Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas

MOKOBODY

Cmentarz żydowski w Mokobodach - przez obecnych mieszkańców nazywany Żydkowizną - znajduje się w południowo-wschodniej części wsi, za posesjami przy ul. Stodolnej 28-34. Cmentarz zajmuje działkę o nieregularnym kształcie i powierzchni 0,54 ha.

Obiekt uległ daleko posuniętej dewastacji. 19 grudnia 1963 r. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej wydało decyzję o jego zamknięciu. We wniosku do MGK Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mokobodach dołączyło opis cmentarza: "Powierzchnia cmentarza wynosi 4540 m2 i znajduje się pod opieką Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mokobodach. Cmentarz jest nieczynny od roku 1944, jest zaniedbany, nieogrodzony. Grobów murowanych nie ma. Śladów po mogiłach jest niewiele. Cmentarz jest zaniedbany przy którym miejscowa ludność robi sobie piaskobranie".

Na początku 1989 r. pracownicy Urzędu Wojewódzkiego podczas wizytacji cmentarza odnaleźli kości w wykopach powstałych w wyniku wybierania piasku. Na jego terenie znajdowało się boisko. Naczelnik gminy otrzymał polecenie zakopania kości i rozrzuconych fragmentów nagrobków, wydania zakazu pobierania żwiru, ustawienia tablicy z napisem: "Cmentarz żydowski w Mokobodach. Nieczynny dla celów grzebalnych, prawnie chroniony".

przez lata cmentarz służył jako źródło piachu

W wyniku zniszczeń wszelkie naziemne ślady cmentarza uległy zatarciu. Teren jest nieogrodzony i nieoznakowany.

tekst: K. Bielawski
foto: R. Zubkowicz
Źródło: AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/55, Decyzje o zamknięciu cmentarzy i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie warszawskim, k. 134-137.
AP w Siedlcach, Urząd Wojewódzki w Siedlcach, sygn. 62/1403/1523, Cmentarz żydowski w Mokobodach, k. 1-4.

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii,
wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji,
nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas