Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
MRĄGOWO (niem. Sensburg)

Cmentarz żydowski w Mrągowie został założony w XIX w. i znajduje się około 400 m na południowy zachód od centrum miasta, przy ul. Brzozowej, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza katolickiego. Cmentarz był własnością Gminy Synagogalnej w Mrągowie. W latach 30. XX wieku przewodniczącym gminnej komisji cmentarnej był Heinrich Leffkowitz.

Obiekt uległ daleko posuniętej dewastacji. Po drugiej wojnie światowej z jego terenu usunięto wszystkie nagrobki. W latach 80. na części cmentarza wzniesiono budynek pralni.

W 2018 r. z inicjatywy Magdaleny Lewkowicz na skraju cmentarza odsłonięto pomnik w formie głazu z tablicą z napisem: "Pamięci mrągowskich Żydów. Niech ich dusze będą wplecione w węzeł życia. Miejsce pamięci. Cmentarz żydowski w Mrągowie, założony w 1859. Obecni - Przeszłym - Potomnym mrągowianie 2018".

Jedyny zachowany nagrobek - pochodzący z grobu Josefa Lorie, zmarłego 27 grudnia 1915 r., odnaleziony kilka lat temu w budynkach byłej Jednostki Wojskowej w Mrągowie - został zabezpieczony w mrągowskim oddziale Muzeum Warmii i Mazur.

Cmentarz nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Rejestru Zabytków Nieruchomych, nie posiada Karty cmentarza.

Tekst: K. Bielawski
Źródło:
Bitowt R., Nekropolie Mrągowa, "Mrągowskie Studia Humanistyczne" 1999, t. 1.
Schlesinger B., Fuehrer durch die Juedische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-33, Berlin-Charlottenburg 1933.

Cmentarz żydowski w Mrągowie Pomnik na cmentarzu żydowskim w Mrągowie Magdalena Lewkowicz przemawia podczas odsłonięcia pomnika na cmentarzu żydowskim w Mrągowie Nagrobek Josefa Lorie, zmarłego 27 grudnia 1915 r., zabezpieczony w mrągowskim oddziale Muzeum Warmii i Mazur
foto: Michael Leiserowitz foto: Marian Modzelewski foto: Marian Modzelewski foto: Magdalena Lewkowicz

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.

Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas