Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
LEŚNICA (niem. Leschnitz)  

Cmentarz żydowski w Leśnicy znajduje się około 1 km na północny wschód od centrum miejscowości, około 50 m na wschód od ul. Starostrzelecka Droga.

Cmentarz powstał we wrześniu 1837 r., w związku z epidemią cholery. Ze względów sanitarnych, władze nakazały miejscowej gminie żydowskiej założenie własnego miejsca pochówku, jednocześnie zabraniając przewożenia zwłok na użytkowany wcześniej cmentarz w Strzelcach Opolskich. Pierwszym pochowanym na cmentarzu w Leśnicy był zmarły 20 września 1837 r. Isaak Breitenfeld.

W 1927 r. działka cmentarna była otoczona drucianym ogrodzeniem i rzędem buków. W jej obrębie znajdowało się około 80 nagrobków. W 1935 r. działka miała wymiary 12,25 x 21,20 m. W latach trzydziestych sporządzono spis 44 nagrobków.

W okresie powojennym cmentarz uległ stopniowej dewastacji. W 1998 r. Jerzy Woronczak i Jan Paweł Woronczak wykonali inwentaryzację cmentarza, podczas której odnaleziono około 40 nagrobków w różnym stanie zachowania (łącznie z podstawami i obmurowaniami), przy czym czytelne inskrypcje i ich fragmenty występowały na 28 stelach. Na podstawie zachowanych nagrobków oraz materiałów archiwalnych, powstał szczegółowy spis macew.

Imię
Imię hebrajskie
Imię ojca
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Berthe
Bracha
Awraham
Mokrauer
24.09.1841
Urodzona 30.01.1833
Szmuel
Meir
Steinitz
12.10.1841
Kohen
Selig
Zelig
Menasze
Aufrecht
13.04.1844
Meir
Mordechaj
Fleischer
23.06.1844
Chaja
Menachem
5609 (28.09.1848 - 16.09.1849)
05.10.1848
Rajcel
Dawid
Singer
27.06.1851
Meir
Fischer
26.12.1851
Meir
Steinitz
25.04.1853
Friederike
Rywka
Jehuda Arie
Goldschmidt
Heilborn
01.09.1855
Mąż: Awraham
Gołda
Mendel
Fischer
25.07.1856
Mąż: Meir
Natanel
Pinchas
Aufrecht
14.02.1859
Adolph
Aron
Mordechaj
Cohn
09.05.1861
Urodzony 24.02.1860
Isidor
Izrael
Awraham
Prager
03.12.1862
Urodzony 20.04.1860
David
Dawid
Mordechaj
Cohn
04.10.1863
Urodzony 10.11.1861
Flora
Levy
Cohn
19.03.1864
Ernestine
Ester
Meir
Kley
24.05.1865
Żyła 46 lat, ojciec kohen
Henriette
Steinitz
Chrzelitzer
26.05.1866
Żyła 77 lat
Ewa
Chawa
Jehuda Arie
Feldmann
Lachmann
09.07.1866
Urodzona 29.01.1816 r. w Osowcu Śląskim (niem. Königshuld)
Rosalie
Rejzel
Awraham
Fischer
Wendriner
03.10.1866
Urodzona 18.05.1821
Bernhard
Isachar
Meir
Steinitz
20.10.1866
Kohen
Louis
Jehuda
Chaim
Kley
29.06.1867
Urodzony 29.03.1850
Marcus
Mordechaj
Awraham
Cohn
27.02.1868
Kohen, żył 57 lat
Jacob
Pinchas
Jechezkiel
Glücksmann
21.06.1868
Wolff
Zew
Meir
Fischer
14.01.1874
Urodzony 10.06.1817
Edel
Ejdel
Josef
Feldmann
23.01.1875
Żyła 96 lat
Adolph
Awraham
Gerszon
Heilborn
24.11.1875
Żył 78 lat
Heinrich
Cwi
Chaim
Kley
28.08.1876
Żył 33 lata
Rachil
Jehuda
Skutsch
Steinitz
28.10.1880
Żyła 82 lata
Joseph
Josef
Awraham
Heilborn
29.11.1883
Joseph
Josef
Icchak
Feldmann
16.01.1884
Urodzony 13.10.1815
Joseph
Josef
Szmuel
Grätzer
03.12.1884
Urodzony 13.08.1825
Samuel
Szmuel
Cwi
Skutsch
08.12.884
Żył 92 lata
Arthur
Müller
16.08.1885
Urodzony 16.11.1884
Rosalie
Rejchel
Josef
Heilborn
Sonnenfeld
01.03.1887
Żyła 57 lat
Heymann
Chaim
Jehuda
Kley
30.01.1888
Urodzony 01.03.1810
Ernestine
Ester
Eliezer
Cohn
Brinitzer
29.01.1891
Żyła 69 lat
Loebel
Jehuda
Icchak
Feldmann
05.03.1891
Urodzony 14.12.1817 w Rybniku
Salomon
Szlomo
Jehuda
Cohn
18.04.1892
Richard
Dawid
Josef
Hirschberg
16.06.1895
Urodzony 24.05.1869 w Berlinie
Fischer
27.12.1896
Ur. 01.03.1824
Johanna
Chana
Meir Szlomo
Fischer
25.01.1897
Antonie
Taube
Meir
Kley
Steinitz
22.05.1898
Urodzona 21.05.1835. Ojciec kohen
Handel
Henke
Cwi
Aufrecht
Skutsch
18.07.1900
Arnold
Meir
Wolf
Fischer
29.12.1903
Żył 51 lat
Marianne
Margalit
Pinchas
Steinitz
Aufrecht
07.02.1909
Żyła 90 lat
Eugen
Ehrmann
08.12.1915
Urodzony 01.01.1882
Adolf
Schindler
12.07.1917
Urodzony 13.12.1859
Lothar
Awraham Jehuda
Brinitzer
03.02.1920
Urodzony 01.02.1899
Fanny
Frumet
Azriel
Steinitz
Weichmann
28.08.1921
Urodzona 08.03.1861
Friederike
Rywka
Zew
Feldmann
Fischer
25.06.1933
Urodzona 16.12.1846
Icchak Jehuda
Jechiel
Pesl

Cmentarz jest ogrodzony współczesnym metalowym płotem z niezamykaną furtką. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna.

tekst: K. Bielawski
Źródło: J. Woronczak, Żydzi w Leśnicy [w:] Osiem wieków ziemi leśnickiej, red. A. Lipnicki, Wrocław 2002.

nagrobek w Leśnicy
Cmentarz żydowski w Leśnicy  Jewish cemetery in Lesnica
Cmentarz żydowski w Leśnicy  Jewish cemetery in Lesnica
foto: Wojciech Miszkiewicz
foto: Tomasz Wasilewski
foto: Wojciech Miszkiewicz
foto: Wojciech Miszkiewicz
Leśnica - kirkut
Kirkut w Leśnicy
Cmentarz żydowski w Leśnicy  Jewish cemetery in Lesnica
nagrobek w Leśnicy
foto: Wojciech Miszkiewicz foto: Wojciech Miszkiewicz foto: Wojciech Miszkiewicz foto: Tomasz Wasilewski
Poszukujemy wszelkich informacji o cmentarzu żydowskim w Leśnicy.
Czekamy też na relacje osób, które pamiętają tą nekropolię z okresu przed II wojną światową.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas