Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
SIDRA

Cmentarz żydowski w Sidrze jest oddalony około 1 km na północny wschód od centrum miejscowości, znajduje się po zachodniej stronie ul. Różostaneckiej, zajmuje działkę na nieregularnym planie o powierzchni 1,7 ha. Data założenia nieznana - cmentarz powstał przypuszczalnie w drugiej połowie XVIII w. lub w pierwszej połowie XIX wieku.

Obiekt uległ daleko posuniętej dewastacji. W obrębie cmentarza zachowały się pojedyncze nagrobki wykonane z granitu oraz relikty kamiennego muru. Granice są nieczytelne. Brak współczesnych form oznakowania i upamiętnienia.

W 2021 r. miejscowi wolontariusze przy wsparciu OSP w Sidrze przeprowadzili na cmentarzu prace porządkowe.

Obiekt jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych.

Częściowy spis zachowanych nagrobków
Imię
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Given name
Father's name
Surname
Date of death
Icchak
Zew
Kryński
20.02.1922
Gołda
Baruch
23.11.1897
Jechezkiel
Menachem Mendel
Sznajder
16.01.1930

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 132/272, Obiekty judaizmu - cmentarze.
Cybulko Z., Kotyńska Z., Karta cmentarza nr 13925, [bmw] 1989.
Kułak A., Ryżewski G., Sidra, [w:] Województwo podlaskie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.
Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny. Żydzi w Europie wschodniej do roku 1939, Białystok 1992.
Zdjęcia: Adam Karabowicz

Sidra - cmentarz żydowski Sidra - cmentarz żydowski Sidra - cmentarz żydowski Sidra - cmentarz żydowski
Sidra - cmentarz żydowski Sidra - cmentarz żydowski Sidra - cmentarz żydowski Sidra - cmentarz żydowski
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas