Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas

POŚWIĘCENIE NOWEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W KRAKOWIE

Przedruk za: "Nowy Dziennik", nr 96 z 08.04.1932 r.

Kapryśna pogoda kwietniowa nie sprzyjała wczorajszej uroczystości poświęcenia nowego cmentarza żydowskiego. Od wczesnego rana padał deszcz, co w połączeniu z przejmującym wiatrem odstraszyło wielu mieszkańców miasta od wybrania się na odległy o ponad 3 klm od dzielnicy żydowskiej nowy cmentarz. Całemu smutnemu obrzędowi, którego część odbyła się prawię-że w szczerem polu, wśród Krzemionek, udzielił się też ponury nastrój jaki rozsiewały ciężkie, ołowiane, chmury, zrzadka tylko na krótka chwilę dopuszczając promyk wiosennego słońca.

Liczni uczestnicy obrzędu - gdyż mimo niepogody liczba ich wynosiła parę tysięcy -po przybyciu na miejsce mieli możność oglądnięcia monumentalnego domu przedpogrzebowego, projektowanego i wykonanego przez inżyniera Adolfa Siódmaka. Jest to piękny, imponującymi rozmiarami budynek, zdaleka widoczny, o trzech półkulistych kopulach. z których środkowa wysoka na ponad 20 metrów, wznosi się nad halą przedpogrzebową. Poprzez witraże przedostaje się do hali światło dzienne. Oba skrzydła budynku mieszczą ubikacje przeznaczone na czynności, związane z obrzędem pogrzebowym, jakoto mycie zwłok, przechowanie ich itd. Wnętrze hali nie jest jeszcze wykończone, a w szczególności brak malowideł na ścianach i brak oświetlenia. Toteż trudno narazie wyrobić sobie obraz całości tembardziej, że od strony cmentarza przylegać będzie do gmachu przedpogrzebowego imponująca kryta kolumnada, której ślady zaledwie w postaci betonowych podstaw i jednej formy można było wczoraj zobaczyć. Na przedzie terenu cmentarnego przygotowano kilka kwater, przeznaczonych na chowanie zmarłych. Reszta terenu jest odwodniona i drenowana.

Moment wysadzania w powietrze domu przedpogrzebowego

W poszczególnych ubikacjach domu przedpogrzebowego zebrali się przed samą ceremonią grupy uczestników, odprawiając psalmy. Z przybyciem rabina Kornitzera rozpoczął się właściwy ceremonjał. Rabin Kornitzer stanął przy wschodniej ścianie hali przedpogrzebowej, koło niego członkowie rabinatu, Chewra Kadisza, oraz prezydjum i członkowie zarządu i rady gminy żydowskiej, dalej zaś liczne rzesze przybyłych, wśród których było też wiele osób ze sfer postępowych i inteligencji. Nie brak też było kobiet.

Rabin po odprawieniu modłów zawierających poświęcenie cmentarza, wygłosił dłuższe, podniosłe kazanie okolicznościowe. Na wstępie mówca stwierdził, że księgi tradycji żydowskiej nie zawierają przepisu co do ceromonjału, jaki ma towarzyszyć otwarciu nowego cmentarza. Zwyczaj, używany u nas, jest wynikiem ustnej tradycji, która datuje sie zaledwie od stukilkudziesięciu lat. Mimoto mówca dopatruje się pewnej analogji do wymogu poświęcenia ziemi, przeznaczonej na chowania zmarłych, w pierwszej części Pięcioksięgu Mojżesza, gdzie mowa jest o tem. Abraham szukał miejsca dla pochowania swej żony Sary. Faktowi temu poświęca mówca dłuższą część swojego przemówienia, poczem rzuca parę głębokich myśli na temat przemijania życia doczesnego, stanowiącej wedle naszej religji cząstkę życia człowieka, po której przebyciu czeka go życie w wieczności.

Traktując w ten sposób nasze życie na ziemi jako przygotowanie do życia przyszłego, winniśmy spędzać je bogobojnie, spełniać dobre uczynki. spieszyć w miarę sił z pomoc bliźnieniu. Wkońcu rabin Kornitzer podnosi zasługi prezesa zarządu kahału dr Landaua około powstania tego cmentarza i wyraża podziękowanie Magistratowi m. Krakowa oraz innym miejscowym władzom za użyczenie pomocy przy urządzeniu cmentarza.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie po dojściu do zachodniego muru rozpoczęło się obchodzenie cmentarza wzdłuż jego murów. W pierwszym okrążeniu wzięli udział członkowie Chewra Kadisza, rabinat, członkowie zarządu i rady, oraz tłumy pobożnych, wygłaszając przepisane modły. Dalsze okrążenia odbywali coraz to inni uczestnicy obrzędu. Przez cały dzień zjeżdżały autobusami na cmentarz tłumy ludności żydowskiej, celem wzięcia udziału w tradycyjnem obejściu murów cmentarza. W południe odbyty się w synagogach modły z okazji otwarcia cmentarza, podczas których odczytywano odpowiednie psalmy.

(m)

 

strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas