Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
OSIECZNA (niem. Storchnest)
Dział o cmentarzu w Osiecznej
powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area Jewish Genealogical Society

Cmentarz żydowski w Osiecznej jest oddalony około 70 m na wschód od Rynku, znajduje się na wzniesieniu między ulicami Słoneczną, Podgórną i Gostyńską, w pobliżu Jeziora Łoniewskiego. Pierwotnie cmentarz znajdował się na skraju dzielnicy żydowskiej, w sąsiedztwie drewnianej synagogi, zajmował działkę na planie pięciokąta.

Data założenia cmentarza nie jest znana - przypuszczalnie powstał nie później niż w pierwszej połowie XVIII wieku. Najstarszy zachowany nagrobek upamiętnia osobę zmarłą w 1850 roku. Cmentarz był czynnie użytkowany do 1920 r., kiedy Osieczną opuścili ostatni żydowscy mieszkańcy - Jedwab Blum i Rosa Fabisch. W kolejnych latach właścicielem lub użytkownikiem cmentarza była gmina żydowska w Lesznie. Pod koniec lat 30. XX w. władze miejskie doprowadziły do rozebrania ogrodzenia, złożenia nagrobków w tylnej części cmentarza i przekształcenia jego terenu na założenie parkowe. Podczas drugiej wojny światowej Niemcy wycięli starodrzew i splantowali część wzniesienia. Nagrobki były wykorzystywane jako materiał budowlany.

W latach 50. miejscowe władze podjęły decyzję o przeznaczeniu cmentarza pod zabudowę. Jego teren zajęło osiedle domów jednorodzinnych.

W 1994 r. podczas kopania na jednej z posesji dołu na szambo doszło do naruszenia grobów i znalezienia kłódek, jakie w przeszłości często składano razem z ciałami zmarłych. Kłódki zabezpieczyło Muzeum Okręgowe w Lesznie.

W 2005 r. dzięki staraniom Towarzystwa Ziemi Osieckiej i władz miasta w sąsiedztwie cmentarza przy ul. Podgórnej zbudowano lapidarium w formie trzech murów z czerwonej cegły, do których przytwierdzono kilkadziesiąt destruktów macew odnalezionych na terenie miasta. Projekt lapidarium opracowała Magda Wolna.

W wyniku zniszczeń granice cmentarza są nieczytelne. Przy lapidarium oraz dębie rosnącym przy dawnym wejściu na cmentarz znajdują się tablice informacyjne. Brak danych o statusie własnościowym działek wchodzących w obręb cmentarza. Obiekt jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego.

Spis zachowanych nagrobków
Imię
Imię hebrajskie
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Name
Hebrew name
Father's name
Nazwisko
Date of death
Additional information
Lea
Jechiel
08.09.1750
Mąż Gerszon
Icchak Ajzyk
Gerszon
15.10.1758
Kohen
Buna (Bincha)
Jehuda Lejb
22.07.1782
Ojciec kohen
Michal
D[...]
03.06.1785
Leiser Segal
30.08.1788
Szac - prowadzący modlitwy w synagod ze
Gerszon
1792-1793
Ojciec kohen, mąż Aharon syn Awrah ama
29.12.1794
Mężczyzna
Miriam
Lejb
Mąż Samuel kohen
Elichi
Rafael
30.11.1800
Ojciec lewita, mąż Hirsz syn Jony
Sara
Moses
1811-1812
Mąż Juda kohen
Hinde
Kalman (?)
01.04.1830
Ojciec z Leszna. Mąż Michael Moses z Koźmina (?)
Sara
Gerszon
Poznańska
03.06.1836
Mąż Josef, nazwisko panieńskie Hoff man
1838-1839
Jona
Jacob
Bamberger
22.11.1839
Ferke
Zelig
Goldberg
27.10.1844
Mąż Fiszel Joel z Leszna
Sore
Sara
Leiser
Breslauer
07.06.1851
Baruch Moses
Jacob
Jaskulski
08.12.1852
Kantor i rzezak, podrabin w Książu Wielkopolskim, rabin w Mieszkowie
Freide
Gerszon
Chorinski
03.03.1856
Nazwisko panieńskie Hoffmann
Israel
Izrael
Gerszon
Hoffmann
15.10.1863
Kohen
Wolf
Kalmus
26.08.1865
Urodzony 10.07.1800
Benjamin Aron
Beniamin
Leiser
Aron
14.03.1872
Freiderike
Fajgele
Michael
Fabisch
14.06.1889
Z Rawicza, nazwisko panieńskie Huel sen
Johanna
Marcus
Breslauer
21.07.1889
Żyła 9 lat
Natan Michael
Moses
Josef
28 kislew 55[...]
Ojciec z Łasku
Ita
Eliezer Leizer
Mąż Lippmann
16 aw [...]
Mężczyzna

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
Czwojdrak D., Kłódki grobowe z cmentarza żydowskiego w Osiecznej , "Zeszyty Osieckie" 2009, nr 17.
Czwojdrak D., Pamięci osieckich Żydów , "Zeszyty Osieckie" 2006, nr 14.

Osieczna - lapidarium przy cmentarzu żydowskim Osieczna - lapidarium przy cmentarzu żydowskim Osieczna - lapidarium przy cmentarzu żydowskim Osieczna - lapidarium przy cmentarzu żydowskim
fot. Krzysztof Bielawski fot. Krzysztof Bielawski fot. Krzysztof Bielawski fot. Julia Marczak
Osieczna - lapidarium przy cmentarzu żydowskim Osieczna - lapidarium przy cmentarzu żydowskim Macewa w lapidarium przy cmentarzu żydowskim w Osiecznej Macewa w lapidarium przy cmentarzu żydowskim w Osiecznej
fot. Julia Marczak fot. Julia Marczak fot. Krzysztof Bielawski fot. Krzysztof Bielawski
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas