Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
MIELEC

Pierwszy cmentarz żydowski w Mielcu powstał przy obecnej ul. Jadernych. W materiałach źródłowych podawane są różne daty jego założenia: XVI lub XVII wiek. Dokonano na nim nie mniej niż kilku tysięcy pochówków. Na cmentarzu znajdował się ohel cadyka Jakowa Horowica syn Naftalego Horowica z Ropczyc, założyciela dynastii chasydzkiej w Mielcu, zm. 26 grudnia 1839 r. (19 tewet 5600 r.). Prawdopodobnie obok spoczęli także jego potomkowie: Jehuda syn Jakowa Horowica, zm. w 1879 r. oraz Naftali syn Jehudy, zm. 15 października 1916 r. (18 tiszri 5677 r.).

W czasie pierwszej wojny światowej w północno-wschodnim narożniku urządzono cmentarz wojenny nr 493. Pochowano na nim czterech żydowskich żołnierzy armii Austro-Węgier (Ignatza Goldsteina, pochodzącego prawdopodobnie z Nyíradony i trzech niezidentyfikowanych) oraz trzech żołnierzy rosyjskich o nieustalonych nazwiskach (jednym z nich był 19-letni syn przemysłowca z Warszawy, ekshumowany z grobu przy szkole w Rzochowie).

Podczas drugiej wojny światowej na rozkaz Niemców wiele nagrobków zostało wyrwanych i wykorzystanych do prac budowlanych oraz brukowania dróg i placów, między innymi do spiętrzania rzeki Wisłoki, utwardzania placu przed budynkiem Gestapo przy obecnej ul. Narutowicza czy budowy szpitala przy ul. Biernackiego. Niemcy zburzyli mur, a na cmentarzu urządzili kopalnię piasku i gliny. Od strony linii kolejowej został wzniesiony drewniany barak o wymiarach 30 x 100 m.

Cmentarz na zdjęciu lotniczym z 1942 roku
Cmentarz na zdjęciu lotniczym z 1942 roku

Po zakończeniu działań wojennych z inicjatywy Lejba Sussela Feuera - przewodniczącego Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w Mielcu - przystąpiono do grodzenia cmentarza. W 1947 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zażądało "regulacji ogrodzenia b. cmentarza żydowskiego" w taki sposób, by nie obejmowało ono baraku zbudowanego przez Niemców, a zajętego po wojnie przez Powiatową Spółdzielnię Rolniczo-Handlową w Mielcu. Odwołanie ŻKW zostało odrzucone przez Departament Wyznaniowy Ministerstwa Administracji Publicznej, które potrzebę utrzymania magazynu na cmentarzu tłumaczyło m.in. korzystną lokalizacją przy torze kolejowym.

Na początku lat sześćdziesiątych na cmentarzu rozpoczęto budowę urzędu pocztowego. W 1962 r. Maciej Jakubowicz z Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Krakowie w liście do Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego informował: "W czasie kopania fundamentów naruszono dziesiątki grobów, a kości zebrano początkowo do 4 trumien (..). Wcześniej przekopano cmentarz spychaczem". Trzy lata później M. Jakubowicz po rozmowie ze świadkiem, grabarzem Antonim Skibą w swojej notatce służbowej napisał: "Wywrotki samochodowe, względnie konne, wywoziły ziemię z wykopów na tak zwane wysypisko i tak kości ludzkie wybierano i umieszczono w jednej skrzyni. Natomiast drugą skrzynię napełniono kośćmi ludzkimi już na terenie budowy. Następnie skrzynie te przewieziono na cmentarz katolicki celem pochowania. Skrzynie te ważyły według oceny grabarza około 200 kg każda". Kości pochowane na cmentarzu katolickim w Mielcu zostały później przeniesione na cmentarz żydowski w Nowym Sączu.

W 1993 r., dzięki staraniom Józefa Witka z Urzędu Miasta oraz pracowników muzeum w Mielcu odzyskano część macew, wykorzystanych do utwardzenia brzegów Wisłoki.

W latach 1993-1994 z inicjatywy Racheli Sussman - mieszkanki Mielca, która w 1934 r. wyemigrowała z Polski do Stanów Zjednoczonych - fragment niezabudowanej działki cmentarnej o powierzchni 5804 m kw. ogrodzono stalowym płotem i uporządkowano. Z odnalezionych kilkudziesięciu fragmentów nagrobków utworzone zostało lapidarium. Rachela Sussman ufundowała także pomnik z napisem: "Pamięci pomordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej obywateli polskich narodowości żydowskiej, mieszkańców Mielca i okolic. Fundator Rachela Sussman 1993 ". W 2008 i 2010 r. na cmentarz przewiezione zostały kolejne macewy, odnalezione w różnych punktach miasta.

W 2012 r. Duvid Singer, członek bobowskiej wspólnoty chasydzkiej z Brooklynu, rozpoczął poszukiwania grobu cadyka Jakowa Horowica. Przy wsparciu Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy, dzięki badaniom georadarem oraz analizie map i zdjęć lotniczych, w kolejnych latach udało się ustalić miejsce pochówku. Obecnie trwają przygotowania do odbudowy ohelu.

W 2019 r. studenci Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. hab. Leszka Hońdo wykonali inwentaryzację nagrobków zgromadzonych na cmentarzu przy ul. Jadernych.

Mielec - cmentarz żydowski Mielec - cmentarz żydowski Mielec - cmentarz żydowski Mielec - cmentarz żydowski
foto: Mirosław A. Perdak foto: Mirosław A. Perdak foto: Mirosław A. Perdak foto: Mirosław A. Perdak
Mielec - cmentarz żydowski Mielec - cmentarz żydowski Mielec - stary cmentarz żydowski Mielec - cmentarz żydowski
foto: Mirosław A. Perdak foto: Mirosław A. Perdak foto: Krzysztof Bielawski foto: Mirosław A. Perdak
Mielec - cmentarz żydowski Mielec - stary cmentarz żydowski Mielec - cmentarz żydowski Mielec - cmentarz żydowski
foto: Mirosław A. Perdak foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski
Mielec - stary cmentarz żydowski Mielec - stary cmentarz żydowski Mielec - stary cmentarz żydowski Mielec - stary cmentarz żydowski
foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski
Mielec - stary cmentarz żydowski Mielec - stary cmentarz żydowski Mielec - stary cmentarz żydowski Mielec - cmentarz żydowski
foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski

W 1873 r. gmina żydowska w Mielcu utworzyła cmentarz epidemiczny, położony poza terenem zabudowanym, na południowy wschód od miasta, w rejonie obecnej ul. Żeromskiego. Między styczniem a wrześniem 1873 r. pochowano na nim ponad 200 osób zmarłych wskutek cholery. Około 1930 r., ze względu na stopniowe zapełnienie cmentarza przy ul. Jadernych, mieleccy Żydzi zaczęli chować zmarłych na cmentarzu cholerycznym. W tym czasie jego powierzchnia wynosiła około 1 ha, teren otaczało ogrodzenie z desek i cegieł, przy wejściu stał murowany dom przedpogrzebowy.

W 1938 r. Dowództwo Okręgu Korpusu nr V w Krakowie wystąpiło do starosty w Mielcu o przeznaczenie gruntów o powierzchni 35 ha, obejmujących także nowy cmentarz żydowski, do rozbudowy zakładów lotniczych. Powołano się przy tym na Ustawę z 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu, która umożliwiła likwidowanie cmentarzy w przypadkach wyjątkowej potrzeby ze względów użyteczności publicznej. Wniosek wywołał spór z Gminą Wyznaniową Żydowską w Mielcu, który trwał co najmniej do wiosny 1939 r. Dokumentacja zgromadzona w Archiwum Akt Nowych nie pozwala stwierdzić czy ostatecznie doszło do wywłaszczenia cmentarza. Na zdjęciu lotniczym z 1942 r. widać, że w tym czasie cmentarz był nadal ogrodzony, przy wejściu nadal znajdował się dom przedpogrzebowy.

Cmentarze żydowskie w Mielcu na zdjęciu lotniczym z 1942 roku
Cmentarze żydowskie w Mielcu na zdjęciu lotniczym z 1942 roku
Brak bliższych informacji o dewastacji cmentarza. Po wojnie cmentarz został zabudowany - współcześnie znajduje się nim ulica, parking i siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia. Z terenu wydzielono działki geodezyjne o numerach: 1660, 1601/1, 1601/32, 1601/30, 1601/29, 1601/21, 1601/31.
Kolejny cmentarz żydowski znajduje się w Rzochowie, od 1985 r. dzielnicy Mielca. Jest położony po północnej stronie ul. Kolejowej. Jego lokalizację zaznaczono na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1938 r. oraz na mapie Geoportalu ("kierkut"). W 1938 r. cmentarz rzochowski był rozważany jako nowe miejsce pochówku zmarłych z gminy żydowskiej w Mielcu. Teren jest zalesiony, brak bliższych informacji o stanie zachowania obiektu.
Ukształtowanie terenu cmentarza żydowskiego w Rzochowie
Ukształtowanie powierzchni cmentarza w Rzochowie, z widocznym okopem (źródło: www.geoportal.gov.pl)

W pobliżu obecnej ul. Traugutta 9c znajduje się inne miejsce pochówku Żydów z Mielca, błędnie oznakowane i określane jako XIX-wieczny cmentarz. Historia jego założenia nie jest znana. Niewykluczone, że cmentarz powstał w 1938 lub 1939 r., ze względu na planowaną likwidację cmentarza przy obecnej ul. Żeromskiego lub też znajdują się tu wyłącznie groby ofiar Zagłady. W latach drugiej wojny światowej Niemcy dokonywali tu licznych egzekucji Żydów oraz Polaków. Pochowano tu rówież Sarę Brenner, Cerlę Kleinman z synem Dawidem, zastrzelonych w 1944 r. przez żołnierzy z oddziału Armii Krajowej z Tuszowa.

W 1946 r. ocalali z Zagłady wykonali cztery poziome, betonowe nagrobki z sześcioramiennymi gwiazdami i napisami:
"Tu spoczywają Cerla Kleinman i jej syn Dawid i siostra Sara Brenner. Zginęli śmiercią męczeńską w roku 1944"
"Tu leży Rachela Buchen, zamordowana przez hitlerowców w 1942 r."
"Matylda Braun córka Samulea i Blimy, zginęła tragicznie VIII 1942 roku, przeżyła lat 27"
" Tu spoczywają Sara Horn i córka Rachela i syn Dawid, zginęli tragicznie przez zbirów hitlerowskich w roku 1942 - 43".

W kolejnych dekadach na części terenu zbudowano garaże i urządzono bazę transportową. Prawdopodobnie w latach 80. w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobków odsłonięto pomnik z piaskowca, z napisem: "Pamięci trzystu Żydów, ofiar barbarzyństwa hitleryzmu w latach 1939-1945. Cmentarz żydowski założony przez gminę żydowską w Mielcu, zniszczony w latach 1939-1945 przez hitlerowców".

Od 2020 r. z inicjatywy Izabeli Sekulskiej, w ramach projektu Mayn Shtetele Mielec na cmentarzu przy ul. Traugutta prowadzone są prace porządkowe.

Klucze do bram cmentarzy znajdują się w Muzeum Historii Fotografii "Jadernówka" przy ul. Jadernych 19.

tekst: K. Bielawski
Źródło:
Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Opieki Społecznej, sygn. 15/1/704, Zamknięcie cmentarza żydowskiego
w Mielcu, 1938, brak paginacji.
Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. 29/275, Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Mielec (Mielec i miejscowości B-Z), k. 205-210.

Halisz J., Krempa A., Mielec 1939-1945. Tajemnice militarne i historie wojenne, Mielec 2019, s. 80-88.

Osoby pochowane na nowym cmentarzu żydowskim w Mielcu. Źródło: Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Opieki Społecznej, sygn. 15/1/704, Zamknięcie cmentarza żydowskiego w Mielcu, 1938, brak paginacji.
Nazwisko
Imię
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Gross
Josef
03.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Gross
Mariem Ester
03.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Schüller
Sprince
10.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Montag
Małke Ryfka
10.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kober
Chaja Rosa
11.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kober
Dawid
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jochnowicz
Abraham Moses
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Salpeter
Chaja Sara
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Herz
Marjem Perla
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Montag
Frandel Golde
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Remer
Frimeta
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Brenner
Freida
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Komito
Jakub Mendel
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Haller
Feiga
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Weiser
Josef
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Galicer
Chane
12.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Bleiweis
Chana
13.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Ascher
Reisel
13.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Leidner
Moses
14.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kristenopol
Moses Samuel
14.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kober
Anna
14.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Remer
Freida
15.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jochnowicz
Chaim
15.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jeruchem
Lipa
15.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Weiss
Debora
15.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Fisch
Leib
15.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Freidman
Abraham
15.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Mühlbauer
Moses Aron
16.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jochnowicz
Golda
17.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kresla
Szymszon
17.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Berkowicz
Rachel
17.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Remer
Leser
17.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Genser
Leib Froim
17.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Salpeter
Lea
18.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Hecht
Rikel
18.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Heiman
Salomon Zelman
18.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Breindel
Leser
18.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Fallik
Frimeta
18.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Singer
Chiel
18.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Perlman
Chiel Szaja
18.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Sper
Tema
19.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Blasbalg
Mendel
19.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Dreissinger
Chaja
19.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Ostro
Chaja Gitel
20.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Galizer
Keila
20.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Neustädter
Dawid
20.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Brandman
Pinkas
20.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Scheer
Blima
20.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Weiser
Perla
20.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Hecht
Hersch
20.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Hecht
Cywia
20.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Hecht
Majer
20.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Gorssel
Breindel
21.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Gerstel
Itel
21.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Schwarz
Salomon
21.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Haber
Chaim
22.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Margulies
Ascher
22.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Sauberpelz
Hhersch Samuel
22.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Amsterdam
Syma
22.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Weisenfeld
Chiel
22.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jaffe
Abraham
22.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Rubin
Pesel
23.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Dienstag
Pinkas
23.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Goldberg
Sprince
23.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kirschenbaum
Joel
24.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Fallik
Leib
24.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Gerstel
Izak
24.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Marin
Alter
25.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kopel
Sima Lea
25.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Werdesheim
Juda
25.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Weiser
Pesel Itte
25.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Katz
Kalman
25.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Gold
Bruche
25.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Sambor
Abraham Chaim
25.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jochener
Jochene
25.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Rosen
Sima Laja
26.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Taugentaft
Ides
26.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Weisenfeld
Leser
26.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Królik
Rechel
26.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Klunmna
Chanele
26.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kirschenbaum
Ryfka
26.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Herz
Sara
26.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Dreissinger
Niche
27.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Werdesheim
Golda
27.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Padawer
Matel
27.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Hammerman
Gitel
27.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Strum
Scheindel
27.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Gettinger
Salomon
28.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Blattberg
Cipora
28.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Mühlbauer
Blima Rosa
28.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Czubach
Ascher
28.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Schwarz
Alter Chiel
28.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Brenner
Leib
28.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Rubin
Chana
28.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Brantal
Efroim
28.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Berger
Ester
28.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Farber
Hersch
30.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Herz
Ryfka
30.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Padawer
Malke
31.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Gross
Jakub
31.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kurz
Genendel Rachel
31.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Flur
Brandel
31.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Balsam
Ruchel
31.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Trompeter
Scheindel
31.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Zigofen
Hersch
31.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Resen
Benjamin
31.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Schwarz
Moses
31.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Grün
Rachel
31.01.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Nussen
Feiga
01.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Spring
Chaja
01.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Spielman
Freida
01.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Silberman
Alte Matel
01.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Gettinger
Rochme
04.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jam
Mariem
04.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Hillel
Mrer Salmen
06.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Todres
Josef
06.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Landau
Breindel
06.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Grün
Sanen
06.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Ostro
Leib
07.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Altman
Feiga Matel
07.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Dienstag
Ester
07.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Panzer
Jonas
07.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Bleiweis
Dawid
07.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Bleiweis
Feiga
07.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Wels
Priwa
07.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Janik
Jekel
12.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Steinfeld
Matel
13.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Rosenblum
Pinie
13.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Panzer
Chane
13.02.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Honig
Ryfka
08.03.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Mandel
Leser
08.03.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Roth
Abram Abe
08.03.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Jochnowicz
Wolf
08.03.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jener
Zacharia
12.03.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Padawer
Izak
22.03.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Berl
Chane
23.03.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Biegeleisen
Mendel
23.03.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jener
Josef
25.03.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Moster
Izrael Moses
25.03.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Adler
Alter
05.04.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Offen
Basie
05.04.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Fallik
Golde
05.04.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Kanner
Izrael
11.04.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kanner
Perla
11.04.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Brenner
Sara Ryfka
13.04.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Horowitz
Ester
20.04.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Leipzig
Sara Beila
24.04.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Kleinman
Chane
01.07.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Komito
Ester
05.07.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Langer
Gitel
18.07.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Messinger
Pinkas
18.07.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Donnerstag
Rachel
18.07.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Elfenbein
Moses
08.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Frankel
Meilech
08.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Seiden
Sara
13.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Salat
Joachi
13.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Rosenbaum
Beila
13.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Garten
Efroim
13.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Frankel
Gitel
13.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Zimbler
Meier
14.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Polinetzer
Beila
15.08.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Jakóbowicz
Beila
16.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Linzenberg
Dobra
17.08.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Rischer
Sara
18.08.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Stauer
Chaim Hersch
18.08.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Berl
Simche
18.08.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Wachpress
Serel
19.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Sam
Leib
19.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Brenner
Brana
20.08.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Manele
Mendel
20.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kurz
Elias
23.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Tarnower
Golda
23.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Wadler
Wite
24.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Lichtblau
Hinda
24.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Granz
Josef Jakub
24.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Haber
Małke
24.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jener
Salomon
24.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Schöffer
Chaje
24.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Lichtblau
Sara
24.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Schmückler
Ita
25.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Blattberg
Leiser
25.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kanner
Salomon
25.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Komito
Chaja Sara
25.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Glasman
Chaja Ides
26.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Gross
Naftali
26.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Nussbaum
Wolf
28.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kleinman
Reizel
29.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Droblich
Itta
29.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Seiden
Herzka
29.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Winter
Freida
29.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jugenbaum
Juda
29.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Herz
Salomon
29.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Anisfeld
Kalman
29.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Montag
Golda
29.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Sommer
Feiga
29.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Klausner
Menasche
30.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Ptaszek
Dache
30.08.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kiwowicz
Efroim
01.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Feigenbaum
Leib
01.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Dembitzer
Aron
01.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Bodner
Salomon
01.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Seiden
Hena
02.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Langer
Mendel
03.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Dukler
Aron
03.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Farber
Chana Ruchel
03.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Komito
Markus
03.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Jenerstein
Markus
05.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Rubinstein
Hena
15.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Deutsch
Rifka
18.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Chaim
Ita
26.09.1873
Przyczyna śmierci: cholera
Kanner
Sprince
28.09.1873
Przyczyna śmierci: tyfus
Friedman
Chil
04.12.1930
Urodzony 10.08.1930
Garfinkel
Lipa
09.12.1930
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 1/1/1
Leiman
Herszek Mendel
26.12.1930
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/1/14
Steinberger
Feiga
26.12.1930
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/41
Zuckebrodt
Sara Itta
31.12.1930
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/42
Rosenberg
Mejer Leiser
13.01.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/16
Zuckebrodt
Ryfka
15.01.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/47
Honig
?
21.01.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/3/12
Honig
Marjem
28.01.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/43
Korn
Chaim
30.01.1931
Ojciec: Jeremiasz. Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/3/11
Hermek
Osias
30.01.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/1/52
Summer
Leja
01.02.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/44
Korn
Róża
10.02.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 26/3/49
Landhaus
Moses
11.02.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/13
Binder
Estera Ita
13.02.1931
Urodzona 14.01.1931
Feder
Chana Lea
23.02.1931
Urodzona 07.10.1930
Padawer
Alter
28.02.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/14
Glasman
Perla
01.03.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/41
Bergstein
Itta
09.03.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/42
Kompf
Isak
24.03.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/3/10
Nagler
Leser
08.04.1931
Żył 16 lat
Storch
Leser
08.04.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/3/9
Steiner
Kalman
19.04.1931
Urodzony 20.03.1931
Blattberg
Chana
06.05.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/45
Brener
Joel Hersch
15.05.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/3/8
Thaler
Brucha
16.05.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/40
Lehnall
Markus
24.05.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/3/7
Langer
Moses
24.06.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/1/11
Bamol (?)
Hena
25.06.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/40
Schreier
Dina
19.07.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/39
Storch
Reizla
23.07.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/45
Teitelbaum
Chaskel Feiwel
01.08.1931
Urodzony 12.01.1928
Keller
Scheindla
05.08.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/40
Waldman
Estera Chaja
09.08.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/46
Wasserstrum
Izak
26.08.1931
Urodzony 30.03.1930
Polimer (Leipzig)
Nuchim
02.11.1931
Urodzony 10.04.1904, kawaler.
Leipzig
Nuchim
03.11.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/3/49
Reiss
Estera Basia
08.11.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/43
Auster
Basia
16.11.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/46
Strein
Leser
23.12.1931
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/15
Teitelbaum
Tauba
31.01.1932
Urodzona 25.11.1913
Kompf
[.]aja
01.02.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/47
Teitelbaum
Tauba
01.02.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 28/1/46
Herc
Leser
09.02.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/12
Grünberg
Dobra
13.02.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/44
Kirschenboim
Salomon
15.02.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/1/9
Schönwald
Abraham
19.02.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/1/10
Lamiel
Moses Dawid
28.02.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/1/8
Korn
Lipa
05.03.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/1/7
Apfel
Süssel
12.03.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/3/50
Storch
Chaja Sara
16.03.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/41
Scheer
Scheindla Jenta
19.03.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 28/1/45
Langer
Genendla (?)
03.04.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/43
Lomfer (?)
Chawa
03.04.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/2/40
Braun
Reizla
03.04.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/42
Meschel
Rikla
19.04.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 26/3/58
Nussbaum
Chaja
28.04.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/42
Balsam
Perla
07.05.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/48
Ladner
Scheindla Natka
25.05.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/3/46
Honig
Lieba
01.06.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/49
Badner
Sara
26.06.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/3/45
Weinrich
Kalman
02.07.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/17
Nehemia
Paja (?)
03.07.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/39
Klüger
Chaja Sara
27.07.1932
Urodzona 05.07.1931
Remer
Izak Hersch
16.08.1932
Żył 3 lata
Limsan (?)
Etka
25.08.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/37
Scheer
Abe
03.10.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/12
Linder
Gitla
04.10.1932
Żyła 27 lat. Numer grobu (parcela/rejon/grób): 6/3/50
Hercberg (?)
Józef
12.10.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/2/7
Wiesenfeld
Leja
22.10.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/8/38
Neuman
Leja
05.12.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/41
Schwarz
Lische (?)
10.12.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/3/6
Finger
Rosie
25.12.1932
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/44
Korn
Ryfka
03.01.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/3/44
Summer
Berl
10.01.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/2/8
Szymszon
Naftali Markus
24.01.1933
Urodzony 09.10.1932
Tadrys (?)
Meilech
26.01.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/15
Leiden
Scheindla
04.02.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/50
Topper
Freida
19.02.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/8/51
Ladner
Rosa
26.02.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/8/52
Dreissinger
Gitla
15.03.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/38
Salitzer
Chana Sara
16.03.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/37
Leidner
Chaim Tow
02.04.1933
Urodzony 10.12.1932.
Klein
Chaim Wolf
17.04.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/1/15
Schmukler
Mirla
16.04.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/39
Hiller
Ruchla
21.04.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/38
Lieberman
Brucha
28.04.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/41
Geschwind (?)
Perla
25.06.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/43
Furstensell (?)
Abraham Moses
08.07.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/1/6
Lilber (?)
Pejsach
08.07.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/1/4
Rosenblüth
Gedalie
17.07.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/3/47
Hiller
Manes
17.07.1933
Żył 4 i pół miesiąca.
Polanetzer (?0
Hersch
22.07.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/3/5
Falik
Jakób
24.07.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/1/3
Korn
Chaim
30.07.1933
Ojciec: Markus. Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/3/13
?
Moses Mendel
07.08.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/18
Katzenberg
Leib
27.09.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/20
Keller
Leja
18.10.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/39
Citryn
Fejga
24.11.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/38
Horn
Izak
06.12.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/16
[.]anzer
Golda
22.12.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/45
Montag
Chana
26.12.1933
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/48
Birnbaum
Rochma
07.01.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/36
Kornblüth
Chaim Jakub
10.01.1934
Żył 7 miesięcy
Wiesenfeld
Markus
17.01.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/3/19
Fischbein
Leser
05.03.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/2/7
Padawer
Salomon
26.03.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/20
Braunfed (?)
Urisek
31.03.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/1/12
Schöffer
Mirla (?)
13.04.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/35
Eder
Nissen
01.05.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/2/14
Springer
Chana Breindla
06.05.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/37
Eugländer (?)
Israel
02.06.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 3/1/6
Storch
Selig
02.06.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/1/5
Wrocławska
Hena
13.07.1934
Urodzona 28.01.1932
Komito
Estera
15.07.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/36
Reifen
Baruch
27.07.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/35
Last (?)
Schifra
12.08.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 28/1/44
Seewald
Sara Ryfka
12.08.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/44
Last
Schifra
21.08.1934
Urodzona 1914 r.
Fallik
Rubin
10.09.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/17
Reifen
Chaim Berisch
30.09.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/8/13
Kesman
Samuel
03.11.1934
Urodzony 14.07.1933
Leipzig
Dwora Perla
26.11.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/1/47
Leidner
Chiel
30.11.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/18
Scher (?)
Daniel
02.12.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/3/48
Jakóbowicz
Ruchla
09.12.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/34
Rubin
Rachela
24.12.1934
Urodzona 27.06.1933
Amsterdam
Gitla
24.12.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 26/3/51
Thaler
Ruchla
25.12.1934
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/3/43
Komito
Gitla
09.01.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/37
Bass
Salomon
12.01.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/2/12
Fallik
Rechla
12.01.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/36
Kornblüth
Moses
15.01.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/2/9
Amsterdam
Samuel
18.01.1935
Urodzony 22.12.1934
Hermele
Cypora
22.01.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/34
Spalter
Chana Tauba
28.01.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/35
Wiesenfeld
isack
30.01.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/2/12
Messinger
Beinisch
02.02.1935
Urodzony 26.11.1934
Gärtner
Rosa
06.02.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/2/53
Blattberg
Fejga Sara
15.02.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/46
Recht
Sima
16.02.1935
Urodzona 13.06.1934
Montag
Hirsch
25.02.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/2/7
Komito
Chaja
07.03.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/1/40
Samen (?)
Chana
14.03.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/33
Schmall
Ale (?)
26.03.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/2/10
Perlmutter
Rikla
03.04.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/47
Pratker
Eljukim (?)
08.04.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/2/6
Hiller
Uscher
17.04.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/2/10
Springer
Berl
20.04.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/1/13
Hollender
Elias
20.04.1935
Urodzony 04.10.1932
Mechlowicz
Chaja
23.05.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/48
Koch Salpeter
Golda
26.05.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/3/40
Thaler
Sara Ryfka
29.05.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/3/42
Latter (?)
Rachela
26.06.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 28/1/43
Fenster
Liebe (?)
29.06.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/39
Anker
Reizla
09.07.1935
Urodzona 10.02.1934
Freidman
Joel
05.08.1935
Urodzony 22.01.1934
Geminder
Josef
02.09.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/2/15
Komito
Gitla
03.09.1935
Adnotacja: "II: Geschwind"? Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/50
Kornblüth
Hersch
05.10.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/19
Marin
Sara Małka
07.10.1935
Żyła 20 lat
Weinrieb (?)
Sara Małka
07.10.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 28/1/42
Schechter
Tauba
23.10.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/33
Blasbalg
Naftali
23.11.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/2/16
Bluth
Hinda
18.12.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/34
Jochnowicz
Josef Majer
21.12.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 19/2/11
Hermele
Brucha
26.12.1935
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 20/2/42
Fener
Chaja Tyla
31.01.1936
Urodzona w 1913 r. Numer grobu (parcela/rejon/grób): 28/1/41
Simson (?)
Chanine (?)
07.02.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/14
Spielman
Abe
05.03.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 2/1/7
Fürstensell (?)
Pesla
07.03.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/49
Berl
Matel
11.03.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/38
Machlowicz
Leib
12.03.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/1/12
Birnbaum
Zeinwel
15.03.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 3/1/5
Gastwirth (?)
Moses
26.03.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/3/46
Korn
Fejge
03.04.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/33
Tenenbaum
Dwojra
13.04.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/42
Stiglitz
Estera
18.04.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/32
Deutsch
Sima Itta
23.04.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/45
Kartagener
Ruchla Leja
15.05.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 28/1/40
Garfunkel
Juda
07.06.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/3/51
Kurz
Herz
25.06.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 3/1/4
Goldner
Ru[.]
31.07.1936
Z domu Aschheim. Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/1/42
Feuer
Rachela
04.08.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/3/47
Leidner
Berisch
20.08.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/11
Elfenbeim (?)
Scheindla
02.09.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/31
Weissblum
Abraham Chaim
13.09.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 1/3/6
Korn
Josef
24.09.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/2/11
Gastwirth
Feiga
08.10.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/3/41
Bass
Israel
21.10.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/8/11
Blum
Hena
23.10.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/37
Berger (?)
Chana Breindla
14.11.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/1/38
Kirschenbaum
Estera
02.12.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/49
Brenner
Feiga Ruchla
03.12.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/3/48
Geisel (?)
Reizla
21.12.1936
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 28/2/46
Zeisel
Rozalia
22.12.1936
Żyła 17 lat. Por. Geisel (?) Reizla
Amsterdam
Frymeta
25.12.1936
Urodzona 20.05.1931
Hemman (?)
Markus Wolf
04.01.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 1/3/7
Klein
Gitla
08.01.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/32
Eder
Beniamin
12.01.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/1/16
Friedman
Jakub Izak
23.01.1937
Urodzony 04.08.1922
Oliwenbaum
Salomon
28.01.1937
Urodzony 22.12.1936
Komito
Chaim
31.01.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/1/16
Hirsch
Jakób Leib11.02
.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/21
Lieberman
Abraham
14.02.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/2/19
Engländer
Chaja
22.02.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/31
Werdesheim
Blima
24.02.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/3/40
Goldberg
Itta
24.03.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/36
Fallik
Leser
12.04.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/1/19
Stiglitz
Josef
18.04.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/2/20
Perlmutter
Isak
19.04.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/2/18
Horn
Debora
21.05.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/32
Grünberg
Nuchim
25.05.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/21
Rosenberg
Ruchla
02.06.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/3/41
Pistrang (?)
Raca
02.07.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/46
Ladner
Naftali
10.07.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/3/52
Ladner
Leib
13.07.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/2/12
Schnützer
Estera
21.07.1937
Urodzona 11.09.1936
Limson (?)
Chaja Sara
02.08.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/30
Eisig
Schmaja
07.08.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/1/13
Korber
Mates
16.08.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/1/12
Reiss
Naftali
24.08.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/1/16
Friedberg
Nicha
01.09.1937
Urodzona 08.08.1934
Roth
Sima Estera
09.09.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/30
Adler
Salmon (?)
23.09.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/2/5
Linder
Reizla
26.09.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 18/3/49
Hochhaus
Albin
22.10.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/2/6
Blitzer
Salomon Leib
27.10.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/3/45
Storch
Hersch
02.11.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/3/53
Amsterdam
Moses
14.11.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/2/13
Eichenbaum
Malka
22.11.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 26/3/44
Orgel (?)
Pinkas
24.11.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 26/3/44
Schöffer
Markus
16.12.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/1/17
Kremer
Sara
22.12.1937
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/3/42
Finger
Leser
01.01.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/1/15
Lewenthal
Israel Hirsch
09.01.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/10
Werdesheim
Isak
10.01.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/22
Krieger
Szymon
17.01.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/3/19
Rubin
Josef
22.01.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/1/19
Brandfeld
Golda
01.02.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/47
Horowitz
Feiga Sara
08.02.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/2/29
Künster
Wolf
12.02.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/1/17
Brann
Wolf
28.02.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/1/18
Korn
Markus
06.03.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 9/1/23
Wanderer
Tauba
13.03.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/43
Fallik
Etla
16.03.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/3/38
Schiller
Chiel Josef
29.03.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 3/1/8
Rosenberg
Michiel (?)
30.03.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 13/1/21
Fisch
Dawid
09.04.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/1/13
Grünberg
Eliuchim (?)
14.04.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 17/2/4
Klüger
Israel Isak
03.05.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 1/3/5
Schlanger
Pinkas
04.05.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/9
Reiss
Marjem
16.05.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/48
Apfel
Sara
19.05.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/1/29
Jochnowicz
Golda
20.05.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/49
Neuman
Scheindla
17.06.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/1/32
Weinberger
Chaim
01.07.1938
Urodzony 01.10.1935
Klüger
Pesla
02.07.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/1/31
Sammel (?)
Sprinca
06.07.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/50
Spalter
Sara
16.07.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 16/2/31
Rottenberg
Alta
22.07.1938
Urodzona 13.03.1938
Honig
Beila Golda
25.07.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/1/39
Ladner
Süsel
05.08.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/51
Kmie (?)
Matel
10.08.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 14/3/52
Kurz
Isak
13.08.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 3/1/3
Gärtner
Chaim Selig
17.08.1938
Numer grobu (parcela/rejon/grób): 7/3/8
Cmentarz przy ul. Traugutta
Mielec - cmentarz żydowski Mielec - cmentarz żydowski
foto: Krzysztof Bielawski foto: Mirosław A. Perdak foto: Mirosław A. Perdak foto: Krzysztof Bielawski
Mielec - cmentarz żydowski Mielec - cmentarz żydowski
foto: Mirosław A. Perdak foto: Mirosław A. Perdak foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski
Poszukujemy wszelkich informacji o tych cmentarzach: ich historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem. Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas