Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
PRZYRÓW

Cmentarz żydowski w Przyrowie jest oddalony około 800 m na południowy zachód od Rynku, znajduje się po zachodniej stronie ul. Cmentarnej i zajmuje działkę na planie zbliżonym do trapezu, o powierzchni około 0,68 ha. Data założenia nieznana - przypuszczalnie cmentarz powstał w pierwszej połowie XIX w. Jego lokalizacji nie zaznaczono na mapie topograficznej z 1839 roku. Cmentarz był czynnie użytkowany do lat drugiej wojny światowej. Prawdopodobnie w tym czasie rozpoczął się proces jego dewastacji.

Cmentarz uległ daleko posuniętej destrukcji. W jego obrębie znajdują się dwa fragmenty stel z piaskowca: nagrobek Ester córki [...] oraz dolna część prostokątnej płyty z piaskowca. Cmentarz jest nieogrodzony, granice są nieczytelne. Teren jest niezagospodarowany, zadrzewiony, z naturalną sukcesją zieleni wysokiej liściastej oraz roślinności piętra średniego i niskiego. Brak jakiejkolwiek formy oznakowania.

Brak danych o statusie własnościowym cmentarza. Obiekt jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
Gadowska I., Majewska A., Cmentarze jako kotwice pamięci. O dawnych społecznościach żydowskich terenów północnej Jury, [w:] Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia w krajobrazach kulturowych Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Nawiązania i poszerzenia
, red. A. Krupa-Ławrynowicz, O. Ławrynowicz, Łódź 2019.
Marzec A., Karta cmentarza nr 14227, [bmw] 1988.
Olczyk A., Przyrów, [w:] Województwo śląskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.

Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.

strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas