Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
MIŁAKOWO (niem. Liebstadt)

Cmentarz żydowski w Miłakowie jest położony w południowej części miasta, po zachodniej stronie ul. Kaszubskiej. Według niepotwierdzonych źródeł cmentarz powstał w 1809 r. na działce na planie zbliżonym do prostokąta o powierzchni 0,20 ha.

Obiekt uległ daleko posuniętej destrukcji. 24 marca 1958 r. władze państwowe wydały decyzję o zamknięciu cmentarza. W latach 80. jego teren został zajęty przez cmentarz komunalny. W karcie ewidencyjnej cmentarza z 1982 r. podano: "Obrys cmentarza nieczytelny, rozplanowanie wewnętrzne nieczytelne. Cmentarz w stanie zdewastowanym, kilka płyt przewróconych. Cmentarz może ulec likwidacji, ponieważ znajduje się na terenie powstającego cmentarza komunalnego". W tym czasie teren był porośnięty gęstą roślinnością, znajdowały się na nim 22 nagrobki: 3 z pierwszej połowy XIX w., 9 z drugiej połowy XIX w., 10 z pierwszej połowy XX wieku.

W 1988 r. cmentarz został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. W 1989 r. na fragmencie cmentarza o powierzchni około 1 ara urządzono lapidarium złożone z sześciu stel z piaskowca i lastryko, ustawionych w dwóch rzędach. Granice cmentarza są nieczytelne, przypuszczalnie jego wschodnią część zajął pomnik poświęcony Polakom walczącym za wolność ojczyzny oraz ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleńsku, zachodnią - współczesne groby nieżydowskie. Właścicielem cmentarza jest Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Krzyża w Miłakowie.

Spis zachowanych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Miłakowie. Oprac. K. Bielawski
Imię
Imię hebrajskie
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Elias
Elijahu
Jakow
Espen
10.02.1863
Urodzony 09.01.1802
Jonas
Jehonatan
Cwi
Liebermann
28.04.1885
Żył 57 lat. Nagrobek wykonał
S. Goldbaum z Bydgoszczy
Lewin
Jehuda Lejb
Aharon
Elberg
02.11.1898
Urodzony 31.12.1837,
kohen, żył 52 lata.
Hirsch
Cwi
Jacobsohn
[...].09.1898
Abraham
Awraham
Meir
Friedlander
29.01.1909
Urodzony 11.03.1822
Adele
Ajdel
Liebermann
01.04.1888
Mąż: Jona. Nazwisko panieńskie Mulisch (odczyt niepewny)
Awraham
Aharon
Elberg
Kohen. Nagrobek niezachowany, dane na podstawie Karty cmentarza
z 1982 roku

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
Piotrowska A., Miłakowo, [w:] Województwo warmińsko-mazurskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Szczepański S., Żydowskie domy modlitwy oraz cmentarze na Warmii i Mazurach - stan obecny (na tle dziejów Żydów
w Prusach Wschodnich i Zachodnich)
[online] https://rocznikziemzachodnich.pl/rzz/article/view/165/107
[dostęp: 27.12.2020].
Wielesik M., Karta cmentarza nr 14277, [bmw] 1982.

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas