Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
KOLBUSZOWA

Cmentarz żydowski w Kolbuszowej jest oddalony około 1,8 km na południowy zachód od Rynku, znajduje się po południowej stronie ul. Krakowskiej i zajmuje działkę geodezyjną nr 260, na nieregularnym planie, o powierzchni 1,72 ha.

Według niepotwierdzonych informacji, cmentarz powstał w 1736 r. lub w 1830 roku. Służył jako miejsce pochówku zmarłych z Kolbuszowej oraz pobliskich miejscowości. W 1910 r. pochowano na nim chasydzkiego rabina Awrahama Aharona Teitelbauma, syna Jekutiela Jehudy Teitelbauma z Syhotu, przewodniczącego sądu rabinicznego w Kolbuszowej. Podczas drugiej wojny światowej na cmentarzu chowano ofiary Zagłady. Prawdopodobnie w tym czasie rozpoczął się proces dewastacji cmentarza, kontynuowany w kolejnych dekadach.

Około 1 sierpnia 1944 r. na cmentarzu zostali rozstrzelani dwaj Żydzi (prawdopodobnie Lejbusz Nesel i Naftali Kaner), którzy wyszli z ukrycia po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną. Według niezweryfikowanych źródeł, sprawcami mordu mieli być Stanisław Z., kierowca o nieznanym nazwisku oraz K. z Sędziszowa Małopolskiego

W 1953 r. na grobach ofiar Zagłady ustawiono nagrobek z lastriko z napisem: "Obywatele polscy narodowości żydowskiej, ofiary terroru faszystowskiego z roku 1943. Kolbuszowa 1953 r. Społeczeństwo Kolbuszowej".

W 1989 r. Fundacja Rodziny Nissenbaumów podjęła starania na rzecz naprawienia ogrodzenia i uporządkowania cmentarza.

Obiekt uległ daleko posuniętej destrukcji. W jego obrębie znajduje się około 200 nagrobków w formie stel z piaskowca, z których najstarszy upamiętnia Elijahu Becalela syna Szaloma, zmarłego 29 marca 1858 roku. Zachowane nagrobki stanowią niewielki procent przedwojennej liczby macew. Około 2010 r. z inicjatywy prowadzonego Izraela Meira Gabaja ze Stowarzyszenia "Ohele Cadyków" nad grobami miejscowych rabinów Jechiela syna Aszera Jeszaji Rubina (zm. 22 czerwca 1860 r.) oraz Aszera Jeszaji syna Jechiela Rubina (zm. 12 września 1914 r.) zbudowano ohel z nieotynkowanej cegły, a przed wejściem do niego w miejscu domniemanego pochówku rabina Abrahama Arona syna Jekutiela Jehudy Teitelbauma z Sighetu Marmatiei ustawiono drewniane ogrodzenie z tablicą inskrypcyjną. Granice cmentarza są czytelne dzięki reliktom betonowego muru i uzupełniającego go stalowego płotu. Wejście jest możliwe przez niezamykaną bramę. Teren porasta las mieszany.

Brak danych o stanie własnościowym. Cmentarz jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisów gminnej ewidencji zabytków oraz w rejestrze zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego.

Spis zachowanych nagrobków jest dostępny na stronie http://www.shtetlinks.jewishgen.org/.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
Kwiek K., Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944-1947, Warszawa 2021.
Zaleszic N., Di martirologie fun di kolbuszower Jidn [w:] Pinkes Kolbuszow,
red. M.I. Biderman, New York 1971.

Brama cmentarza żydowskiego w Kolbuszowej Kolbuszowa - grób ofiar Zagłady macewy na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej
fot. Błażej Burkacki fot. Błażej Burkacki fot. Błażej Burkacki fot. Błażej Burkacki
Nagrobki na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej Ohel Jechiela Rubina i Aszera Jeszaji Rubina na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej Drewniana macewa rabina Abrahama Arona Teitelbauma z Sighetu Marmatiei na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej Macewa Chany Szyfry córki Aleksandra Sendera na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej
fot. Piotr Szaro fot. Krzysztof Bielawski fot. Krzysztof Bielawski fot. Krzysztof Bielawski
Nagrobki na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej Nagrobki na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej Macewy - Kolbuszowa
fot. Błażej Burkacki fot. Błażej Burkacki fot. Błażej Burkacki fot. Błażej Burkacki
Nagrobki na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej Nagrobki na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej kNagrobki na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej kNagrobki na cmentarzu żydowskim w Kolbuszowej
fot. Piotr Szaro fot. Piotr Szaro fot. Piotr Szaro fot. Piotr Szaro
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas