Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
SANDOMIERZ  
Dział o cmentarzu w Sandomierzu
powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area Jewish Genealogical Society

Jak podaje Piotr Sławiński w książce Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, miejscowi wyznawcy judaizmu mogli posiadać własną nekropolię prawdopodobnie już w drugiej połowie XIV wieku. Wiadomo bowiem, że już w 1367 r. w mieście istniała samodzielna gmina żydowska, czyli instytucja, która utrzymywała synagogę, mykwę i cmentarz. Pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z drugiej połowy XV wieku, kiedy to w jednym dokumentów wymieniony jest cmentarz zlokalizowany "przy winnicy wicekustosza kolegiaty sandomierskiej i przy drodze do Opatowa".

W 1655 r. podczas Potopu Szwedzkiego, wielu sandomierskich Żydów zostało wymordowanych, a podczas rzezi zdewastowano także cmentarz. Majer Bałaban w książce "Historja i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historji Żydów w Polsce" napisał: "Wszyscy Żydzi zostali wycięci do nogi (....), a nagrobki cmentarne porąbano i rozrzucono".

W 1857 r. powierzchnia cmentarza wynosiła 4536 m kw. Z całą pewnością na przestrzeni dziejów działka cmentarna ulegała powiększaniu, a teren nie był ogrodzony.

Na początku XIX w. w związku z rozwojem terytorialnym miast oraz wzrostem świadomości o zagrożeniach sanitarnych, władze świeckie rozpoczęły akcję na rzecz likwidacji cmentarzy znajdujących się w pobliżu terenów zabudowanych i organizacji nowych miejsc pochówku. Sytuacja ta dotyczyła także pierwszego cmentarza żydowskiego w Sandomierzu, który znajdował się w rejonie rozwidlenia ul. Św. Jakuba (Podwala Dolnego) i ul. Tatarskiej, między domami mieszkalnymi oraz kościołami Reformatów i Benedyktynek. Około 1829 r. nekropolia została oficjalnie zamknięta, z czasem gmina żydowska zaczęła pobierać opłaty za pozyskiwanie siana z cmentarza. W 1916 r. stary cmentarz wizytował Majer Bałaban, który odnalazł na nim macewy z XVII i XVIII wieku, w zdecydowanej większości połamane i zniszczone. W okresie międzywojennym cmentarz służył jako pastwisko, mieszkańcy Sandomierza składowali na nim materiały budowlane.

Według uprzednio cytowanego P. Sławińskiego, drugi cmentarz żydowski w Sandomierzu powstał w 1829 lub 1830 r., przy obecnej ul. Suchej. Sto lat później cmentarz uległ zapełnieniu. 4 maja 1927 r. Rada Miasta zdecydowała o sprzedaży gruntu morgi na rzecz gminy żydowskiej, ale formalne podpisanie aktu sprzedaży nastąpiło dopiero w lutym 1928 r. Grunt zakupiono za 1680 franków szwajcarskich, które Gmina Żydowska miała spłacać w ratach. Ze względu na trudną sytuacją finansową Gminy, do wybuchu II wojny światowej nie udało się uregulować w całości tego zobowiązania. Po powiększeniu terenu w 1928 r. w odniesieniu do obu części tego cmentarza zaczęto stosować określenia: "stary" i "nowy". Łącznie cmentarz zajmował działkę o powierzchni 1,56 ha na planie zbliżonym do równoległoboku, rozciągającą się między obecnymi ulicami Suchą i Energetyczną.

Staraniem Gminy na cmentarzu wzniesiono budynek, pełniący funkcję domu przedpogrzebowego i mieszkania dozorcy. Początkowo był to obiekt drewniany, w okresie międzywojennym powstał budynek murowany. Ogrodzenie składało się z dwóch części: stary sektor, użytkowany jeszcze do 1930 r. otoczony był ogrodzeniem kamiennym; grunt zakupiony w 1928 r. ogrodzono murem z pustaków. Do lat trzydziestych cmentarz porastały stare sosny, które w 1938 r. zostały wycięte i sprzedane; oraz dzikie krzewy.

Podczas drugiej wojny światowej cmentarz został zniszczony. Wiele pomników zostało rozkradzionych przez kolonistów niemieckich i wykorzystanych do prac budowlanych w Mokoszynie, Chwałkach i Sucharzowie. Zniszczeniu uległo także ogrodzenie. Na cmentarzu naziści dokonywali egzekucji. Zwłoki ofiar zakopywano w zbiorowych mogiłach. Przytoczmy tu opis jednego z tych tragicznych zdarzeń: " Żandarm Lescher (...) któregoś dnia wieczorem wpadł do getta i zebrał 50 starych i chorych Żydów. W asyście policji żydowskiej zapędził ich na żydowski cmentarz i tam ich zamordował. Policji żydowskiej nakazał, żeby przysłała grupę roboczą do pogrzebania ciał" . Na cmentarzu pochowano także ciała kilkuset osób, zgładzonych podczas likwidacji miejscowego getta. Podczas silnych mrozów zwłoki układano w pryzmy i przetrzymywano je do wiosny, czekając na możliwość wykopania mogił w rozmarzniętej ziemi. W 1944 r. na rozkaz nazistów żydowscy robotnicy przymusowi przystąpili do wykopywania ciał i palenia ich na stosach. Praca ta trwała około 2 tygodni. Zapach palonych zwłok czuć było w wielu miejscach Sandomierza.

Po wyzwoleniu do Sandomierza powróciła niewielka grupa żydowskich mieszkańców. Członkowie Komitetu Żydowskiego pod kierownictwem Szmula Wassera przystąpili do zbierania skradzionych macew i składania ich na cmentarzu przy ul. Suchej. Zabezpieczone macewy posłużyły do budowy w 1948 r. lapidarium w kształcie piramidy, zaprojektowanego przez Józefa Pietraszewskiego. Jednocześnie ekshumowano szczątki Żydów zabitych na terenie miasta i w jego okolicach i przenoszono je na cmentarz.

Stary cmentarz przy ul. Tatarskiej stał się przedmiotem sporu sądowego. 10 sierpnia 1945 r. decyzją sądu działka cmentarna została przekazana Komitetowi Żydowskiemu w Sandomierzu. Wyrok ten został jednak podważony przez Zarząd Miejski. Ostatecznie Sąd Grodzki przyznał grunt miastu. Do 1966 r. grunt cmentarny wykorzystywano w celach ogrodniczych, następnie podzielono na cztery działki i przeznaczono pod zabudowę. Wszelkie ślady cmentarza zostały zatarte. Obecnie w miejscu nekropolii stoją budynki mieszkalne oraz pensjonat Sandomiria. Podczas prac budowlanych natrafiano na kości ludzkie.

Stary cmentarz żydowski w Sandomierzu
Stary cmentarz żydowski w Sandomierzu
Stary cmentarz żydowski w Sandomierzu
Stary cmentarz żydowski w Sandomierzu
Teren starego cmentarza żydowskiego w Sandomierzu (zdjęcia: A. Wąsowicz)

W kolejnych latach liczebność miejscowej społeczności żydowskiej systematycznie zmniejszała się. Z różnych przyczyn większość sandomierskich Żydów wyemigrowała z kraju. Żydowskie cmentarze pozostały bez opiekuna.

W 1954 r. kierownik Referatu do Spraw Wyznań PWRN w Kielcach w poufnym piśmie do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie pisał o powojennych losach cmentarza: "Cmentarz ten w okresie okupacji niemieckiej został zdewastowany. Nagrobki zostały usunięte i zabrane jako kamień na drogi jak i mur okalający ten cmentarz. Po wyzwoleniu opiekę nad tym cmentarzem sprawowali Żydzi mieszkający w Sandomierzu, jednakże po ich wyjeździe jako mienie opuszczone pozostawał bez opieki, co z punktu widzenia etycznego ze względu na kult dla zmarłych było niewłaściwe. Obok cmentarza znajduje się dom b. grabarza, również w stanie podupadłym, zamieszkały przez rodzinę przygodnego lokatora, który go zajął po wyzwoleniu, a który nic nie czyni w celu zabezpieczenia dalszej jego rujnacji (domu) i zabezpieczenia cmentarza przed szkodnikami (zwierzęta, pasące się kozy itp.) w celu poszanowania kultu zmarłych. Cmentarz ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Technikum Przetwórstwa Owocowego i jego opuszczony widok ujemnie wpływa również na estetyczny wygląd tej szkoły". Rok później Dyrekcja Technikum Przemysłu Spożywczego w Sandomierzu wystąpiła o zamknięcie cmentarza, zamierzając zbudować w tym miejscu internat. W dniu 13 maja 1955 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu podjęło uchwałę przekazującą technikum pod budowę internatu "martwa część byłego cmentarza żydowskiego". Cmentarz został zabudowany, urządzono na nim także boisko sportowe. Z dawnej powierzchni pozostawiono jedynie niewielką działkę z pomnikiem oraz ostatnimi nagrobkami.

W ostatnich latach dr hab. Andrzej Trzciński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadził inwentaryzację cmentarza przy ul. Suchej. W trakcie prac odnaleziono 390 nagrobków lub ich fragmentów. Najstarsze z nich upamiętniają osoby zmarłe około 1846 r.: Pesę córkę Elkana Kaca; Icchaka Szmuela syna Eliezera Libera; Rachel Bejlę córkę Szmuela Cwi Kohena; Lejcę córkę Pinchasa. Ostatnim nagrobkiem - ustawionym w 1987 r. - jest symboliczna macewa Rany Jakubowicz, przywiezioną z obozu pracy w Ostrowcu Św. w 1944 r. i rozstrzelaną w Sandomierzu.

W 2011 r. opublikowana została książka Cmentarze żydowskie Sandomierza, autorstwa Anety Krzywickiej, Piotra Sławińskiego oraz Andrzeja Trzcińskiego. Zawarto w niej historię społeczności żydowskiej w Sandomierzu, historię cmentarzy oraz katalog 144 nagrobków zachowanych na cmentarzu przy ul. Suchej.

Częściowy spis nagrobków na cmentarzu w Sandomierzu. Oprac. K. Bielawski, 2019 r.
Imię
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Numer zdjęcia
Given name
Father's name
Surname
Date of death
Additional data
Photo file
Pesa
Elkana
Kac
6575
Arie
Wajnberg
6577
Cwi
Szmuel
Baum
6577
Malka
Zisel
Wajnberg
Mąż: Arie
6577
Mosze
Arie
6577
Jehudit
Matka: Malka
6577
Natan
Wasserman
23.09.1943
Z Kalisza
6579
Henryk
Goldberg
26.07.1942
6580
Resza
Henryk
6580
Gitel
Chaim
Grinbaum
02.04.1866
Nazwisko na podstawie aktu zgonu (źródło: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 152-153).
6584
Chawa
Jakow
02.06.1916
6587
Icchak Szmuel
Eliezer Liber
Zoberman
14.04.1846
Nazwisko na podstawie aktu zgonu (źródło: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 141-142).
6590
Lejca
Pinchas
Bergier
23.12.1846
Nazwisko na podstawie aktu zgonu (źródło: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 144-145).
6594
Mosze
Icchak Ozer
10.10.1857
6600
Aharon
Azriel
Berman
1934
6607
Mosze Chaim
Henoch Josef
Goldbojm
6614
Szmuel Cwi
Jechezkiel
Kohen. Nagrobek wkopany w ziemię. Dane na podstawie książki A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 153-154.
6617
Natan Nute
Mosze Bendit
Palech
6620
Ester Rachel
Mosze Aharon
13.09.1916
6624
Menachem Mendel
Kalonimus Kalman
Liwwer
6628
09.02.1912
Mężczyzna
6644
Fajga
Imię w akrostychu
6646
05.02.1920 - 27.01.1929
Mężczyzna, zmarł 16 szwat 568[.]
6649
31.12.1905
Kobieta
6651
Jechezkiel
Meir Jechiel
Halsztok
Cadyk z Ostrowca Świętokrzyskiego. Nagrobek symboliczny, ustawiony przez Izraela Meira Gabaja
6654
30.04.1905
Mężczyzna
6657
08.01.1920
Mężczyzna
6659
12.05.1924
Kohen
6663
09.12.1921
Mężczyzna
6664
03.06.1935
Kobieta
6666
Jakow
12.09.1920
6672
1942
Dzieci, nagrobek symboliczny
6960
1943
Dzieci, nagrobek symboliczny
6962
Rana
Jakubowicz
1944
6673
Jeszajahu Szmuel
Josef Joel
10.02.1914
Nagrobek zerodowany, imiona na podstawie książki A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 184.
6675
Jehoszua
Mordechaj
04.01.1913
Nagrobek zerodowany, imiona na podstawie książki A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 181.
6677
Toba Lea
Szlomo Pinchas
01.03.1892
Nagrobek zerodowany, odczyt daty na podstawie książki A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 163.
6681
Ejdel Gitel
Dow
Zmarła 22 adar [.]
6684
Elimelech
Cwi
Sztajnbok
25.12.1923
6687
Akiwa
Dow
04.07.1904
6692
Efraim Fiszel
Menasze
Najman
16.07.1928
Nagrobek zerodowany, odczyt na podstawie książki A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 232-233.
6693
Hinda
Jakow
18.07.1895
6699
Chaim Meir
Efraim Fiszel
Nusboim
02.06.1922
6700
Frajda Rachel
Jakow
09.02.1888
Nagrobek zerodowany, odczyt daty na podstawie książki A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 159-160.
6704
Rachel Bejla
Zusman Tuwje
Ajzenberg
29.09.1939
6708
Szraga Fajwel
Jechiel
Grinbal
28.11.1921
6713
Miriam Juta
[.].06.1904
Z Baranowa [Sandomierskiego], zmarła [.] tamuz 5664
6751
Jechezkiel
31.05.1933
Imię w akrostychu
6724
Awraham
6754
Awraham Sz[..]
6756
Efraim Fiszel
Jehuda Lejbusz
Rotenberg
29.06.1932
6728
Sara Mirel
Chaim Jehuda
Hofman
24.09.1925
6733
Menachem Mendel
Eliezer
Zabner
24.02.1928
6738
Naftali Cwi Hirsz
Awraham Dow
Messinog
29.03.1925
Nagrobek zerodowany, nazwisko na podstawie książki A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 219-220.
6746
Serka Szajndel
Josef Jehuda
Faktor
15.04.1931
Mąż: Michel. Nagrobek zerodowany, nazwisko na podstawie książki A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 235-236.
6758
Izrael
Josef
Tenenblum
20.10.1921
6763
Izrael Jehuda Lejb
Dawid Aharon
Grinblum
11.12.1925
6768
Taba Lea
Awraham
31.01.1905
Nagrobek zerodowany, nazwisko na podstawie książki A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 174-175.
6773
Ester Witl
Szemaria
Zoberman
Mąż: Icchak. Zmarła 22 kislew 5675 lub 5678
6778
Frida Dewora
Meir
Wajsglas
04.07.1935
Mąż: Akiwa
6779
Taba
Szmuel
20.01.1899
6789
Chawa Sara
Icchak Becalel
Fr[id]man
08.10.1881
Nagrobek zerodowany, część danych na podstawie książki A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 156-158.
6794
Icchak
Nechemi
24.01.1920
6800
Chaja
Malli
1942
6807
Pesl
Malli
1942
6807
Gitel
Malli
1942
6807
Cypa
Honigsblit
1942
6807
Natan
Honigsblit
1942
6807
Mosze
Malli
1942
6807
Chana
Malli
1942
6807
Mosze
Meir
Frydman
Zginął w Bełżcu. Dane na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 280-281.
6809
Icchak Becalel
Mosze
Frydman
Zginął w Treblince. Dane na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 280-281.
6809
Natan Mordechaj
Mosze
Frydman
Zginął w Treblince. Dane na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 280-281.
6809
Chaja Rejla
Frydman
Zginęła w Bełżcu. Dane na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 280-281.
6809
Rózia
Frydman
Zginęła w Bełżcu. Dane na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 280-281.
6809
Genendel
Frydman
Zginęła w Bełżcu. Dane na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 280-281.
6809
Sara Róża
Frydman
Dane na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 280-281.
6809
Eliezer Bunem
Frydman
Dane na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 280-281.
6809
Dow
Izrael
Risenhauz
6808
Mindel
Risenhauz
6808
Rejzel
Risenhauz
6808
Szejndel
Risenhauz
6808
Tema
Risenhauz
6808
Dawid
Mordechaj
Kupferblum
6808
Miriam
Kupferblum
6808
Fajga
Kupferblum
6808
Eliezer
Dawid
Kupferblum
6808
Lara
Kupferblum
Mąż Jechiel
6808
Ruta
Kupferblum
6808
Meir
Cukierblum
Zabity w 5703 roku
Szlomo Josef
Szmuel
Kupferblum
6810
Dwora
Kupferblum
Zamordowana w Treblince
6810
Mosze
Szlomo Josef
Kupferblum
Ofiara Zagłady
6810
Mindel
Kupferblum
Ofiara Zagłady
6810
Ruta
Kupferblum
Ofiara Zagłady
6810
Jeszajahu
Rubin
Ofiara Zagłady
6810
Arie
Weksler
Ofiara Zagłady
6810
Tanchum
Szmuel
Ofiara Zagłady
6810
Chawa
Ofiara Zagłady
6810
Jakow Nechemia
Tanchum
Ofiara Zagłady
6810
Mosze
Tanchum
Ofiara Zagłady
6810
Dwora
Ofiara Zagłady
6810
Nechuma
Ofiara Zagłady
6810
Dow
Pinchas
Malli
01.10.1942
6823
Icchak
Lass
Odczyt nazwiska na podstawie A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 278-279.
6823
Chaim
Szwajcman
6823
Symcha Bunem
Aharon Awraham
Liberman
27.01.1941
6825
Miriam
Aszer
Liberman
27.01.1941
Nazwisko panieńskie: Diament
6825
Szmuel Szmeirel
Lejbusz
Heine
6828
Akiwa Josef
Szlomo
Eiger
6828
Meir
Cwi
Cukierblum
1942-1943
Zabity w 5703 roku
6838
Chaim Josef
Icchak
Wasser
6842
Ezra
Chaim Josef
Wasser
6842
Mosze
Szmuel
Wasser
6842
Jehuda
Szmuel
Wasser
6842
Jehuda
Cwi
Wasser
6842
Gerszon
Ezra
Wasser
6842
Fejge
Wasser
Matka: Rywka
6842
Sara
Wasser
Matka: Mindel
6842
Szosza
Wasser
Matka: Chawa
6842
Elke
Wasser
Matka: Szosza
6842
NN
Kobieta
6842
NN
Kobieta
6842
NN
Kobieta
6842
Chana
Joskowicz
25.06.1943
Żyła 31 lat
6846
Jente
Roten
25.06.1943
Żyła 58 lat
6846
Izrael
22.04.1948
6846
Chaja Doba
Sztrasberg
Żyła 61 lat
6846
Bejla
Joskowicz
6846
Szymon
Mosze
Joskowicz
Żył 9 lat
6846
Pinchas
Wasser
1943
6851
Awraham
Wejntrub
1943
6851
Pinchas
Malli
1943
6852
Elkana
Malli
1943
6853
Icchak
Fogiel
1943
6854
Mosze Aharon
Fogiel
1943
6855
Awraham
Szwajcman
1943
6856
Chana Gołda
1943
6856
Jochewed
Frydman
1943
6857
NN
Z Warszawy
6858
NN
Z Warszawy
6858
NN
Z Warszawy
6858
NN
Z Warszawy
6858
NN
Z Warszawy
6858
Szifra
Baruch
6863
Basza Tamar
Josef
Wajnberg
Kobieta, dziadek z Opatowa, nazwisko na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 186-187.
6866
Rachel Bejla
Szmuel Cwi
Spiro
09.10.1846
Zmarła w czasie porodu. Nazwisko i data zgonu na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 143-144.
6871
Gitel Miriam
Meir
08.11.1864
6877
Dawid
Szloma Zalman
07.08.1925
6884
Chaim Baruch
Awraham
24.05.1888
6889
Szloma
Nachum
Malli
19.07.1916
6891
Dow Beril
Awraham Icchak
Himelfarb
10.04.1925
10.04.1925
6897
01.02.1919 - 02.03.1919
Mężczyzna
6909
Nisen
Nisen
Odczyt imion na podstawie A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 234.
6917
I[zrael?]
6919
Lea
Jech[...]
Mąż: Cwi, zmarła 4 [..]
6924
Aszer
[...] Zalman
Singer
Urodzony w 5688 r. (27.09.1927 - 14.09.1928).
6927
Nechama
Izrael
6931
Mosze
Elimelech
Mincberg
Z Ożarowa. Dane na podstawie: A. Trzciński, P. Sławiński, A. Krzywicka, Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 187-188.
6935


tekst: K. Bielawski
zdjęcia: Tomasz Kowalik - http://trobal.pulawy.pl
Bibliografia:
A. Krzywicka, P. Sławiński, A. Trzciński, Cmentarze żydowskie Sandomierza, Sandomierz 2011.
K. Urban, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966, Kraków 2006
.

Cmentarz żydowski w Sandomierzu Cmentarz żydowski w Sandomierzu Cmentarz żydowski w Sandomierzu Cmentarz żydowski w Sandomierzu
Cmentarz żydowski w Sandomierzu Cmentarz żydowski w Sandomierzu Cmentarz żydowski w Sandomierzu Cmentarz żydowski w Sandomierzu
Poszukujemy wszelkich informacji o Żydach z Sandomierza i ich nekropoliach.
Czekamy też na relacje osób, które pamiętają te cmentarze z okresu przed II wojną światową.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas