Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
MYŚLENICE
Dział o cmentarzu w Myślenicach
powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area
Jewish Genealogical Society

Cmentarz żydowski w Myślenicach jest oddalony około 1,3 km na północny zachód od Rynku, znajduje się na wzniesieniu, tzw. Górze Szubiennej, po wschodniej stronie trasy E77 i zajmuje działkę nr 23 na nieregularnym planie o powierzchni 0,2258 ha.

Według niepotwierdzonych danych, cmentarz założono w 1874 roku. Podczas pierwszej wojny światowej w jego południowo-zachodniej części utworzono cmentarz wojenny nr 372, na którym zostali pochowani żołnierze Armii Austro-Węgier: Hersch Diller i Moses Maier Rosen.

W latach drugiej wojny światowej cmentarz był miejscem egzekucji, między innymi w 1941 r. został rozstrzelany Majer Aftergut, a 31 marca 1943 r. - Stanisław Bolsęga, podejrzewany o nielegalny ubój bydła. Prawdopodobnie podczas wojny rozpoczął się proces dewastacji cmentarza, kontynuowany w kolejnych dekadach.

W 1961 r. Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Krakowie wzniosła na cmentarzu pomnik poświęcony ofiarom Zagłady, odbudowała mur, a zachowane nagrobki zebrała w lapidarium. Prace sfinansowano ze środków przekazanych z American Jewish Joint Distribution Committee.

4 listopada 1964 r. Minister Gospodarki Komunalnej - w następstwie uchwały miejscowej rady narodowej - podpisał zarządzenie o zamknięciu cmentarza. W dołączonej dokumentacji podano, że cmentarz zajmuje parcele nr 43009, 4291, 278 o łącznej powierzchni 0,21 ha, a ostatni pochówek odbył się w 1942 roku.

W latach 2011-2012 na cmentarzu przeprowadzono prace porządkowe i wzniesiono nowe ogrodzenie. Projekt zrealizowano dzięki współpracy rodziny Yisroela Minzera, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

W marcu 2013 r. na murze cmentarza ujawniono antysemickie i nazistowskie napisy. Prokuratura Rejonowa w Myślenicach nie wykryła sprawców przestępstwa i umorzyła dochodzenie.

Obecnie na cmentarzu znajduje się kilkadziesiąt nagrobków w różnym stanie zachowania, w większości destruktów oraz pomnik ku czci ofiar Zagłady. Teren otacza betonowe ogrodzenie z niezamykaną furtką.

W 2024 r. Tomasz Krawczyk wykonał spis zachowanych nagrobków. Pobierz opracowanie w pliku pdf.

Brak danych o statusie własnościowym cmentarza. Obiekt jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Spis zachowanych macew/List of matzevot. Author: Tomasz Krawczyk

Imię
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Name
Father's name
Surname
Date of death
Remarks
Miriam
Alter Cwi Dawid
Kantor
25.07.1938
Nazwisko panieńskie: Aftergut, mąż: Jaakow Jehuda. Maiden name: Aftergut, husband: Yaakov Yehuda
Dow Arie
Chaim Aharon
Knobler
18.11.1933
Fajgl (Fejgl)
Eliezer
Perlberger
04.03.1928
Mąż / husband: Aba Perlberger
Chana Cyna
Chaim
-
07.01.1921
Icchak
Eliezer
Hirszfeld
29.03.1932
Naftali
Szmuel
Weiss
24.08.1896
Necha
Icchak
Feiweles
11.04.1923
Mąż / husband: Jaakow Feiweles
Zeew
Pinchas
Riegler
19.06.1937
Kohen
Chaim
Issachar Dow
Weinmann
07.11.1933
Macewa odbudowana w 5776 roku (2015/16). Matzevah rebuilt in the year 5776 (2015/16)
Szmuel Zajnwel
Natan Aharon
Neiger
02.09.1921
Rejzl
-
Neiger
-
Mąż / husband: Natan Aharon
Jehuda
Icchak
Loibentracht (Laubentracht)
20.11.1935
Matka / mother: Bila (Beila)
Icchak
Szmuel
Loibentracht (Laubentracht)
-
Upamiętniony razem z synem Jehudą / Commemorated with his son Yehuda
Bila (Beila)
-
Loibentracht (Laubentracht)
-
Upamiętniona razem z synem Jehudą / Commemorated with her son Yehuda
Macewy z lapidarium / Matzevot from lapidarium
Jechiel Eibel
Eliahu
Loew
06.12.1930
Ester
Abraham Zeew
-
04.01.1916
Chaim Natan
Abraham
-
25.09.1874
Zmarł w erew szabat i erew Sukkot / Died on erev Shabbat and erev Sukkot
Eliezer
Szmuel
Weiss
24.03.1933
Szmuel
Kalonimos
-
29.04.1938
Lub rok / or the year: 5695 - 1.05.1935
Rajca
-
-
17.11.1929?
Szmuel
Mosze Jaakow
-
26.11.1904
Zmarł w szabat / Died on Shabbat
Abraham
Szraga
-
22.08.1923
Ester Miriam
Jehuda
-
11.08.1882
Dow Berisz Alaman
Szmaja
-
25.04.1933
Itil
Akiwa
-
-
Icchak
Szmuel
-
01.11.1918 ?
Lub rok / or the year: 5699 - 20.11.1938
-
-
-
25.09.1917
Żona Nachmana, zmarła w erew Jom Kippur / Wife of Nachman, died on erev Yom Kippur
Issachar Berisz
Icchak Szmuel
-
29.12.1914 ?
Lub rok / or the year: 5678 - 27.12.1917
Sara
Szmuel
Hirszfeld
04.07.1933
Mąż / husband: Icchak Hirszfeld
Fajge (Fejga)
Jehoszua Szmuel
Ickowicz
14.11.1926
Mąż / husband: Jaakow Icchak
Idel
Eliezer
-
18.06.1914 ?
Data wg katalogu z 1989, obecnie nieczytelna / Date according to the list from 1989
-
-
Plencer
12.12.1905
Kobieta / woman, mąż / husband: Eliezer Plencer
Rafael
Josef
Perlberger
01.04.1904
Zmarł w 2 dzień Pesach / Died on 2nd day of Pesach
Chaja Sara
Josef
Kunstlinger
-
Chaim
-
Kunstlinger
-
Szlomo
-
-
-
Alter Cwi Jehuda
Chaim
Kunstlinger
14.02.1910
-
Dawid
-
1891
Kobieta, ojciec z rodu Lewitów / Woman, father from the Levin family
Rejzl
Jehuda Lejbusz
Fiszgrund
-
Nazwisko panieńskie Romer, mąż: Abraham Baruch z Sułkowic / Maiden name Romer, husband: Abraham Baruch from Sułkowice
Josef
Chaim
Kunstlinger
07.04.1927
Szlomo
Chaim
Goldberg
xx.10.1918
Ze wsi Sułkowice/ From Sułkowice
Odłamki macew / Shatters of matzevot
-
-
-
xx.09.1910
W języku niemieckim / Text in German
Rebeka (Rywka)
Cwi
Szornsztejn
16/17.01.1936
Mąż / husband: Ruben (Reuven) Szornsztejn
Cwi
Abraham
-
1.01.1916
Z rodu Lewitów / ha-Levi
Szimszon
-
-
?
-
Jehuda
-
-
Kobieta / woman
-
Zeew
-
-
Ułamany korzeń macewy / Lower part of tombstone
-
-
-
-
Ułamany korzeń macewy / Lower part of tombstone
Odłamki macew w pomniku/ Shatters of matzevot in the memorial
-
Mordechaj
-
?
Kobieta / woman, mąż / husband: Mendel Chaim
-
-
-
?
Kobieta / woman
-
-
-
-
Kobieta / woman
-
-
-
14.09.1912
-
-
-
-
Mężczyzna, z rodu kohenów / Man, Kohen

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/35, Decyzje o zamknięciu cmentarzy
i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie krakowskim.
AN w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. 275/48, Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Myślenice,
Nowy Sącz i Nowy Targ.
Cahn A., Cahn M., Myślenice: ślady żydowskiego miasteczka: spacerownik. Myslenice: traces of shtetl life: a town trail, Myślenice 2011.
Drogomir J. P., Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, t. 3, Tarnów 2005.
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich
w latach 1939-1945: województwo krakowskie miejskie
, Warszawa 1984.
Siwek A., Myślenice, [w:] Województwo małopolskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.

Nagrobek na cmentarzu żydowskim w Myślenicach Mur z przymocowanymi nagrobkami na cmentarzu żydowskim w Myślenicach
foto: Marek Witucki foto: Marek Witucki foto: Marek Witucki foto: Marek Witucki
Mur z przymocowanymi nagrobkami na cmentarzu żydowskim w Myślenicach Nagrobki na cmentarzu żydowskim w Myślenicach Nagrobek na cmentarzu żydowskim w Myślenicach Nagrobek na cmentarzu żydowskim w Myślenicach
foto: Tomasz Krawczyk foto: Tomasz Krawczyk foto: Tomasz Krawczyk foto: Tomasz Krawczyk
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas