Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
RYMANÓW  

Cmentarz żydowski w Rymanowie - zwany przez mieszkańców potocznie "okopiskiem" - znajduje się na południowych obrzeżach miasta, jest oddalony około 500 m od jego centrum, na południowy wschód od ul. Kalwaria. Cmentarz zajmuje działkę geodezyjną nr 3143, o nieregularnym kształcie i powierzchni 25176 m kw., położoną na wzgórzu stromo opadającym w kierunku zachodnim.

Data założenia cmentarza nie jest znana. Z całą pewnością istniał już na początku XVII w. Potwierdzają to najstarsze zidentyfikowane macewy, pochodzące z lat 1616, 1619, 1627, 1678-1679, 1680.

W 1815 r. na cmentarzu pochowano cadyka Menachema Mendla syna Józefa Charifa, ucznia Szmuela Szmelke z Nikolsburga oraz Elimelecha z Leżajska, od 1801 r. cadyka w Rymanowie, autora ksiąg o treści religijnej, m.in. Menachem Cyjon, Diwre Menachem, Ateret Menachem i Torat Menachem. Jego grób stał się celem pielgrzymek.

W 1846 r. w pobliżu ohelu Menachema Mendla spoczął Cwi Hirsz syn Jehudy Lejba ha-Kohen, uczeń Mosze z Przeworska, Menachema Mendla z Rymanowa i Cwi Hirsza z Ropczyc, od 1827 r. cadyk w Rymanowie, autor księgi Beerot ha-Majim .

Do połowy XVIII w. cmentarz służył jako miejsce pochówku zmarłych z Rymanowa oraz miejscowości podlegających miejscowemu kahałowi, m. in. z Brzozowa, Bukowska, Jaćmierza, Jasienicy Rosielnej, Jaślisk, Nowotańca, Rogów i Zarszyna.

Około 1915 r. w południowym krańcu cmentarzu powstał cmentarz wojenny. Pochowano na nim żołnierzy armii Austro-Węgier, poległych w boju w okolicach Rymanowa. Dzięki zachowanemu materiałowi ikonograficznemu - m. in. zdjęciom autorstwa Wilhelma Russa - wiadomo, że kwatera wojenna urządzona była na planie koła, otoczona kamiennym murem (prawdopodobnie w okresie późniejszym dodatkowo zwieńczonym kamiennymi kulami), z wejściem schodkowym od strony południowej. W centralnej części znajdowała się macewa zamknięta łukiem, z płaskorzeźbą lwów i dzbanu z kwiatami, z epitafium w języku hebrajskim i niemieckim o treści: "Tu spoczywają żołnierze żydowscy polegli w 1915 r.".

Wiadomo, że okresie międzywojennym przy cmentarzu znajdował się budynek, wykorzystywany jako stróżówka, a być może także dom przedpogrzebowy, w którym dokonywano rytualnej ablucji zmarłych.

W latach Zagłady cmentarz stał się miejscem egzekucji. Według różnych relacji rozstrzelano na nim nie mniej niż 20 Żydów oraz 5 Romów. Ciała ofiar grzebano w miejscu kaźni.

Na rozkaz Niemców część nagrobków wyrwano i użyto do utwardzania dróg i mostów w Rymanowie i okolicach. Do tych robót zmuszano między innymi rymanowskich Żydów.

Proces dewastacji kontynuowano także po wojnie. Cmentarz służył jako pastwisko dla zwierząt gospodarskich. 8 grudnia 1961 r. Minister Gospodarki Komunalnej - procedując uchwałę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rymanowie z 5 czerwca 1957 r. - podpisał zarządzenie o zamknięciu cmentarza. W dołączonej dokumentacji podano numery działek geodezyjnych, powierzchnię cmentarza (2,24 ha) oraz datę ostatniego znanego pochówku (1944 r).

W 1966 r. na zlecenie rebecyn Chawy Kozickiej z Nowego Jorku, Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców ekshumowało szczątki rabinów Hirsza Kohena, Josefa Friedmanna, Hirsza Horowitza oraz trzech spokrewnionych z nimi kobiet. Ich kości przetransportowano do Bene Berak.

Brak szczegółowych informacji o pracach restauracyjnych na cmentarzu. W 1966 r. odbudowano ohel cadyka Menachema Mendla z Rymanowa, a w 1980 r. ohel Cwi Hirsza ha-Kohena.

W artykule Stan cmentarzy żydowskich w Polsce ("Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 4/120, 1981) Monika Krajewska i Jan Jagielski tak opisali cmentarz w Rymanowie: "Z daleka widoczne dwa ohele. Są zamknięte, ale przez rozbite okienka widać płytę wewnątrz. W otoczeniu oheli rozrzucone macewy, razem ok. 100. Macewy z płaskorzeźbami o typowej symbolice; jedna, wysoka, szczególnie interesująca. Teren porośnięty krzakami. Nieogrodzony".

W latach 90-tych ohele odnowiono, a teren cmentarza ogrodzono. Inwestycję zrealizowano przy zaangażowaniu m. in. rabina Mendla Reichberga oraz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Bieżące prace porządkowe wykonuje mieszkaniec Rymanowa Wojciech Białas.

W 2008 r. studenci z Zakładu Kultury I Historii Żydów UMCS pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Trzcińskiego wykonali inwentaryzację około 100 nagrobków.

Rymanów - zestawienie nagrobków (inwentaryzacja: Andrzej Trzciński, Wioleta Czaja, Mateusz Kornas; 2008 r.)
Płeć
Imię/imiona
Patronimik
Inne
Data śmierci wg kalendarza żydowskiego
Data wg kalendarza gregoriańskiego
Materiał
Wymiary
Sex Given name Father's name Additional information Date of death (Jewish calendar) Date of death
(Gregorian)
Material Dimensions
K
Ester
Jicchak
...
[ok. 1600]
piaskowiec fliszowy
160x74x14
K
...
...
...
[ok. 1600]
piaskowiec fliszowy
93x93x10
K
Rifga
Ajzik
... tamuz ...
[ok. 1600]
piaskowiec fliszowy
164x99x6
M
-
-
2dz. R.Ch. tamuz [1 tamuz] 376
16-06-1616
piaskowiec gruboz.
140x77x24
M
Al...
Szmuel
21 elul 379
31-08-1619
piaskowiec gruboz.
77x62x18
M
Menachem
Eleazar
ha-kohen
5 kislew 388
13-09-1627
piaskowiec fliszowy
105x73x15
K
...
Cadok
żona
[data wspólna]
M
Binjamin
Zew
29 elul / kislew [sic!] 439
06-09-1679 / 14-12-1678
piaskowiec fliszowy
97x44x5
K
Truna
Lezer
piątek 8 adar 440
08-02-1680
piaskowiec fliszowy
98x43x8
M
Binjamin
Szalom
aluf
... 471
1710/1711
piaskowiec fliszowy
106x59x9
K
Hena
Mosze Sz...
niedz. 23 ijar 472
29-05-1712
piaskowiec fliszowy
97x50,5x5
K
Rela
Simcha Binem
erew szabat 25 nisan ...
[1750.-1780.]
piaskowiec fliszowy
42x40x5
K
Ester
Jehuda Lejb
...
[1750.-1790.]
piaskowiec fliszowy
104x44x10
K
Perel
Zeew Wolf
piątek 4 tewet 511
04-01-1751
piaskowiec fliszowy
84x66x5
K
Szosza
Cwi Hirsz
wtorek 11 aw 513
14-08-1753
piaskowiec fliszowy
53x55x7
M
Jechiel Michl
Natan
4 ijar 529
11-05-1769
piaskowiec fliszowy
74x53x6
K
Bluma
Mordechaj
czw. 1dz.R.Ch. tamuz [30 siwan] 534
09-06-1774
piaskowiec fliszowy
113x47x6,5
K
Sara
Dow Ber
8 lub 18 adar 540
14 lub 24-02-1780
piaskowiec fliszowy
106x48x4,5
M
Cwi
Aleksander Ziskind
R.Ch. tewet [1 tewet] 546
02-12-1785
piaskowiec fliszowy
131x40x10,5
K
Malka
Elija'
kac
11 szwat 548
20-01-1788
piaskowiec fliszowy
80x40x7
K
Jucze
Pinchas
3 lub 10 nisan 548
10 lub 17-04-1788
piaskowiec fliszowy
96x34x7
K
Frada
Towija
28 szwat 550
12-02-1790
piaskowiec fliszowy
98x55x4
K
Chaja
Noach
27 kislew 554
01-12-1793
piaskowiec fliszowy
58x34x5
K
Sima
Arje
10 adar II 556
20-03-1796
piaskowiec fliszowy
57x42x8
K
Hena
Jehuda
18 tewet 558
06-01-1798
piaskowiec fliszowy
82x37x7
K
Muszkat
Keteriel
17 kislew 562
22-11-1801
piaskowiec fliszowy
63x40x8
K
...
...
4 adar 563 lub 566
26-02-1803 lub 22-02-1806
piaskowiec fliszowy
104x76x-
M
Dow Ber
Jicchak Ajzik
1dz. Pesach [15 nisan] 572
28-03-1812
piaskowiec fliszowy
83x60x5
K
Gitel
Jaakow
26 kislew 575
09-12-1814
piaskowiec fliszowy
fragm. ...
M
Menachem Mendel
Josef
raw
19 ijar 575
29-05-1815
piaskowiec dr.ziarn.
nowa stela, ohel
K
Riwka
-
żona Mendla z Rymanowa, rabanit
-
-
granit
nowa stela, ohel
K
Lea
Chajim
17 tewet 576
18-01-1816
piaskowiec fliszowy
92x50x8,5
K
Sara Roza
Jaakow Cwi
raw, ha-maor ha-gadol
3 tewet 577
22-12-1816
piaskowiec fliszowy
117x49x6
K
Hencza
Elijahu
18 tiszri 578
28-09-1817
piaskowiec fliszowy
66x37x8
K
Matel
Dow Ber
4 tewet 579
01-01-1819
piaskowiec fliszowy
...
K
Hinka
Szlomo
15 adar 583
26-02-1823
piaskowiec fliszowy
85x33x4,5
K
Szajndel
Awigdor
raw, magid
9 tiszri 585 lub 588
01-10-1824 lub 30-09-1827
piaskowiec fliszowy
...
M
Jaakow Jona
Jicchak Meir
R.Ch. ijar [30 nisan] 587
27 lub 28-04-1827
piaskowiec fliszowy
79x67x9
K
Fajga
Jicchak
R.Ch siwan [1 siwan] 589
02-06-1829
piaskowiec fliszowy
73x58x6
M
Szemajahu
Awraham Awisz
erew R.Ch. tamuz [29 siwan] 590
20-06-1830
piaskowiec fliszowy
83x56x6
K
Mirjam
Perec
20 aw 591
30-07-1831
piaskowiec fliszowy
83x58x8
K
Malie
Jicchak Ajzik
29 szwat 592
31-01-1832
piaskowiec fliszowy
77x72x7
K
Cirl
Aszer Zelig
5 adar 592 06-02-1832    
K
Sara
Pinchas
16 tewet 593
07-01-1833
piaskowiec fliszowy
70x44x7
K
Basze
Cwi
kac
środa 29 adar 593
20-03-1833
piaskowiec fliszowy
80x54x5
K
Zisel
Jechiel Michel
2 elul 593
17-08-1833
piaskowiec fliszowy
106x67x6
K
Blima
Jisrael
23 elul 594
27-09-1834
piaskowiec fliszowy
70x46x7,5
K
Fradel
Jeszajahu
16 aw 601
03-08-1841
piaskowiec fliszowy
82x85x7
M
Mosze Jisrael
Arje
21 tewet 606
19-01-1846
piaskowiec fliszowy
brak
M
Jehuda Lejb
Menachem Mendel
admor
6 nisan 606
02-04-1846
piaskowiec fliszowy
50x53x12
M
Cwi Hirsz
Jehuda Lejb
ha-kohen, raw z Rymanowa
1dz. R.Ch. kislew [1 kislew] 607
19-09-1846
granit
nowa stela, ohel
K
Fradel
Jaakow
odnowiła córka Riwka [1880-te]
22 adar 615
12-03-1855
piaskowiec fliszowy
120x97x12
M
Aharon
Chajim Mosze
21 aw 615
05-08-1855
piaskowiec fliszowy
106x79x12
K
Sara
Szmuel
21 aw 615
05-08-1855
piaskowiec fliszowy
...
K
Dobra
Meir
córka
[wspólna]
K
Mirel
Awraham Zalman
25 lub 28 aw 615
09 lub 12-08-1855
piaskowiec fliszowy
78x64x8
M
Elimelech Naftali
Cwi Arje
2dz. Pesach [16 nisan] 617
10-04-1857
piaskowiec fliszowy
92x70x7
K
Brajndel
Jaakow
odnowiona 1914
29 szwat 619
03-02-1859
piaskowiec gruboz.
...
M
Dow Ber
Dawid
potomek Menachema Mendla;
piątek 8 tewet ...
[1850-te-1870-te]
piaskowiec fliszowy
...
K
Ester
Szlomo
potom. raw Jicchaka z Hamburga
[wspólna]
M
Jisrael Dawid
Meir
ha-maor ha-gadol
27 aw 621
03-08-1861
piaskowiec fliszowy
...
K
Rojzel
Jicchak Naftali
10 kislew 623
02-12-1862
piaskowiec fliszowy
40x26x6
K
Chaja Sosza
Mordechaj Ziskind
segal, raw, gaon, gadol
23 kislew 628
20-12-1867
piaskowiec fliszowy
73x60x4,5
M
Zusman
Jaakow
17 nisan 628
09-04-1868
piaskowiec fliszowy
77x32x10
M
Jaakow Mordechaj
Arje Zeew
11 siwan 628
01-06-1868
piaskowiec fliszowy
129x85x12
M
Natan
Arje Lejbusz
raw, gaon, a.b.d. w Biłgoraju, potomek Pnej Jehoszua
R.Ch. siwan [1 siwan] 629
11-05-1869
piaskowiec fliszowy
110x78x14
K
Ronia
Jisrael
11 nisan 632
19-04-1872
piaskowiec fliszowy
88x54x8
M
Jechiel Michl
Jicchak
kac
9 kislew 634
29-11-1873
piaskowiec fliszowy
113x66x15
M
Dawid Arje
Cwi
22 siwan 634
07-06-1874
piaskowiec fliszowy
...
M
Jehuda Lejb
Jicchak Cwi
erew R.Ch. siwan [29 ijar] 636
23-05-1876
piaskowiec fliszowy
80x60x10
M
Natan Note
Jisrael Jaakow
raw, potomek Menachema Mendla
14 nisan 637
28-03-1877
piaskowiec fliszowy
74x73x20
M
Kalonimos Kalman
Szmuel
erew R.Ch. adar [29 szwat] 638
02-02-1878
piaskowiec fliszowy
...
K
Chaja Lea
Menachem Mendel
5 lub 8 ijar 638
08 lub 11-05-1878
piaskowiec fliszowy
73x50x12
K
Rejca
Dawid
segal
11 tewet 639
06-01-1879
piaskowiec fliszowy
106x100x18
?
...
...
raw Mordechaj a.b.d. tutejszy
5 ijar 640
16-04-1880
piaskowiec fliszowy
41x82x13
K
Gitel Zema
Awraham
7 szwat 641
07-01-1881
piaskowiec fliszowy
...
K
Finkel
Aszer Zelig
R.Ch. adar [30 szwat] 641
30 lub 31-01-1881
piaskowiec fliszowy
56x58x10
M
Baruch
Jisrael
potomek raw Jehudy ben Jechiela
7 lub 17 tamuz 641
04 lub 14-07-1881
piaskowiec fliszowy
97x65x14
K
Sara
Baruch
14 ijar 642
03-05-1882
piaskowiec fliszowy
84x63x12
M
Jissachar Berisz
Mosze
autor M... Mosze , a.b.d. tutejszy
9 tewet 645
27-12-1884
piaskowiec fliszowy
66x92x11
M
Dow Ber
Jerocham
kac
erew R.ha-Szana [29 elul] 645
09-09-1885
piaskowiec fliszowy
93x70x12
K
Hencza
Zeew
25 szwat 648
07-02-1888
piaskowiec fliszowy
117x64x8
M
Menasze Eliezer
...
raw, ha-maor ha-gadol a.b.d. w Oświęcimiu
R.Ch. tewet [1 tewet] 649
05-12-1888
piaskowiec fliszowy
114x73x15
K
Chana
Szlomo Zalman Josef
raw z Wielopola
9 cheszwan 649
11-10-1888
piaskowiec fliszowy
...
K
Ester Taba
Mordechaj
segal
17 siwan 649
16-06-1889
piaskowiec fliszowy
63x42x10
K
Liba
Jisrael
4 nisan 650
25-03-1890
piaskowiec fliszowy
59x63x11
M
Jechezkel
Awraham Eli'
17 tamuz 650
05-07-1890
piaskowiec fliszowy
140x109x19
M
Pinchas Szlomo
Cwi
R.Ch. ijar [30 nisan] 652
27 lub 28-04-1892
piaskowiec fliszowy
110x65x25
M
Awraham Menachem
Jehoszua
R.Ch. siwan [1 siwan] 652
27-05-1892
piaskowiec fliszowy
96x66x12
K
Jochewed
Jissachar Dow
potomek raw Cwi Jaakowa z Sędziszowa
8 aw 653
21-07-1893
piaskowiec fliszowy
67x36x13
K
Mirjam
Iser Cwi
segal
8 tiszri 654
18-09-1893
piaskowiec fliszowy
78x68x8
M
Azriel Arje
Aszer Mordechaj
3ch.h.m. Sukot [19 tiszri] 654
29-10-1893
piaskowiec fliszowy
78x49x9
K
Rachel Lea
Cwi Meir
20 cheszwan 654
30-10-1893
piaskowiec fliszowy
130x69x17
K
Riwka
Jechiel Jaakow
3 cheszwan 654
13-10-1893
   
M
Cwi Hirsz
Eli'
5 lub 8 szwat 655
09 lub 15-02-1895
piaskowiec fliszowy
...
M
Mosze Jaakow
Eliezer Szraga
12 tamuz 662
17-07-1902
piaskowiec gruboz.
175x63x20
M
Szimon
Jicchak
26 cheszwan 663
26-11-1902
piaskowiec fliszowy
94x45x13
M
Natan Note Cwi
Szlomo Jehuda
9 adar 663
08-03-1903
piaskowiec fliszowy
150x67x16
M
Szmuel
Towija
szames admora Josefa ha-Kohena
10 kislew 664
29-11-1903
piaskowiec fliszowy
...
M
Mordechaj
Jaakow
3 adar I 665
08-02-1905
piaskowiec fliszowy
90x56x10
K
Chaja Mirel
Jisrael
R.Ch. tewet [1 tewet] 667
18-12-1906
piaskowiec fliszowy
110x58x14
?
...
...
potomek admora Menachema Mendla tutejszego i admora Pinchasa z Gniewoszowa
11 kislew 670
24-11-1909
piaskowiec fliszowy
63x54x12
K
Ester
Szmuel Eliezer
Erna Zigel / ha-kohen
5 szwat 673
13-01-1913
piaskowiec gruboz.
110x54x14
M
Jechiel Michel
Zeew
22 adar II 673
31-03-1913
piaskowiec fliszowy
146x66x18
M
Josef
Cwi Hirsz
ha-kohen, Friedman, admor z Rymanowa / raw
24 nisan 673
01-05-1913
granit
nowa stela, ohel
M
Jaakow
Cwi
21 cheszwan 674
21-11-1913
piaskowiec fliszowy
78x53x9
M
Naftali
Cwi
24 cheszwan 675
13-11-1914
piaskowiec fliszowy
103x53x9
M
-
-
żydowscy żołnierze
...
19[14-1918]
piaskowiec fliszowy
110x65x14
K
Chaja Perel
Natan Elimelech
z Zarszyna
10 tewet 676
17-12-1915
piaskowiec fliszowy
78x67x13
M
Eliezer
Menachem Gedaljahu
ha-kohen, z Leska
4 tewet 678
19-12-1917
piaskowiec gruboz.
...
M
Simcha Binem
Mosze
15 szwat 681
24-01-1921
piaskowiec fliszowy
84x69x9
M
Aszer Zelig
Dow
2 tamuz 684
4-07-1924
piaskowiec gruboz.
74x57x13

Teren cmentarza jest ogrodzony żelaznym płotem. Przy wejściu znajdują się dwa ohele, kryte dachem dwuspadowym.

Ohel z lewej strony chroni groby:
- cadyka Cwi Hirsza syna Jehudy Lejba ha-Kohena, zmarłego 20 listopada 1846 r. (1 kislew 5607 r.)
- jego syna Josefa ha-Kohena Friedmana, po śmierci ojca cadyka w Rymanowie, zmarłego 1 maja 1913 r. (24 nisan 5673 r.).

W ohelu z prawej strony spoczywają:
- cadyk Menachem Mendel syn Josefa Charifa z Rymanowa, zmarły 29 maja 1815 r. (19 ijar 5575),
- rebecyn Rebeka, żona Menachema Mendla.

Za ohelem znajduje się okolony żelazną barierką grób z nagrobkiem horyzontalnym. Spoczywa tu rebecyn Mirisz, córka Elimelecha z Leżajska, żona rabina Mosze Elie Elowitza.

W południowo-wschodniej części cmentarza zachowały się nagrobki datowane na XVII w. Najstarszy z nich posiada inskrypcję o treści: "Tu spoczywa mąż prawy, mocny, wielkich czynów. Odszedł drugiego dnia nowiu miesiąca tamuz 376 według krótkiej rachuby. Sz. syn Sz. błogosławionej pamięci. Niech będzie dusza jego zawiązana w węzełku życia" (tłum. A. Trzciński).

W skrajnym, południowym sektorze cmentarza znajduje się zwietrzała macewa, będącą jedyną pozostałością po kwaterze wojennej z 1915 roku. Według szacunkowych danych na cmentarzu znajduje się kilkaset nagrobków w różnym stanie zachowania. Można zakładać, że stanowią one niewielki procent przedwojennej liczby.

Właścicielem cmentarza jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Obiekt jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego.

Klucze do bramy cmentarza oraz oheli udostępnia Wojciech Białas, zamieszkały przy ul. Kalwaria 11.

Tekst & zdjęcia: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/52, Decyzje o zamknięciu cmentarzy
i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie rzeszowskim.
Potocki A., Żydzi rymanowscy, Krosno 2000.
Wodziński M., Groby cadyków w Polsce, Wrocław 1998.
List A. Trzcińskiego, "Skarby Podkarpacia", nr 3 (10), 2008.

Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski
Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski
Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski
Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski
Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski Rymanów - cmentarz żydowski
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas