Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
TUREK
Dział o cmentarzu w Turku
powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area Jewish Genealogical Society

Cmentarz żydowski w Turku jest położony w północnej części miejscowości, przy ul. Lutosławskiego, zajmuje działkę na planie trapezu o powierzchni około 0,80 ha. Data założenia nie jest znana, cmentarz powstał przypuszczalnie pod koniec pierwszej połowy XIX wieku.

Przed 1939 r. cmentarz znajdował się poza terenem zabudowanym, był otoczony ceglanym, otynkowanym murem, przedzielonym nieotynkowanymi słupami. Od strony wschodniej znajdowała się brama i dom przedpogrzebowy.

Obiekt uległ dewastacji w czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu. Niemal wszystkie naziemne elementy cmentarza uległy zniszczeniu. Pod koniec lat 80. jego teren był porośnięty niepielęgnowaną roślinnością, składowano na nim drewno.

W latach 90. z inicjatywy Muzeum w Koninie na skraju cmentarza ustawiono kamień z tablicą informacyjną. W 2003 r. dzięki staraniom Towarzystwa Turkowian w Izraelu, przy wsparciu miasta Turek i Kopalni Węgla Brunatnego Adamów, cmentarz został uporządkowany i ogrodzony, ustawiono na nim pomnik w formie pękniętej macewy. Uroczyste zakończenie prac odbyło się 23 sierpnia 2003 r. W kolejnych latach przy pomniku umieszczono kilkadziesiąt odnalezionych nagrobków.

Z części nagrobków z cmentarza w Turku utworzono lapidarium na terenie Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych (A-464/205 z 11.09.1991 r.). Działka jest własnością Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Bielawski

Spis zachowanych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Turku. Opracował: Krzysztof Bielawski
Numer
Imię
Imię ojca
Nazwisko
Data śmierci
Informacje dodatkowe
Number
Name
Father's name
Surname
Date of death
Additional data
1
Reuwen
Awraham
Czaskala [Trzaskala]
15.12.1928
x
2
Jehudit
Jaakow
Kibel
03.05.1928
Mąż Mordechaj,
żyła 32 lata
3
Cirel
x
x
x
x
4
Dow
Chaim
x
5687 [?] (09.09.1926- 26.09.1927)
x
5
Necha
[...]
Zrosman [?]
5618 (19.09.1857 - 08.09.1858)
x
6
Dwora Gitel
x
Bajroch
x
Mąż Gerszon
7
Brana
Szaul
x
25.06.1918
Mąż Wolf Lejb
8
Rojza
Dawid Mordechaj
x
04.05.1866
x
9
x
x
x
x
Mężczyzna
10
x
x
x
x
Mężczyzna
11
Icchak
Eliezer
Auerbach
05.06.1935
12
Rachel
Awraham
Palacz
29.05.1924
Nazwisko panieńskie Winter, z Kalisza,
mąż Icchak Ajzyk
13
Frida
Zeew
Heilman
13.09.1910
Nazwisko panieńskie Moszkowicz
14
Mosze
x
x
x
x
15
Miriam
x
x
x
x
16
Mala
Cwi
x
15.10.1864
x
17
Rajca Fajga
Icchak Jaakow
x
14.09.1918
Mąż Jehoszua Alter,
żyła 72 lata
18
x
x
x
x
x
19
Lea
x
[...]raelewicz [?]
x
x
20
Efraim
x
x
x
x
21
Fryda
x
x
x
x
22
Sz[aul?]
x
x
x
Mężczyzna
23
x
x
x
x
x
24
x
x
x
30.05.1849
Kobieta
25
Jochanan
Dawid Szlomo
x
x
x
26
x
x
x
x
x
27
x
x
x
x
Kobieta, żyła 84 lata
28
Chaim
Szmuel
x
x
Żył 78 lat
29
Rafael Perec
Beniamin Towje
x
x
x
30
Dwora
Mordechaj
Gadolew[ska?]
x
x
31
Mosze
Gerszon
Szlipka
[...] nisan 5688 (22.03.1928 - 20.04.1928)
Żył 51 lat
32
Chaja Chawa
x
x
x
Mąż Towje
33
x
x
x
x
Mężczyzna
34
x
x
x
x
x
35
Masza
Icchak
Gołąb (Golomb)
01.03.1922
Mąż Gecel
36
Hinda
Awraham Mordechaj
x
06.08.1904
Maż Aharon [?]
37
Buna
Awraham Josef
x
07.12.1923
Data roczna niepewna
38
Glikchia
Cwi
Kratowska
16.01.1901
Żyła 46 lat
39
Sara
Izrael
Jarmuż
17.08.1919
Ojciec kohen,
mąż Szimon
40
Bajla Gitel
x
x
5689 (15.09.1928 - 04.10.1929)
x
41
x
x
x
Postument, brak macewy
42
Ester
Meszulam
Kojfman
24.04.1933
Nazwisko panieńskie Kojfman, mąż Awraham, żyła 44 lata
43
Brajna [?]
x
x
x
x
44
Gitel
Ic[chak]
x
x
x
45
Cwi
Icchak Zeew
Zajler
04.10.1923
Kohen, żył 85 lat
46
Meir
x
x
x
x
47
Ester Mindel
x
x
x
x
48
Awraham
x
x
x
x
49
Izrael Jaakow
Dawid
Mokotow
20.09.1937
Żył 78 lat
50
Machla
Izrael
Szwarc
29.01.1934
Mąż Pinchas Zelig kohen, żyła 82 lata
51
Ester
x
x
x
x
52
x
x
x
x
Mężczyzna
53
Awraham Jaakow
Dawid Szlomo
x
05.10.1899
x
54
Falk
Awigdor
x
17.08.1890
x
55
x
x
x
[...] tamuz 5659 (09.06.1899 - 07.071899)
x
56
x
Mosze Efraim
x
x
Kobieta
57
Symcha
I/J[....]
x
x
x
58
x
x
x
x
Kobieta, żyła 45 lat
59
Ita Dwora
Aharon
x
x
x
60
x
Josef
Bojmgart
14.11.1930
Kobieta, żyła 98 lat
61
x
x
x
x
x
62
Jechezkiel Meir
Icchak Towie
Brahn
26.06.1915
x
63
x
x
[...]ldman
x
x
64
x
x
x
x
x
65
x
x
x
x
x
66
x
x
x
x
x
67
x
x
x
x
Kobieta
68
Malka
x
x
x
69
Hinda
Dawid
Klajnbom [?]
5669 (26.09.1908 - 15.09.1909)
Fragment macewy przytwierdzony
do pomnika
70
Ella Fajga
x
x
x
Fragment macewy przytwierdzony
do pomnika
71
x
Nechemia Cwi
x
5621 (17.09.1860 - 04.09.1861)
Fragment macewy przytwierdzony
do pomnika
72
Mordechaj
Mosze
Diament
04.04.1935
Kohen
73
Mindel
Aharon
x
x
x
74
Szewa
Naftali
x
5627?
Ojciec lewita, żyła 88 lat
75
Iska
Josef
Płotka (Płotki)
28.12.1878
Mąż Perec
76
Lipa Meir
x
Wigdorowicz
5686 (19.09.1925 - 08.09.1926)
x
77
Chaim
Szlomo
Szpigel
02.02.1918
x
78
x
x
x
x
Mężczyzna
79
Ita
Izrael
x
5658 (27.09.1897 - 16.09.1898)
x
80
Brajndel
Icchak Ajzyk
x
03.03.1852
x
81
Ester
Mosze
x
19.04.1881
Data dzienna niepewna
Plan rozmieszczenia macew na cmentarzu żydowskim w Turku
Turek - cmentarz żydowski Turek - cmentarz żydowski Turek - cmentarz żydowski Turek - cmentarz żydowski
Turek - cmentarz żydowski Turek - cmentarz żydowski Turek - cmentarz żydowski Turek - cmentarz żydowski
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas