Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
MIELNIK

Cmentarz żydowski w Mielniku jest oddalony około 1,5 km na północny wschód od centrum miejscowości, znajduje się w lesie, przy drodze stanowiącej przedłużenie ul. Białej, na działce na planie czworokąta o powierzchni 0,7 ha. W sąsiedztwie cmentarza znajduje się przedsiębiorstwo OMP sp. z o.o. Mielnickie Zakłady Kredowe. Data założenia cmentarza nie jest znana - przypuszczalnie powstał w połowie XIX wieku.

Obiekt uległ daleko posuniętej dewastacji. W latach PRL działkę przejął Skarb Państwa. W 1972 r. miejscowe władze przyjęły uchwałę o zamknięciu cmentarza.

Obecnie w obrębie cmentarza znajduje się kilkanaście destruktów nagrobków w formie stel z polnych kamieni granitowych datowanych na lata 1895-1919 oraz betonowo-kamienne obmurowanie grobu. Od strony południowej widoczne są relikty kamiennego muru. Brak ogrodzenia i współczesnych form upamiętnienia. Teren porasta las mieszany.

Brak danych o statusie własnościowym. Obiekt jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych województwa podlaskiego.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
Jewish Cemeteries - Mielnik [online] http://www.bagnowka.pl/?m=cm&g=zoom&gal=38&img=1124
[dostęp: 26.06.2021].
Kotyńska J., Karta cmentarza nr 13797, [bmw] 1983.
Kułak A., Ryżewski G., Mielnik, [w:] Województwo podlaskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Szpek H.M., Grodno Guberniya Poland Imaging Project Survey of Jewish Cemeteries [online] https://kehilalinks.jewishgen.org/bialygen/PIP_Mielnik.htm [dostęp: 26.06.2021].
Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny. Żydzi w Europie wschodniej do roku 1939, Białystok 1992.
Zdjęcia: Rafał Zubkowicz, Zbigniew Ukleja
Wiele informacji o Żydach z Mielnika znajdziesz
w artykule W. Kassiana-Semika Na wysokim brzegu

Wśród sosen można odnaleźć jeszcze ślady kilku nagrobków... Mielnik - macewa macewa w Mielniku Mielnik - macewa
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas