 r.), N. Borchardt, S. Rothenberg, N. S. Simon (1898 r.), A. Rothenberg, H. Simon (1900 r.), J. Taubenschlag, L. Simon (1911 r.). W 1926 r. bractwo liczyło 35 członków, jego przewodniczącym był Louis Simon. W latach 1926-1927 bractwo odnotowało przychody w wysokości 187 marek oraz wydatki w kwocie 349 marek. Do 1930 r. liczba członków Chewra Kadisza wzrosła do 40 osób, na jego czele stał wtedy Albert Schwarz. Organizacja pogrzebów była też jednym z zadań założonego w 1899 r. Izraelickiego Związku Kobiet.

Brak bliższych informacji o dewastacji cmentarza w czasie drugiej wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Niewykluczone, że cmentarz przetrwał wojnę w stosunkowo dobrym stanie i uległ stopniowej destrukcji w kolejnych dekadach.

Jastrowie - cmentarz żydowski
Jastrowie - macewa na cmentarzu żydowskim
foto: Janusz Justyna

25 sierpnia 1968 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jastrowiu przyjęło uchwałę o zamknięciu cmentarza i przekazało ją do procedowania. W uchwale PMRN ostatni pochówek datowano na 1927 r. W dniu 2 grudnia 1970 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie zalecił, aby "przy likwidacji cmentarza żydowskiego nagrobki z piaskowca o wartości artystycznej przenieść na cmentarz żydowski w Mirosławcu". 4 czerwca 1971 r. Minister Gospodarki Komunalnej wydał decyzję o zamknięciu cmentarza.

30 maja 1986 r. została sporządzona karta cmentarza. W rubryce "Istniejące zagrożenia" podano "brak pielęgnacji i dewastacja". Zalecono jednocześnie ogrodzenie i uporządkowanie terenu, oczyszczenie i ustawienie nagrobków, konserwację kamienia, odczytanie inskrypcji, ochronę układu przestrzennego.

8 sierpnia 1986 r. cmentarz został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych (nr rej. A-536).

W ostatnich latach na cmentarzu okresowo prowadzone są podstawowe prace porządkowe. W 2011 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Horyzont" teren uprzątnięto, a na bramie umieszczono tablicę informacyjną. Prace zostały wykonane przy wsparciu Zespołu Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu, sfinansowane z funduszy Starostwa Powiatowego oraz środków własnych stowarzyszenia. W 2012 r. za opiekę nad cmentarzem Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Horyzont" otrzymało wyróżnienie "Chroniąc pamięć", przyznawane przez Fundusz Michaela Traisona dla Polski, Ambasadę Izraela w Polsce i Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.

Obecnie w obrębie cmentarza znajduje się kilkadziesiąt nagrobków w różnym stanie zachowania: stele z granitowych głazów narzutowych i piaskowca oraz obmurowania grobów. Najstarszy zidentyfikowany nagrobek upamiętnia Sendera syna Cwiego Hirsza, zmarłego 29 maja 1839 roku.

Stele posiadają inskrypcje w językach hebrajskim lub hebrajskim i niemieckim. W ornamentyce dominują powtarzalne motywy geometryczne i florystyczne. Symbole charakterystyczne dla sztuki sepulkralnej Żydów aszkenazyjskich ograniczone do dzbana z misą (macewa Menachema syna Awrahama) i dłoni w geście błogosławieństwa (macewa Menachema Mendla syna Cwiego Hirsza).

W północno-zachodnim narożniku zachowały się filary furtki zbudowane z czerwonej cegły, od frontu ozdobione lizenami i gwiazdami Dawida. Teren porasta drzewostan mieszany, złożony z lip, sosen, świerków i brzóz.

Imię zapisane
alfabetem łacińskim

Imię zapisane alfabetem hebrajskim
Imię ojca
Nazwisko
Data œmierci
Informacje dodatkowe
Szlomo Zalman
Icchak Ajzyk
15.05.1836
Sender
Cwi Hirsz
29.05.1839
Miriam
Mosze
Leppehn
20.05.1843
Menachem Mendel
Cwi Hirsz
15.07.1846 (?)
Kohen
Chana
Jakow
22.11.1847
Jeta
Zelman
1848
Abraham
Awraham
Szaul
Rothenberg
23.01.1852
Żył 62 lata
Falck
Awraham
Rothenberg
27.02.1852
Żył 31 lat
Rachel
Mordechaj
04.05.1855
Moses
Mosze
Awraham
Jacoby
05.09.1857
Menasche
Menachem
Awraham
Selchom (?)
07.06.1859
Żył 65 lat
Lewin
Lejbisz
Chaim
Wolfram
04.02.1866
Urodzony 05.03.1797
Lewin
Jehuda Lejb
Loewenthal
27.07.1867
Żył 83 lata, lewita
Alexander
Aleksander
Michel
Micheles
19.04.1867
Urodzony 22.09.1812
Salomon
Philipp
02.06.1867
Żył 56 lat
Rebecka
Rywka
Jehuda Lejb
Will
02.02.1867
Urodzona 14.07.1809. Nazwisko panieńskie: Loewy
Awraham
Icchak Ajzyk
Rojza
Meir
Malka
Meir
Zmarła podczas szabatu, w erew Sukot [...]
Sara
Jirmeja

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:

AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 885/9/34, Decyzje o zamknięciu cmentarzy i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie koszalińskim, k. 129, 135, 165-166.
Grecki H., Karta cmentarza nr 14293, [b.m.w.] 1986.
Salinger G., Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen juedischen Gemeinden Westpreussens, t. II,
New York 2009, s. 288, 300-304.
Schlesinger B., Fuehrer durch die juedische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-33
Berlin 1933.

Brama cmentarza żydowskiego w Jastrowiu. Foto: Robert Cierniak Macewy na cmentarzu żydowskim w Jastrowiu. Foto: Robert Cierniak Macewy na cmentarzu żydowskim w Jastrowiu. Foto: Robert Cierniak Macewy na cmentarzu żydowskim w Jastrowiu. Foto: Robert Cierniak
Foto: Robert Cierniak
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas