Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
OSTRÓDA (niem. Osterode)

Cmentarz żydowski w Ostródzie znajduje się w północno-wschodniej części miasta. Jest położony na Polskiej Górce, między ul. Olsztyńską, Garnizonową i Nadrzeczną, w sąsiedztwie cmentarzy chrześcijańskich.

Data założenia cmentarza nie jest znana. Na podstawie źródeł kartograficznych wiadomo, że cmentarz powstał nie później niż w 1788 roku. Pełnił funkcje grzebalne do lat 30. XX wieku. 3 marca 1964 r. Minister Gospodarki Komunalnej w następstwie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostródzie podpisał zarządzenie o zamknięciu cmentarza.

Ostróda - macewy na cmentarzu żydowskim
fot. Seweryn Szczepański

Obiekt uległ daleko posuniętej dewastacji. Cmentarz jest nieogrodzony, granice są nieczytelne. Część terenu zajmuje boisko, pozostała część jest porośnięta gęstymi samosiewami. W obrębie cmentarza znajdują się dwa wtórnie ustawione nagrobki w formie stel z piaskowca, upamiętniające Justine Samulon, córkę Symchy Rautenberga, zmarłą 3 lipca 1865 r. oraz Salomona Szlomo syna Ruwena Eliego Samulona, zmarłego w 1860 roku.

Właścicielem cmentarza jest Miasto Ostróda. Obiekt jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, ochronę zapewnia mu również wpisanie cmentarza ewangelickiego do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/41, Decyzje o zamknięciu cmentarzy i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie olsztyńskim.
Liżewska I., Ostróda, [w:] Województwo warmińsko-mazurskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Szczepański S., Żydowskie domy modlitwy oraz cmentarze na Warmii i Mazurach - stan obecny (na tle dziejów Żydów
w Prusach Wschodnich i Zachodnich)
[online] https://rocznikziemzachodnich.pl/rzz/article/view/165/107
[dostęp: 17.11.2023].

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas