Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
PROSZOWICE

Cmentarz żydowski w Proszowicach jest oddalony około 1,6 km na południowy zachód od rynku, około 50 m na południowy wschód od ronda drogi krajowej 776, stanowiącej przedłużenie ul. Krakowskiej. Cmentarz znajduje się na niewielkim wzniesieniu, w obrębie działki nr 1639 na planie trapezu o powierzchni 0,3646 ha. Brak informacji o dacie założenia - cmentarz powstał prawdopodobnie w XIX w. W latach 30. XX w. cmentarz był ogrodzony murem.

Podczas drugiej wojny światowej cmentarz był miejscem egzekucji. Wśród ofiar byli Abram Zyngier (Singer) i jego syn, złapani przez Zdzisława M. i zastrzeleni na cmentarzu przez funkcjonariuszy Polskiej Policji. Niemcy wykorzystywali macewy do utwardzania brzegów rzeki Szreniawa.

W czasie okupacji Niemcy budowali rzeźnię nad rzeką Szreniawa i umacniali przed tą rzeźnią brzeg rzeki macewami z cmentarza żydowskiego. Ja już kilka razy ludziom z Proszowic mówiłem, że tam, bo to jest zamulone, bo to woda naniosła ziemi. I mówię, że tam macewy są. "A nie, to było już wzięte dawno".
Fragment relacji Piotra Kopcia

Proces dewastacji i profanacji był kontynuowany w kolejnych dekadach. 17 stycznia 1971 r. Minister Gospodarki Komunalnej - w następstwie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Proszowicach z 19 listopada 1970 r. - podpisał zarządzenie o zamknięciu cmentarza.

Przed 1983 r. fragment cmentarza o powierzchni około 0,13 ha ogrodzono płotem z żelaznych przęseł osadzonych pomiędzy betonowymi filarami - według sprawozdania Wydziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa z 28 października 1983 r. sponsorem projektu był niewymieniony z nazwiska obywatel Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że prace zostały wykonane z inicjatywy Zygmunta Justa (Juskiewicza) z Mannheim w Niemczech, któremu przypisuje się renowację cmentarza w 1989 r. UMK jako potrzeby konserwatorskie wskazał: "Uzupełnienie ogrodzenia z żel. prętów, ustawienie przewróconych nagrobków i odczyszczenie, wykarczowanie krzewów i samosiejek".

W kolejnych latach dzięki staraniom m.in. Ralpha i Simone Hofmannów oraz ziomkostwa Żydów proszowickich odsłonięto pomnik oraz kilka tablic ku czci ofiar Zagłady. Klucz do bramy znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Proszowice.

Częściowy spis danych osobowych z zachowanych nagrobków,
opracowany na podstawie dostępnego materiału ikonograficznego
Imię
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Elimelech
Rosenthal
Aziel
Izrael
Pelman
08.09.1931
Pesl Gołda
Chaim Dawid
Gawriel
Rafałowicz
17.07.1937
Josef
Awraham Icchak
Nawotny
18.03.1938

Właścicielem cmentarza jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Obiekt jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.


Tekst: Krzysztof Bielawski

Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/35, Decyzje o zamknięciu cmentarzy i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie krakowskim.
AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 131/519, Wyznanie mojżeszowe. Cmentarze w Polsce. Informacja.
AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 132/293, Obiekty judaizmu woj. krakowskiego.
Bernacki W., Między wojnami światowymi, [w:] Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, red. F. Kiryk, Kraków 2000.
Libionka D., Powiat miechowski, [w:] Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski,
t. 2, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018.
Karta cmentarza nr 9047, [bmw] 1986.
Młynarczyk G., Woźniak T., Proszowice, [w:] Województwo małopolskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Historia mówiona, Relacja Piotra Kopcia.
Urban K., Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966
(wybór materiałów)
, Kraków 2006.

Brama cmentarza żydowskiego w Proszowicach Brama cmentarza żydowskiego w Proszowicach Brama cmentarza żydowskiego w Proszowicach tablica informacyjna
foto: Angelika Kublik foto: Marek Witucki foto: Angelika Kublik foto: Marek Witucki
Nagrobek na cmentarzu żydowskim w Proszowicach Proszowice - macewa Proszowice - lapidarium z macew macewy
foto: Marek Witucki foto: Marek Witucki foto: Marek Witucki foto: Marek Witucki
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas