Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
NOWY TARG
Dział o cmentarzu w Nowym Targu
powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area
Jewish Genealogical Society

Cmentarz żydowski w Nowym Targu został założony nie później niż w 1869 r., przy drodze do Gronkowa, obecnej ul. Jana Pawła II. Cmentarz zajmuje działkę o nieregularnym kształcie i powierzchni 5540 m kw. ha (według danych Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z 1964 r. - 1 ha).

W 1880 r. na cmentarzu pochowano chasydzkiego rabina Jaakowa Jokila Hirsza syna Mordechaja Zewa Wolfa, ucznia Chaima Halberstama z Nowego Sącza, autora księgi Birkat Jaakow.

Podczas drugiej wojny światowej cmentarz stał się miejscem egzekucji. Do największej z nich doszło 30 sierpnia 1942 r., podczas likwidacji miejscowego getta. W tym dniu na cmentarzu Niemcy rozstrzelali według różnych źródeł od kilkuset do około 2000 osób. Ciała zamordowanych pochowano w zbiorowych mogiłach w miejscu kaźni.

W tym czasie rozpoczęła się dewastacja cmentarza, prowadzona przez Niemców i niektórych mieszkańców Nowego Targu. Macewy posłużyły do budowy Szkoły Dowódców Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Rabce, między innymi szerokich schodów prowadzących na plac apelowy. Na rozkaz komendanta szkoły Wilhelma Rosenbauma żydowscy robotnicy przymusowi układali je epitafiami do góry, a z nagrobków z czarnego marmuru wykonali orła - herb III Rzeszy. Świadkiem budowy i użytkowania schodów był Zdzisław Olszewski, który w 1997 r. napisał: "Hebrajskie napisy wyryte na płytach Schodów Rosenbauma oglądali z uznaniem i pękali ze śmiechu rozmaici dygnitarze SS, SA i SD, których Rosenbaum celowo zapraszał na te świętokradcze, hitlerowskie dziwowiska". Podczas eksterminacji nowotarskiej społeczności żydowskiej w 1942 r. kilkunastu Żydów zostało zmuszonych do usunięcia części nagrobków i wykopania w ich miejscu dołu na grób zbiorowy. W 1945 r. jednostka wojskowa w Nowym Targu użyła macew do utwardzenia lotniska. Proces dewastacji był kontynuowany także w latach późniejszych. Część macew wykorzystano do utwardzania ulic przy dawnym targowisku.

W 1945 r. Powiatowy Komitet Żydowski w Nowym Targu wzniósł nad masowym grobem ofiar Zagłady pomnik z napisem: "Naszym braciom męczennikom Żydom, mieszkańcom Nowego Targu i Podhala, zamordowanym przez zbrodniarzy hitlerowskim oraz zmarłym, których mogiły zostały zbezczeszczone. Niechaj pomnik ten będzie symbolem wiecznej o nich pamięci". Uroczystość jego odsłonięcia miała miejsce 2 września 1945 roku.

Ostatni pogrzeb odbył się w 1946 r. Pochowano wtedy Dawida Grassgruena - ocalałego z egzekucji dokonanej przez Niemców na cmentarzu 30 sierpnia 1942 r. i zastrzelonego przypuszczalnie przez tzw. "żołnierzy wyklętych" 10 lutego 1946 r. w jego domu przy ul. Krzywej 10.

4 listopada 1964 r. Minister Gospodarki Komunalnej podpisał zarządzenie o zamknięciu cmentarza. W załączonej dokumentacji podano, że cmentarz zajmuje parcele nr 9430/2, 9428/2, 9432, 9431 o łącznej powierzchni 1 ha.

W 1990 r. Ziomkostwo Żydów z Nowego Targu i Podhala przeprowadziło na cmentarzu prace restauracyjne. Obiekt został uporządkowany i ogrodzony.

W 2005 r. z inicjatywy rabina Mendla Reichberga powstał projekt odbudowy ohelu na grobie Jaakowa Jokila Hirsza. Plan nie został zrealizowany, udało się jedynie ustawić nową macewę. W 2021 r. Fundacja Rodziny Popielów "Centrum" doprowadziła do przewiezienia na cmentarz części nagrobków użytych do utwardzenia lotniska.

Na cmentarzu znajduje się nie mniej niż kilkadziesiąt stel z czytelnymi inskrypcjami, liczne podstawy zniszczonych nagrobków oraz powojenne pomniki ku czci ofiar Zagłady.

Teren jest ogrodzony. Zamiar wejścia na cmentarz należy zgłosić osobie przechowującej klucz (tel. 791 649 941).

Spis zachowanych nagrobków. Opracował Krzysztof Bielawski, 2022
Imię
Imię hebrajskie
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Name
Hebrew name
Father's name
Surname
Date of death
Additional information
Jakob
Mandel
16.06.1904
Urodzony 14.12.1856
David
Rosenblatt
23.04.1916
Z Częstochowy, żył 20 lat
Herszman
Cwi Hirsz
Dawid
Stiller
19.08.1903
Żył 51 lat
Mordechaj
Eli
Horowitz
14.11.1902
Lewita
Cwi
Elijahu Elisz
Turner
25.09.1926
Żył 35 lat
Moritz
Steinsberg
Etel
Mosze
Japsnel (?)
24 ijar 56[...]
Lonek
Zmarł w kwiecie lat
Sara
Beldegrein (?)
Icchak
Jaakow
Szmuel
Awigdor Jehuda
22.04.1916
Chawa
Menachem
Riegelhaupt
12.10.1917
Stefania
Lewkowicz
20.[...].1919
Jan
Braun
21.08.1926
Doktor medycyny, odznaczony Virtuti Militari, zginął tragicznie w Tatrach
Icchak Aharon
Naftali
05.03.1939
Anna
Chana Bluma
Icchak
Blau
02.06.1930
Nazwisko rodowe: Steiner. Żyła 49 lat
Salomea
Szwiger
1936
Urodzona 1912
Izrael
Amelia
Malka
Awraham
Ferber
12.02.1917
ur. 29.04.190[...], zm. 21 szwat 569[...]
Jechezkiel
Mordechaj Dow
Pufka (?)
05.02.1929
Henryk
Henoch
Gutfreund
1935
Hanna
Gutfreund
18.06.1943
Ofiara Zagłady
Nela
Henoch
Margulies
1943
Nazwisko rodowe: Gutfreund. Nagrobek symboliczny, zamordowana w Bełżcu
Salomea
Henoch
Margulies
1943
Nazwisko rodowe: Gutfreund. Nagrobek symboliczny, zamordowana w Bełżcu
Fredzia
Margulies
1943
Nagrobek symboliczny, zamordowana w Bełżcu
Dosia
Margulies
1943
Nagrobek symboliczny, zamordowana w Bełżcu
Arnold
Arie
Gutfreund
18.06.1942
Ofiara Zagłady
Eleonora
Gutfreund
1942
Nagrobek symboliczny, zamordowana w Bełżcu
Jentl
Süssmann
Ejdel
Szymeon
Pesach Dawid
23.08.1934
ha-Lewi
Szloma Zalman
Aszer [...]
Chane
Ferber
Salomea
Sara
Mosze
Goldfinger
04.05.1884
Żyła 70 lat
Sali
Hilda Sara
Syrop
08.09.1888
Żyła 4 lata
Berta
Lea Bejla
Syrop
30.04.1884
Żyła 13 miesięcy
Josef
Josef Kalonimus
Eleazar
Syrop
31.05.1936
Urodzony 28.10.1866
Hani
Chawa
Mordechaj
Wildfeuer
25.11.1932
Nazwisko panieńskie Gluecksman, urodzona 10.04.1860
Ignacy
Icchak
Menachem Meir
Wildfeuer
28.08.1932
Lewita, urodzony 02.08.1858
Fischel
Efraim Fiszel
Izrael
Frey
01.03.1933
Żył 68 lat
Wihelm
Riegelhaupt
14.03.1917
Z Zakopanego, żył 73 lata
Kamieniarz: S.L. Wulkan, Oświęcim
Wigder Leib
Awigdor Jehuda
Isachar
Hammerschlag
20.10.1902
Abraham
Awraham
Baruch
Silbering
23.03.1905
Eliezer Litman
Jehuda
Frey
12.11.1912
Żył 76 lat
Aron
Samuel
Szmuel
Awraham
Glücksman
26.05.1891
Żył 33 lata
Symcha Bunem
Sędzia rabiniczny
Hendel
Izrael Chaim
19.04.1935
Żyła 57 lat
Nechama
Izrael Zeew
07.06.1935
Reicel Hinde
Hammerschlag
Żyła 82 lata, nagrobek z zakładu Wulkana w Bielsku
Regina
Rywka
Awraham
Demiany
09.04.1935
Nazwisko rodowe: Silbering. Urodzona 1863 r.
Chana
Jehoszua Cwi
Morgenbesser
18.11.1879
Ita
Szlomo
Wildfeuer
19.07.1869
Gitel
Awraham
Steiner
06.08.1833
Mąż: Szmuel
Jakow Jokil
Mordechaj Zew Wolf
Hirsz
1880
Rabin, autor księgi Birkat Jaakow
Szloma Zalman
Salomon
Aleksander
Rohlich
01.02.1940
Urodzony 17.01.1871
Gizela
Herz
[...].07.1889
Żyła 15 lat
Ernest
Geissler
Nagrobek znaleziony w Aeroklubie
Jetti
Alta Ita
Eliezer
Goldmann
15.12.1914
Nazwisko rodowe: Goldmann. Mąż Awraham Luzer. Żyła 37 lat. Nagrobek znaleziony w 2023 r.
w Rauszowie.

tekst: K. Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/35, Decyzje o zamknięciu i przeznaczeniu ich na inny cel
w województwie krakowskim.
Rapta M., Tupta W., Moskal G., Mroczne sekrety willi "Tereska": 1939-1945, Wadowice 2009.
Panz K., "Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć". Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945-1947, "Zagłada Żydów. Studia i Materiały", nr 11 (2015).
Panz K., Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej - głosy, obrazy, przybliżenia i oddalenia, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2018.
foto: Joanna Słońska
Kliknij tu, by obejrzeć film nakręcony na tym cmentarzu

Brama cmentarza żydowskiego w Nowym Targu Nowy Targ - pomnik ku czci ofiar Zagłady Grób rabina Jakowa Jokila Hirsza syna Mordechaja Zewa Wolfa Cmentarz żydowski Nowy Targ
Cmentarz żydowski Nowy Targ Cmentarz żydowski Nowy Targ Cmentarz żydowski Nowy Targ Cmentarz żydowski Nowy Targ
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas