Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
RAJGRÓD

Cmentarz gminy żydowskiej w Rajgrodzie znajduje się ok. 2,2 km od centrum miejscowości, pomiędzy ul. Okoniówek a Jeziorem Ślepym. Jego lokalizację zaznaczono na przedwojennej wojskowej mapie okolic Rajgrodu.

Cmentarz istniał na pewno już w 1719 r., z tego czasu zachowały się archiwalne dokumenty dotyczące sporu rajgrodzkich Żydów z nadrzędnym wobec nich bractwem Chewra Kadisza z Tykocina. Anatol Leszczyński w swoim opracowaniu zatytułowanym Terytorialna organizacja kahalna Żydów Korony 1623-1764 napisał: "W 1719 r. przedstawiciel Rajgrodu przysiągł władzom tykocińskiego bractwa pogrzebowego, że w gminie rajgrodzkiej będzie się grzebać tylko miejscowych Żydów, w żadnym zaś razie Żydów z okręgu tykocińskiego czy Prus Książęcych".

Bractwo pogrzebowe Chewra Kadisza powstało w Rajgrodzie dopiero w 1747 r. Autorzy wydanego w 1939 r. Almanachu gmin żydowskich opisując dzieje Żydów rajgrodzkich, wzmiankowali także miejsce ich pochówku, pisząc: "Na cmentarzu żydowskim znajdują się nagrobki stare, pokryte mchem".

Zarys granic cmentarza na mapie LIDAR
Zarys granic cmentarza na mapie LIDAR

Podczas drugiej wojny światowej rozpoczęła się dewastacja cmentarza. Przytoczmy tu fragment zeznań, jakie w 1947 r. przed Żydowskim Wojewódzkim Komitetem Historycznym złożył pochodzący z Rajgrodu Lejb Lewentin: "Pewnego dnia przyszedł rozkaz wywiezienia wszystkich nagrobków z żydowskiego cmentarza w Okoniówce. Żydzi musieli sami rozbijać pomniki na kamienie i reperować nimi szosę". Część macew wykorzystano jako wypełnienie fundamentów domu zarządcy młyna wodnego w majątku Wojdy.

W 2014 r. z inicjatywy potomków rajgrodzkich Żydów, przy współpracy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, cmentarz został uporządkowany. 18 września 2014 r. na skraju cmentarza odsłonięto wykonany w Izraelu i sprowadzony do Polski pomnik, składający się z dwóch części: kamiennego bloku z wyciętą gwiazdą Dawidą oraz pionowej płyty z napisem: "Cmentarz żydowski w Rajgrodzie. Założony w XVIII w., zniszczony podczas II w. ś., upamiętniony staraniem potomków Żydów rajgrodzkich i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Żydzi osiedlili się w Rajgrodzie w XVI w. W 1857 r. mieszkało tu 1659 Żydów - 90% populacji miasta. W lipcu 1942 r. Niemcy utworzyli getto, do którego przeniesiono Żydów. W tym okresie zamordowano 100 spośród nich. Getto zostało zlikwidowane w 1942 r. Żydów deportowano do Grajewa, a następnie do obozu przejściowego w Boguszach. Stamtąd zostali przewiezieni do obozu zagłady w Treblince. Nikt z nich nie przeżył. Ich pamięć jest błogosławieństwem. 2014/5774".

W listopadzie 2014 r. i styczniu 2015 r. policja ujawniła akty częściowego zniszczenia pomnika. Nieznani sprawcy rozbili Gwiazdę Dawida wyciętą w kamiennym bloku. Postępowania umorzono z powodu nie wykrycia sprawcy przestępstwa. Do kolejnej profanacji doszło w maju 2016 r. - na pomniku czerwoną farbą namalowano krzyż celtycki oraz napisy "J[...] was k[...]" i "Won do gazu". Sprawca - 16-letni uciekinier z zakładu poprawczego - został zatrzymany przez policję.

Rajgród
foto: Dariusz Strzelczyk

Obecnie w obrębie cmentarza znajdują się pojedyncze destrukty nagrobków z piaskowca. Przy ul. Okoniówek stoi rozbity pomnik. Brak ogrodzenia, granice są czytelne dzięki zachowanemu obwałowaniu ziemnemu. Teren porasta las iglasty. Brak danych o statusie własnościowym cmentarza. Obiekt jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych województwa podlaskiego.

tekst: K. Bielawski
Źródło:
AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. 190/1830, Akta tyczące się gminy żydowskiej
w Rajgrodzie w województwie augustowskim.
AŻIH, Relacje. Zeznania ocalałych, sygn. 301/2600, Relacja Lejba Lewentina.
Gmitler M., Kiełboń Cz., Sadowska E., Karta cmentarza nr 13745, [bmw] 1985.
Górska I., Ryżewski K., Rajgród, [w:] Województwo podlaskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Leszczyński A., Terytorialna organizacja kahalna Żydów Korony 1623-1764, [w:] Studia z dziejów Żydów w Polsce,
t. 1, red. Z. Borzymińska, Warszawa 1995.
Sobolewski J., Zabytki powiatu grajewskiego, "Rajgrodzkie Echa" 2016, nr 7 (306).

Zniszczony pomnik na cmentarzu żydowskim w Rajgrodzie Rajgród Rajgród Rajgród
foto: Jacques Lahitte foto: Piotr Żaczek foto: Dariusz Strzelczyk foto: Piotr Żaczek
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.

Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.

strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas