Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
SULECHÓW (niem. Züllichau)

Cmentarz żydowski w Sulechowie jest położony około 1,2 km na południowy zachód od centrum miejscowości, na terenie zajętym obecnie przez posesje przy ul. Piaskowej. Data założenia nieznana, prawdopodobnie powstał w XIX wieku. Brak bliższych informacji o historii obiektu. Wiadomo, że cmentarz znajdował się na niewielkim, częściowo zadrzewionym wzniesieniu. Przy wejściu zbudowano dom przedpogrzebowy.

10 marca 1961 r. Minister Gospodarki Komunalnej, w odpowiedzi na uchwałę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sulechowie, wydał decyzję nr UZ-e/14/6/59 o zamknięciu cmentarza. W 1966 r. PRMN w Sulechowie rozpoczęło procedurę przedterminowej likwidacji cmentarza, we wniosku do MGK podając: "Cmentarz powyższy położony jest na terenie tut. miasta przy ulicy Piaskowej w Sulechowie. Od strony północnej przylega do ul Piaskowej, od południowej do działek polowych i od zachodu i wschodu do budynków mieszkalnych. Oddalony jest od najbliższego budynku mieszkalnego 5 m. Ogrodzony jest od ulicy i strony wschodniej parkanem z siatki, a z pozostałych dwóch stron żywopłotem. Na podstawie starych nagrobków wynika, że został on przypuszczalnie założony w I połowie XIX wieku. Dokumentów stwierdzających faktyczną jego datę założenia tut. Prezydium nie posiada. Powierzchnia cmentarza wynosi 0,37 ha. Ostatnie pochowanie zwłok odbyło się w roku 1946. Od roku 1957 chowanie zwłok odbywało się na cmentarzu katolickim przy ul. Przemysłowej w Sulechowie. [...] Z braku konserwacji cmentarz ten jest w poważnym stopniu zniszczony. Część grobów ca 50% jest niewidocznych gdyż są zapadłe, a pozostałe są zdeformowane i porośnięte trawą gdyż nie są na bieżąca konserwowane. Płyt nagrobkowych w większości jest brak, a pozostałe są zniszczone. Ekshumacji podlega jeden grób. Z grobu, który podlega ekshumacji szczątki zwłok przewiezione zostaną i pogrzebane na cmentarzu komunalnym prze ul. Przemysłowej w Sulechowie. Mieszkańcy ulicy Piaskowej i przyległych ulic postulowali ażeby cmentarz ten zlikwidować z przeznaczeniem terenu na inne cele gdyż obecny stan jego ujemnie wpływa na wygląd estetyczny przyległego terenu i samopoczucie mieszkańców tej ulicy. Niezależnie od tego cmentarz ten znajduje się w bliskim sąsiedztwie boiska sportowego, a niedługim czasie będzie obok budowana droga o charakterze międzynarodowym, tak że obecność powyższego cmentarza na tym terenie jest jak najbardziej niewskazana".

16 września 1967 r. Minister Gospodarki Komunalnej podpisał zarządzenie o likwidacji cmentarza i przeznaczeniu go na inny cel. Postanowienie dotyczyło także cmentarzy ewangelickich przy ul. Odrzańskiej i Piaskowej. Teren cmentarza żydowskiego przeznaczono pod budownictwo jednorodzinne. Ceglany budynek dawnego domu przedpogrzebowego przy ul. Piaskowej 36 zaadaptowano do celów mieszkalnych i otynkowano.

Pożądane jest ustawienie tablicy informującej o charakterze tego miejsca.

Tekst: Krzysztof Bielawski
Źródło: AAN, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 885/9/64, Decyzje o zamknięciu cmentarzy
i przeznaczeniu ich na inny cel w województwie zielonogórskim, k. 54-60.

Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, procesie dewastacji,
nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem. Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas