Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
PRZYTYK

Cmentarz żydowski w Przytyku jest oddalony około 600 m na południowy wschód od Rynku, znajduje się na zalesionej działce pomiędzy ul. Radomską i ul. Polną.

Data założenia cmentarza nie jest znana. Na podstawie zachowanych nagrobków można przyjąć, że cmentarz był użytkowany nie później niż od 1770 r. Stanowił miejsce pochówku zmarłych nie tylko z Przytyka, ale również z Białobrzegów (do lat 60. XX w.) i Radomia (do 1931 r.). Na początku XX w. cmentarz był ogrodzony murem z cegieł.

Mapa okolic Przytyku z 1938 roku z zaznaczonym cmentarzem żydowskim
Mapa okolic Przytyku z 1938 r. z zaznaczonym cmentarzem żydowskim.
(Źródło: Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego)

W 1936 r. na cmentarzu pochowano ofiary pogromu w Przytyku. W 1939 r., w rocznicę pogromu, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Joska Minakowskiego - jednej z ofiar antysemickich zajść. W ceremonii uczestniczyło około 2 tys. osób, między innymi delegacja Żydów z Radomia.

Cmentarz był czynnie użytkowany do czasu wysiedlenia przytyckich Żydów w 1942 r. Wiadomo, że jesienią 1939 r. pochowano na nim mężczyznę o nazwisku Brojtman, zabitego przez Niemców podczas łapanki na roboty przymusowe.

Obiekt uległ daleko posuniętej destrukcji. W Karcie Cmentarza z 1983 r. w rubryce "Ogólny stan zachowania" wpisano: "Około 40 macew, na 34 data zgonu. Pozostałe zniszczone lub głęboko zapadnięte w ziemię", a w rubryce "Istniejące zagrożenia" podano: "Sąsiaduje z pastwiskiem, teren traktowany jest jako pastwisko. Brak zainteresowania władz, dewastacja mechaniczna". Obecnie w obrębie cmentarza znajduje się około 30 stel z piaskowca, w większości pochodzących z XIX w., stanowiących cenne zabytki żydowskiej sztuki sepulkralnej. W latach 80. wykonano ogrodzenie z przęseł metalowych

Brak danych o stanie własnościowym cmentarza. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego (nr 404/A/89 z 03.04.1989 r.). Spis zachowanych macew jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: https://cemetery.jewish.org.pl/list/c_21.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. 190/1528, Akta tyczące się okręgu starozakonnych
w Przytyku w guberni sandomierskiej.
Kuncewicz G., Karta cmentarza nr 10255, [bmw] 1983.
Modrzewski B., Przytyk, [w:] Województwo mazowieckie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Penkalla A., Cmentarz żydowski w Przytyku, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego" 1984, nr 1-2.
Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945: województwo radomskie, Warszawa 1980.

Przytyk - macewa symbol ręki z dzbanem umieszczany na grobach lewitów Przytyk - cmentarz żydowski kirkut w Przytyku
zdjęcia: Ufex
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas