Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
NOWA SŁUPIA

Cmentarz żydowski w Nowej Słupi jest oddalony około 600 m na południowy zachód od centrum miejscowości, znajduje się po wschodniej stronie ul. Kieleckiej.

Data założenia cmentarza nie jest znana - powstał prawdopodobnie po 1877 roku. W okresie międzywojennym cmentarz zajmował działkę na planie wydłużonego trapezu o powierzchni około 0,5 ha, był ogrodzony z trzech stron murem, z czwartej strony płotem; znajdował się przy nim budynek stróżówki.

Przypuszczalnie podczas drugiej wojny światowej rozpoczął się proces dewastacji obiektu, kontynuowany w kolejnych dekadach. 10 grudnia 1962 r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Słupi przyjęło uchwałę o zamknięciu i likwidacji cmentarza. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Minister Gospodarki Komunalnej 26 czerwca 1964 roku. W dołączonych aktach odnotowano, że na cmentarzu już wcześniej zbudowano agronomówkę. W kolejnych latach część cmentarza zajęła remiza strażacka. W 1986 r. Urząd Gminy w Nowej Słupi w odpowiedzi na pismo Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w sprawie planowanych wydatków na porządkowanie cmentarzy żydowskich stwierdził, że "na terenie tut. gminy brak jest tego typu obiektów".

W wyniku dewastacji naziemne elementy cmentarza uległy całkowitemu zatarciu. Brak nagrobków, ogrodzenia, współczesnych form upamiętnienia. Granice cmentarza są nieczytelne. Część cmentarza zajmuje łąka.

Właścicielem cmentarza jest Gmina Nowa Słupia. Obiekt jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/33, Decyzje o zamknięciu i przeznaczeniu ich na inny cel
w województwie kieleckim.
Pedrycz W., Nowa Słupia, [w:] Województwo świętokrzyskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Penkalla A., Karta cmentarza nr 14184, [bmw] 1987.
Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.

Cmentarz żydowski w Nowej Słupi na planie z 1934 roku.
Cmentarz żydowski w Nowej Słupi na planie z 1934 roku.
Źródło: Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas