Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
LESZNO    

Historia Żydów w Lesznie (w języku jidysz - Lisa) sięga drugiej połowy XVI wieku. Uzyskawszy od Andrzeja Leszczyńskiego, dawnego właściciela, pozwolenie na osiedlenie się, stopniowo zdominowali oni życie ekonomiczne miasta. W 1626 roku Rafał V i Bogusław Leszczyńscy nadali Żydom w Lesznie specjalny przywilej regulujący stosunki pomiędzy gminą żydowską, a władzami miejskimi i właścicielami grodu. Na mocy tego przywileju, Żydzi otrzymali do zasiedlenia odrębną dzielnicę w pobliżu siedziby Leszczyńskich oraz pozwolenie na budowę pierwszej synagogi i założenie cmentarza.

Szybki rozwój gminy żydowskiej spowodował, że stała się ona jedną z największych w Rzeczypospolitej. Wyróżniała się ona na polu działalności gospodarczej oraz kulturalnej. Szerokie kontakty handlowe sięgały Turcji, Persji, Chin i Rosji. Leszczyńscy Żydzi opanowali ponadto najważniejsze targi środkowoeuropejskie: Lipsk i Frankfurt, a także Jarosław i Brody. Liczni uczeni wywodzący się z Leszna piastowali urzędy rabinów we Włoszech, Anglii, Niderlandach, Niemczech i Francji. Wielką sławą cieszyła się leszczyńska jesziwa - szkoła rabinów, skupiająca setki studentów z Polski, Prus, Czech i Moraw.

Leszno na rycinie z przełomu XVII i XVIII w.
Leszno na rycinie z przełomu XVII i XVIII w.

W wieku XVIII Żydzi leszczyńscy przejęli zwierzchnictwo nad ziemstwem wielkopolskim, dystansując największe wówczas gminy; w Kaliszu, Poznaniu i Krotoszynie. Od 1714 do 1764 roku miejscowy kahał reprezentował wielkopolskich Żydów na posiedzeniach Sejmu Czterech Ziem - Waad Arba Arcot - najwyższego żydowskiego organu władzy w Polsce.

Upadek Państwa Polskiego u schyłku XVIII wieku i zmiana przynależności administracyjnej spowodowały zachwianie się dotychczasowych podstaw życia Żydów w Lesznie. Odmienność warunków politycznych i gospodarczych oraz postępujący odpływ ludności w XIX wieku, pogłębiły rozmiary spadku pozycji i znaczenia gminy. W początkach XX wieku liczyła ona zaledwie kilkaset osób, by zmniejszyć swój stan do niespełna dwustu w okresie istnienia II Rzeczypospolitej.

Ostatni zamieszkujący Leszno Żydzi ulegli zagładzie w dobie Holocaustu, tragicznym okresie unicestwiania żywych i wymazywania pamięci o umarłych. Wywiezieni do getta w Grodzisku Mazowieckim, a następnie do Warszawy, znaleźli śmierć w komorach gazowych Treblinki. Dziś o obecności w Lesznie wyznawców judaizmu przypomina gmach synagogi oraz cmentarz żydowski.
Synagoga w Lesznie wnętrze synagogi wnętrze synagogi
Synagoga w Lesznie

Synagoga znajduje się w centralnym punkcie dzielnicy żydowskiej, przy ul. Narutowicza 31. Uważana jest za największą i prawdopodobnie najstarszą w Wielkopolsce. Pierwsza synagoga powstała około 1626 roku. Był to budynek drewniany lub z muru pruskiego toteż wielokrotnie płonął i ulegał zniszczeniu we wszystkich wielkich pożarach, które nawiedzały Leszno. Dzisiejszy budynek prezentuje się imponująco: XVIII-wieczny, barokowy trzon główny, z dobudowanym masywem wieżowym w 1905 r., wg projektu wrocławskich architektów, Richarda i Paula Ehrlichów, w nowej szacie architektonicznej w duchu wiedeńskiej secesji. Zmianie uległ wówczas wewnętrzny układ synagogi. Wprowadzono jednopoziomową emporę dla kobiet - obiegającą wszystkie ściany, poza wschodnią, zajętą przez dużą arkadę łączącą korpus z wieżą. Przy ścianie tej umieszczono podwyższoną bimę - mównicę, za którą znajdowała się szafa ołtarzowa - arka ze świętymi zwojami, a nad nią empora organowa. Gmina leszczyńska mimo ortodoksyjnego charakteru, urządziła swoją synagogę na wskroś nowocześnie. Jednoprzestrzenna sala modlitewna z bimą, dosuniętą do aron ha-kodesz, z wewnętrznymi, amfiteatralnymi - emporami dla kobiet, dodatkowo wyposażona w dobrej klasy organy, centralne ogrzewanie, wentylację z pięknym wywietrznikiem, z roślinną dekoracją secesyjną wewnątrz oraz secesyjną bryła dobudowanego masywu wieżowego, zwieńczonego cebulastym hełmem z iglicą, zakończoną kulą i gwiazdą Dawida - nadały tej budowli zaskakującej monumentalności, a jednocześnie nowoczesności. Ponadto posługiwanie się w kazaniach językiem niemieckim - podobnie jak w synagogach postępowych - sprawiało, że leszczyńska synagoga, w środowisku ortodoksyjnym nie miała sobie równej. Przez gminę żydowską synagoga była użytkowana do 1939 r. Po wojnie przez wiele lat pełniła funkcję łaźni miejskiej.

W 1956 roku zrzucono część wieży z hełmem, później przedzielono wnętrze żelbetonowym stropem na dwie kondygnacje. W 1991 roku została wpisana w rejestr zabytków i w 1992 przejęta przez Muzeum Okręgowe w Lesznie z przeznaczeniem na magazyny zbiorów i stałe ekspozycyjne. Ostatecznie oddana do użytku w 2006 r. pełni rolę galerii sztuki.

Leszno - kirkut
archiwalne zdjęcie wykonane na cmentarzu żydowskim w Lesznie Leszno - cmentarz żydowski przed wojną
Archiwalne zdjęcia wykonane przed II wojną światową na cmentarzu żydowskim w Lesznie
Cmentarz żydowski w Lesznie pierwotnie znajdował się poza wałami miejskimi, przy dzisiejszej ul. Jana Pawła II nr 14. Powstał w 1626 roku i był użytkowany przez gminę żydowską do 1939 roku. Nekropolia została doszczętnie zdewastowana przez nazistów w czasie II wojny światowej. Tysiące zniszczonych nagrobków wykorzystano wówczas jako gruz pod budowę dróg. Po 1945 r. pozostałe jeszcze płyty wywieziono. W latach siedemdziesiątych XX wieku na terenie cmentarza wybudowano osiedle.
dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim w Lesznie Leszno - dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim macewy z cmentarza żydowskiego w Lesznie
Dom przedpogrzebowy w Lesznie i zachowane macewy
Zachował się jedynie niewielki fragment dawnego miejsca grzebalnego oraz dwa budynki cmentarne: dom grabarza i dom przedpogrzebowy z końca XIX wieku. Ten ostatni przez wiele lat użytkowany był jako galwanizernia. W 1992 roku dom przedpogrzebowy został wpisany do rejestru zabytków, a w latach 1993-2004 mieścił się w nim Dział Judaistyczny Muzeum Okręgowego w Lesznie. Wówczas na terenie muzeum złożono około czterystu nagrobków - macew pochodzących z cmentarzy żydowskich w Lesznie (352), Borku Wlkp. (15) i Rydzyny (2). Najstarsza z odnalezionych stel pochodzi z 1700 roku, ponad trzydzieści nagrobków datuje się na XVIII wiek, pozostałe - z XIX i XX w.
macewa z cmentarza żydowskiego w Lesznie macewa Leszno - macewa Leszno - macewa płyta nagrobna na cmentarzu żydowskim w Lesznie
Macewy na cmentarzu żydowskim w Lesznie
Warto wspomnieć o działalności Muzeum Okręgowego w Lesznie, ktore od wielu lat dokłada starań o zachowanie w należytym stanie zabytków kultury żydowskiej znajdujących się w regionie leszczyńskim. Działania te nie ograniczają się tylko do dbania o materialne dziedzictwo pozostawione przez obywateli Leszna żydowskiego pochodzenia. Utworzenie przed laty w budynku domu przedpogrzebowego oddziału judaistycznego, propagującego kulturę i sztukę żydowską zostało docenione przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W 1993 r. leszczyńska placówka muzealna została wyróżniona w konkursie "Najciekawsze wydarzenie muzealne 1993 r." za wyremontowanie i zaadoptowanie do potrzeb muzealnych domu przedpogrzebowego. Tematyka żydowska przewija się także poprzez wystawy czasowe organizowane w muzeum. W 2005 r. była to ekspozycja pt. "Nasi bracia starsi" - malarstwo, rysunek i grafika ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Wcześniej - w 2004 r. - swe grafiki i obrazy o tematyce żydowskiej wystawiała Lila Fijałkowska, absolwentka Moskiewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast wystawa pt. "Wielkopolscy rabini. W kręgu żydowskiej tradycji " przybliżała osiągnięcia myśli żydowskiej zarówno w dziedzinie dociekań filozoficznych, jak i teologicznych oraz historycznych.
Zdjęcie z okresu przed II wojną światową. W tle dom przedpogrzebowy i cmentarz żydowski w Lesznie
Zdjęcie z okresu przed II wojną światową.
W tle dom przedpogrzebowy i cmentarz żydowski w Lesznie.
Fotografia ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Przez wiele lat nierozwiązanym problemem była sprawa leszczyńskiej synagogi. Obiekt ten uznawany jest za najstarszą zachowaną bożnicę na terenie Wielkopolski. Znaczenie świątyni związane jest nie tylko z jej wiekiem, lecz wynika ono przede wszystkim z faktu, że była to główna synagoga najważniejszej gminy żydowskiej w Wielkopolsce w XVIII i I poł. XIX w. Leszno stało się wówczas centrum gmin żydowskich w Wielkopolsce, odbierając prymat pierwszeństwa podupadającej gminie poznańskiej. Przejawiało się to m.in. w uzależnieniu od kahału leszczyńskiego trzydziestu sześciu żydowskich gmin wielkopolskich, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym.

Historia pod wieloma względami okazała się łaskawa dla leszczyńskiej synagogi. Gdy w XIX w. nagminnie rozbierano stare żydowskie bożnice, zastępując je nowymi budynkami, leszczyńska synagoga ocalała, ze względu na dobry stan techniczny. W 1905 r. zakończono przebudowę świątyni i w tej postaci obiekt przetrwał okres II wojny światowej, a także kolejne pięćdziesiąt lat czekając cierpliwie na adaptację. Synagoga w Lesznie została wpisana do rejestru zabytków dopiero w 1991 r. W ten sposób ten wyjątkowy w skali całej Wielkopolski obiekt zyskał - wówczas tylko na papierze - należny mu szacunek.

W 1993 r. rozpoczęto remont obiektu, chcąc przystosować go na cele muzealne. Wydano na to blisko dwa miliony złotych, wykonując większość prac remontowych. W 1999 roku remont został wstrzymany. Powodem były roszczenia własnościowe Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, zgłoszone na podstawie nowych przepisów uwłaszczeniowych z 1997 roku. Przez kilka lat trwał spór o to, kto ma być właścicielem synagogi. Ostatecznie Sejmik Województwa Wielkopolskiego zdecydował o wypłaceniu odszkodowania gminie żydowskiej, która zrzekła się prawa własności do obiektu.

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 28 listopada 2004 roku zdecydowali o przyznaniu pieniędzy na dokończenie remontu synagogi. Fundusze miały zostać wykorzystane do końca czerwca 2005 r. Opracowanie nowej dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i przeprowadzenie procedury przetargowej spowodowały, że termin dokończenia remontu synagogi został przesunięty. Na rok 2006 w budżecie województwa przeznaczono kwotę 550 000 zł. na kontynuację prac adaptacyjnych synagogi oraz zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi. W ten sposób samorząd województwa wielkopolskiego docenił leszczyńską placówkę muzealną, która jest istotną instytucją rozpowszechniania kultury wyższej.

Synagoga w Lesznie - zdjęcie z 1956 roku
Synagoga w Lesznie - zdjęcie z 1956 roku

Zaangażowanie władz województwa w to przedsięwzięcie zarówno merytoryczne jak i finansowe doprowadzi do pomyślnego zakończenia remontu leszczyńskiej synagogi. To z kolei otworzy nowy etap w życiu kulturalnym i społecznym miasta Leszna. Będąc administracyjnie częścią Muzeum Okręgowego w Lesznie synagoga daje możliwość lepszego eksponowania zbiorów podczas wystaw czasowych, a także pozwala z powodzeniem sprowadzać interesujące ekspozycje z całego kraju.

Synagoga stanowi atrakcję w skali Wielkopolski. Dokonana w skali całego kraju waloryzacja synagog dała leszczyńskiemu obiektowi 11 pkt na 12 możliwych do zdobycia. Synagogę w Lesznie wyprzedziły tylko trzy podobne obiekty w kraju - w Tykocinie, Łęcznej oraz Krakowie. Na uwagę zasługuje również fakt, że nie zmieniając bryły zewnętrznej obiektu udało się zaadaptować przestrzeń służącą pierwotnie celom sakralnym na cele związane z dzałalnością muzealną i wystawienniczą.

Sprawą warta podkreślenia jest także fakt, że remont przeprowadzany na przestrzeni ostatnich lat miał na celu nie tyle rewaloryzację obiektu, lecz przede wszystkim dostosowanie go potrzeb współczesnego użytkownika. Struktura obiektu została zachowana, a jego funkcje zostały rozszerzone tak, by mógł on być włączony praktycznie w każde wydarzenie kulturalne Leszna oraz całego regionu. Przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zaplecze techniczne, jakim dysponuje synagoga, sala koncertowa oraz pomniejsze pomieszczenia znajdujące się w obiekcie można z powodzeniem wykorzystać w celu organizowania imprez o zróżnicowanym charakterze poczynając od koncertów, na konferencjach, wystawach, targach wydawniczych oraz pomniejszych szkoleniach kończąc. Umiejscowienie obiektu w ramach leszczyńskiej starówki jest dodatkowym atutem, którego nie posiadają inne obiekty kulturalne w mieście. Po wyremontowaniu elewacji zewnętrznej, synagoga stała się niewątpliwie najbardziej reprezentacyjnym budynkiem leszczyńskiej Starówki.

Judaika w Lesznie
Fragment ekspozycji judaików w muzeum (foto: Jacques Lahitte)

Należy również wspomnieć o coraz bardziej popularnej tzw. turystyce sentymentalnej. Atrakcyjne obiekty kultury materialnej związane z działalnością gminy żydowskiej na tym terenie mają szanse przyciągnąć osoby zainteresowane judaikami. W tym aspekcie sprawy po raz kolejny na znaczeniu zyskuje leszczyńska synagoga. Wraz z innymi budynkami spełniającymi ongiś ważne funkcje dla miejscowej społeczności żydowskiej - budynek domu modlitwy przy ul. Średniej, budynek Powszechnej Szkoły Żydowskiej przy al. Z. Krasińskiego oraz dom przedpogrzebowy przy al. Jana Pawła II - wyznacza interesujący szlak turystyki historycznej.

tekst & zdjęcia: Andrzej Przewoźny
Więcej zdjęć tego Autora znajdziesz na stronie www.andi.art.pl
Wykorzystano materiały Muzeum Okręgowego w Lesznie

Zapraszamy też do odwiedzenia witryny internetowej synagogi w Lesznie

Wiele informacji o historii Żydów w Lesznie znajdziesz w opracowaniach p. Dariusza Czwojdraka:
Synagogi i szkoły żydowskie
Rabinat w Lesznie

strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas