Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
JEZIORANY (niem.Seeburg)

Cmentarz żydowski w Jezioranach jest położony około 350 m na północny zachód od centrum miasta, przy obecnej ul. Mikołaja Kopernika (dawnej Heilsbergerstrasse).

Cmentarz powstał przypuszczalnie w pierwszej połowie XIX w. Wiadomo, że przetrwał drugą wojnę światową w stosunkowo dobrym stanie. 16 października 1961 r. Minister Gospodarki Komunalnej - w odpowiedzi na uchwałę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jezioranach z 6 września 1957 r. - podpisał zarządzenie o zamknięciu cmentarza o powierzchni 2000 m kw. do celów grzebalnych. Teren zajęła zabudowa - budynek jednorodzinny i remiza straży pożarnej. W wyniku dewastacji niemal wszystkie naziemne ślady cmentarza uległy zniszczeniu. Na tyłach remizy zachował się destrukt nagrobka.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych i do gminnej ewidencji zabytków. Brak jakiejkolwiek formy upamiętnienia.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/41, Decyzje o zamknięciu cmentarzyi przeznaczeniu ich na inny cel
w województwie olsztyńskim, k. 61, 89.
Krasińska E., Ankieta wizji terenowej cmentarza żydowskiego, kps w zbiorach
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, [bmw] 2018.
Szczepański S., Żydowskie domy modlitwy oraz cmentarze na Warmii i Mazurach - stan obecny (na tle dziejów w Prusach Wschodnich i Zachodnich, [w:] "Rocznik Ziem Zachodnich" 2017, nr 1, s. 81.

Remiza na cmentarzu żydowskim w Jezioranach
foto: Michael Leiserowitz - www.jewsineastprussia.org

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.

Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas