Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
PACANÓW

Cmentarz żydowski w Pacanowie jest położony w odległości około 200 m na północny zachód od Rynku, po zachodniej stronie ul. Stopnickiej.

Cmentarz powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XVII w. W Etacie Bóżnicznym Okręgu Pacanowskiego na lata 1844-1846 na prace na cmentarzu ("na reparacyą Kierkowa") przeznaczono 1,20 rubla srebrnego. Wiadomo, że w okresie międzywojennym cmentarz zajmował działkę na planie zbliżonym do litery L, przy wejściu znajdował się dom przedpogrzebowy, teren był ogrodzony, a powierzchnia była całkowicie zapełniona grobami. W 1935 r. wartość cmentarza oszacowano na 8000 zł. W latach 1938-1939 gmina żydowska w Pacanowie powzięła działania na rzecz otynkowania domu przedpogrzebowego.

Lokalizacja cmentarza żydowskiego w Pacanowie na planie z 1938 r. (Źródło: www.mapywig.org)
Lokalizacja cmentarza na planie z 1938 r. (Źródło: www.mapywig.org)
Podczas drugiej wojny światowej na cmentarzu chowano ciała zmarłych i zabitych w getcie, m.in. około 60 osób zamordowanych w październiku 1942 r. podczas deportacji pacanowskich Żydów do obozu zagłady w Treblince. Przypuszczalnie w tym czasie rozpoczęła się destrukcja cmentarza. W nieustalonym bliżej roku część nagrobków użyto do ułożenia chodnika przed szkołą, inne posłużyły do utwardzenia podłoża w magazynie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Cmentarz wykorzystywano jako pastwisko.

23 listopada 1958 r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pacanowie wydało uchwałę o zamknięciu cmentarza i przekazaniu go - w części użytkowanej do 1900 r. - pod budowę remizy strażackiej, która miała pełnić także funkcję Domu Ludowego. 12 czerwca 1959 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach zwrócił uwagę na błędy proceduralne, m.in na fakt, że "przekazanie terenu dla Ochotniczej Straży Pożarnej może nastąpić dopiero po uzyskaniu decyzji o zamknięciu cmentarza i pozytywnym załatwieniu wniosku OSP".

"Cmentarz żydowski w Pacanowie zdewastowany w okresie wojny i z braku wyznawców utracił charakter cmentarza
i obecnie nadaje się li tylko pod zabudowę użyteczności publicznej".

Fragment pisma Kierownika [podpis nieczytelny] Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
PPRN w Busku-Zdroju z 5 sierpnia 1959 roku.

20 września 1960 r. Minister Gospodarki Komunalnej podpisał zarządzenie o zamknięciu i likwidacji cmentarza. W dokumentacji dołączonej do zarządzenia podano: "Cmentarz żydowski w Pacanowie o pow. 7.013 m2 stanowi teren zdewastowany, wartościowe nagrobki i pomniki zostały całkowicie zniszczone w czasie okupacji, obiekt zatracił już charakter cmentarza i właściwie wykorzystywany jest jako pastwisko. Południowa część cmentarza nieczynna jest już od r. 1900. Na części północnej ostatnie pochowanie zwłok miało miejsce w 1942 r. [...] Obiekt ten nie ma urządzonej Księgi Wieczystej i traktowany jest jako mienie opuszczone".

W południowej, najstarszej części cmentarza zbudowano remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. 13 kwietnia 1962 r. został powołany Społeczny Komitet Budowy w składzie: Andrzej Pytko, Marian Wojtyś, Roman Ząbkowski, Józef Kwaśniak, Marian Lewiński. Realizacja inwestycji "przy dużym udziale społeczeństwa" trwała trzy lata. 11 lipca 1965 r., w 50 rocznicę istnienia OSP w Pacanowie, Dom Strażaka został uroczyście oddany do użytku.

W latach 1980-2000 w remizie mieściła się filia Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod". Po 1987 r. na skraju cmentarza umieszczono niewielki pomnik z napisem: "Cmentarz żydowski w Pacanowie, założony w XV w. Zamknięty dla celów grzebalnych. Obiekt prawnie chroniony". Od 2000 r. użytkownikiem budynku na cmentarzu została ponownie Ochotnicza Straż Pożarna w Pacanowie.

W ostatnich latach Henryk Góra z Niegosławic zabezpieczył kilkanaście nagrobków, odnalezionych m.in. w dawnym magazynie GS "Samopomoc Chłopska".

W 2020 r. z inicjatywy uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie oraz Henryka Góry wykonano nowy - z wykorzystaniem już istniejących elementów - pomnik na cmentarzu, wokół ustawiono odnalezione nagrobki i ogrodzono lapidarium. Prace zrealizowano w ramach projektu Szkoła Dialogu, we współpracy z Europejskim Centrum Bajki.

Właścicielem cmentarza jest Gmina Pacanów. Cmentarz jest wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (E-1987-04-30).

tekst: K. Bielawski
Źródło:
Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 1080/1073, Pacanów - cmentarz żydowski (zamknięcie cmentarza).
Gwóźdź R., 90 lat OSP Pacanów [online] http://busko.net.pl/90-lat-osp-pacanow,,2,1,1,2874,n.html [dostęp: 24.12.2020].
Kędracki J., Pomnik rozdarty jak cmentarz. Przedsiębiorca chce go upamiętnić [online] https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,115198,22969341,pomnik-rozdarty-jak-cmentarz-przedsiebiorca-chce-go-upamietnic.html [dostęp: 24.12.2020].
Pedrycz W., Rek J., Pacanów, [w:] Województwo świętokrzyskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Penkalla A., Karta cmentarza nr 14173 , [bmw] 1987.
Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Woj. kieleckie, Warszawa 1980.

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas