Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
KONSTANTYNÓW

Cmentarz żydowski w Konstantynowie znajduje się w północnej części miejscowości, pomiędzy ul. Sportową i ul. Cmentarną i zajmuje działkę na planie zbliżonym do pięcioboku i powierzchni około 0,90 ha.

Data założenia pozostaje nieznana. Ponieważ funkcjonowanie gminy żydowskiej w Konstantynowie jest potwierdzone w 1765 r., można zakładać, że w tym czasie istniał również cmentarz.

Obiekt daleko posuniętej dewastacji. Obecnie na terenie otoczonym żywopłotem, ze współczesną bramą, znajduje się jeden nagrobek, wtórnie złożony na cmentarzu prawdopodobnie w 2019 roku. Przy wejściu umieszczono tablicę z napisem: "Cmentarz wyznania mojżeszowgo. Uszanuj miejsce pochówku zmarłych".

Cmentarz został zamknięty do celów grzebalnych na podstawie decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej z 29 kwietnia 1959 r. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Właścicielem cmentarza jest Skarb Państwa. Trwa postępowanie o przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Urząd ds. Wyznań, sygn. 132/272, Informacja dotycząca cmentarzy wyznania mojżeszowego w Polsce, k. 159.
Szady B., Geografia struktur religijnych i wyznaniowych, Lublin 2010, s. 114.

Cmentarz żydowski w Konstantynowie jest miejscem, na którym nie zachował się ani jeden nagrobek ani ślady mogił. Cmentarz żydowski w Konstantynowie jest miejscem, na którym nie zachował się ani jeden nagrobek ani ślady mogił.
foto: Rafał Zubkowicz

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.

Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas