Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
PODOLE (PRZECŁAW)

Cmentarz żydowski w Podolu znajduje się po wschodniej stronie ul. Podzamcze, pomiędzy posesjami Podole 3 i Podole 10, na działkach geodezyjnych nr 714 i 715 na nieregularnym planie.

Data założenia cmentarza nie jest znana - przypuszczalnie powstał w pierwszej połowie XIX w., co potwierdza oznaczenie jego lokalizacji na mapie z 1849 roku. Cmentarz służył jako miejsce pochówku Żydów z Przecławia i okolicznych miejscowości.

Podczas drugiej wojny światowej rozpoczęła się dewastacja obiektu. Na polecenie Niemców przynajmniej część macew użyto do utwardzania dróg. Po 1945 r. cmentarz użytkowano jako nielegalne wysypisko śmieci. W latach 50. doszło do zniszczeń wskutek osunięcia się ziemi.

Obecnie cmentarz porasta gęsta, niepielęgnowana roślinność, znacznie utrudniająca lustrację terenu. Cmentarz jest nieogrodzony, jego granice są nieczytelne. Prawdopodobnie w jego obrębie nie zachowały się nagrobki. Brak współczesnych form upamiętnienia.

Brak danych o statusie własnościowym działki. Obiekt nie jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
ANK, Kataster galicyjski, sygn. 13.1/2569, 238 Dorf Podole sammt Ortschaft Górowa in Galizien Sandecer Kreis.
Karta cmentarza nr 12212, [bmw] 1995.
Kwołek R., Sapeta A., Podole, [w:] Województwo podkarpackie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.

Cmentarz żydowski w Podolu (Przecławiu) na planie z 1849 roku

Cmentarz żydowski w Podolu (Przecławiu) na planie z 1849 roku

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.

Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas