Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
STOCZEK (powiat węgrowski)

Cmentarz żydowski w Stoczku jest oddalony około 350 m na południowy zachód od Placu Wolności (dawnego rynku), znajduje się po północnej stronie ul. Węgrowskiej i zajmuje działkę o powierzchni 0,93 ha.

Brak informacji o dacie założenia cmentarza, przypuszczalnie powstał w połowie XIX w. Jego położenie nie zostało zaznaczone na wydanej w 1839 r. Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego.

Podczas drugiej wojny światowej na cmentarzu grzebano osoby zabite podczas tzw. akcji likwidacyjnej w 1942 r. oraz ujęte w kolejnych miesiącach w różnych kryjówkach. Cmentarz stał się miejscem egzekucji. Jedną z nich w zeznaniu z 1950 r. wzmiankowała Anastazja Karapata: "Strażacy powieźli tych żydków do Stoczka i oddali w ręce niemieckiej żandarmerii, która tych żydków zaraz rozstrzelała na kerkucie, czyli na cmentarzu żydowskim". Według szacunkowych danych, na cmentarzu pochowano około 200 ofiar Zagłady. Po wojnie na cmentarz przeniesiono ekshumowane zwłoki Żydów pogrzebanych w różnych miejscach - między innymi 17 osób rozstrzelanych i pochowanych na podwórku rodziny Postków. Po 1945 r. ocalali z Zagłady Żydzi wystawili na zbiorowym grobie pomnik.

Prawdopodobnie podczas wojny rozpoczęła się dewastacja cmentarza, którą kontynuowano w kolejnych dekadach. W latach 1956-1960 teren został ogrodzony, jednak - według pisma Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach z 19 sierpnia 1985 r. - "z biegiem lat ogrodzenie zostało zniszczone, a liczne nagrobki poprzemieszczane i zdewastowane". Przez cmentarz przeprowadzono linię energetyczną.

Cmentarz żydowski w Stoczku w latach 80. XX w. Autor nieznany, zdjęcie z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach
Cmentarz żydowski w Stoczku w latach 80. XX w. Autor nieznany, zdjęcie z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach

W 1983 r., w ramach rządowej akcji porządkowania cmentarzy i miejsc martyrologii Żydów, na polecenie Urzędu Wojewódzkiego władze Stoczka rozpoczęły przygotowania do upamiętnienia cmentarza. W tym czasie cmentarz był zdewastowany, bez ogrodzenia. W latach 1984-1985 fragment o powierzchni około 0,10 ha ogrodzono, ustawiono na nim zachowane nagrobki, wykonano chodnik, ustawiono ławki, teren obsadzono drzewami i krzewami.

Obecnie w obrębie ogrodzonej części znajdują się pojedyncze nagrobki i ich fragmenty z inskrypcjami (najstarszy zidentyfikowany jest datowany na 1903 r.), około 30-40 granitowych kamieni bez inskrypcji, piaskowcowe tumby oraz cztery obeliski z piaskowca bez tablic inskrypcyjnych, według niepotwierdzonych informacji stanowiące nagrobki przedsiębiorcy Judela Perlisa z Baczek i członków jego rodziny. W północnej części znajduje się zbiorowa mogiła ofiar Zagłady ze stelą z czarnego granitu, z napisem w językach jidysz i polskim o treści: "Tu spoczywają zwłoki Żydów ze Stoczka, zamordowanych przez niemiecko-faszystowskich bandytów i ich pachołków. 1941-1944. Cześć ich pamięci!". O porządek i zieleń na terenie lapidarium - żywopłot i krzewy iglaste - dba gminne przedsiębiorstwo usług komunalnych. W ciągu ostatnich kilku lat na cmentarzu przeprowadzono prace restauracyjne, w trakcie których wycięto krzewy oraz odnowiono pomnik ofiar Zagłady.

Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim
[...] córka Chaima Joela,
zm. podczas Pesach w 1912 roku
Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim
Zm. 03.10.1903 roku

Prawdopodobnie wschodni skraj cmentarza zajmuje budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pozostała część cmentarza jest nieogrodzona, porośnięta niepielęgnowaną roślinnością. Granice cmentarza są nieczytelne.

Brak danych o statusie własnościowym. Obiekt jest wpisany wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiada wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło:
AIPN, GK 318/134, Przesłuchanie Anastazji Karapaty, 11.04.1950.
AP w Siedlcach, Urząd Wojewódzki w Siedlcach, sygn. 1403/1526, Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim.
Grabowski J., Powiat Węgrowski, [w:] Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski,
red. J. Grabowski, B. Engelking, Warszawa 2018.
Kosior K., Stoczek, [w:] Województwo mazowieckie. Cmentarze żydowskie. Weryfikacja zasobu wykonana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, red. M. Rymkiewicz, I. Kosyl, [kps] Warszawa 2018.

Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim w 2008 r. (foto: R. Zubkowicz)
Stoczek Stoczek Stoczek Stoczek
Stoczek Stoczek Stoczek Stoczek
Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim w 2012 r. (foto: K. Bielawski)
Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim
Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim Cmentarz żydowski w Stoczku Węgrowskim
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas