Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
ULANÓW

Cmentarz żydowski w Ulanowie założono prawdopodobnie w drugiej połowie XVII w., około 1 km na północny wschód od Rynku, w pobliżu obecnej ul. T. Buli. Cmentarz zajmuje działkę geodezyjną nr 181207 4.0001.620, na planie zbliżonym do prostokąta, o powierzchni 12907 m kw.

Jesienią 1942 r. na cmentarzu pochowano ciała kilkudziesięciu osób, rozstrzelanych przez Niemców podczas deportacji Żydów z Ulanowa.

W wyniku dewastacji do dziś w obrębie cmentarza przetrwało około 200 nagrobków w różnym stanie zachowania. Najstarsza macewa, zidentyfikowana podczas prac badawczych prowadzonych przez dr hab. Andrzeja Trzcińskiego i Pawła Sygowskiego w czerwcu 2016 r., stoi na grobie Natanela Kaca syna Awrahama, zm. 11 lutego 1681 r. (23 szwat 5441 r.). Na cmentarzu znajduje się także kilka macew datowanych na XVIII wiek.

Niektóre z nagrobków stoją na grobach osób związanych z dynastiami chasydzkimi, m.in. Rebeki córki Eliezera Horowica z Dzikowa, żony rabina Chanina z Ulanowa; Chanina syna cadyka Naftalego Cwi z Ropczyc; Tircy, wnuczki Chaima z Nowego Sącza, żony rabina Mordechaja Dawida z Ulanowa.

W latach osiemdziesiątych XX w. z inicjatywy miejscowego księdza Józefa Lizaka, mieszkańcy Ulanowa przeprowadzili restaurację nekropolii. Wykonano wtedy prace porządkowe oraz wzniesiono ogrodzenie. Przy bramie umieszczono tablice z napisami w językach hebrajskim i polskim o treści: "Cmentarz żydowski w Ulanowie. Założony około 1700 r. Jest on największy w województwie tarnobrzeskim. Na cmentarzu znajduje się 150 macew, w większości z XIX wieku. Uznany za zabytek kultury w 1984 roku. Odremontowany staraniem społeczeństwa Miasta i Gminy Ulanów".

W 2007 r. podjęto kolejną próbę renowacji cmentarza. Portal www.nowiny24.pl pisał wtedy: "Ulanowski kirkut jest w fatalnym stanie. Sto pięćdziesiąt zabytkowych macew niszczeje: kruszy się kamień, w którym zostały wykute, dawno zawalił się płot okalający nekropolię, ktoś urządził tam dzikie wysypisko śmieci. Gmina przez lata zwracała się do gmin żydowskich z prośba o pomoc, bo sama nie miała pieniędzy na renowację cmentarza. (...) Teraz program odnowy cmentarza został wpisany do planu renowacji miejskich zabytków. Pieniądze na remont nekropolii gmina dostanie z Unii Europejskiej. - Potrzebujemy jeszcze tylko zgody gminy żydowskiej - mówią urzędnicy".

Dzięki zaangażowaniu Jacka Proszyka - historyka i genealoga z Bielska-Białej - wykonana została inwentaryzacja zachowanych nagrobków. Spis jest dostępny na stronie http://kehilalinks.jewishgen.org/kolbuszowa/ulanow/sl_ulanow.htm

Dokumentację najstarszych macew, sporządzoną przez dr hab. Andrzeja Trzcińskiego i Pawła Sygowskiego można pobrać tutaj: ulanow_macewy.pdf.

tekst: K. Bielawski
zdjęcia: Tomasz Kowalik
Polecamy odwiedzenie stron internetowych:

http://trobal.pulawy.pl
www.sztetl.org.pl
Shetllinks - Ulanów
www.shabbat-goy.com

Cmentarz żydowski w Ulanowie Jewish cemetery in Ulanow
Cmentarz żydowski w Ulanowie Jewish cemetery in Ulanow
Cmentarz żydowski w Ulanowie Jewish cemetery in Ulanow
Cmentarz żydowski w Ulanowie Jewish cemetery in Ulanow
Cmentarz żydowski w Ulanowie Jewish cemetery in Ulanow
Cmentarz żydowski w Ulanowie Jewish cemetery in Ulanow
Cmentarz żydowski w Ulanowie Jewish cemetery in Ulanow
Cmentarz żydowski w Ulanowie Jewish cemetery in Ulanow
Wybrane macewy z cmentarza w Ulanowie (foto: Tomer Brunner)

Zeew syn Awrahama Icchaka.

zmarł 3 cheszwan 1901 r.

Ulanów - cmentarz żydowski

Nagrobek Awidgora

Macewa Rywki córki Eliezera Horowitza z Dzikowa,
żony rabina Chanina z Ulanowa.
Zmarła 25 adar II 1886 r.

Macewa Chanina, rabina Ulanowa,
syna słynnego cadyka Naftalego Cwi z Ropczyc.
Zmarł 2 cheszwan 1876 r. (1877 r.?)

nagrobek na cmentarzu żydowskim w Ulanowie

Tirca, wnuczka Chaima z Nowego Sącza,
żona rabina Mordechaja Dawida z Ulanowa, wnuka rabina Chanina.
Wnuczka rabina z Radoszyc.
Zmarła 1 elul 1927 r.

Ulanów - kirkut

Estera Jechet córka Mosze,
wnuczka rabina Szlomo Eli Szapiro,
wnuczka rabina Szaloma Szachny,
przewodniczącego sądu rabinicznego w Ulanowie.
Zmarła 24 elul 1915 r.

Sara córka Szaloma Szachny,
przewodniczącego sądu rabinicznego w Ulanowie.
Zmarła 11 kislew 1915 r.

macewa na cmentarzu żydowskim w Ulanowie

Etil córka Jehudy Józefa,
z rodziny Szymona (prawdopodobnie z Jarosławia)
i rKopela.
Zmarła 11 szewat 1918 r.

Szewa córka Benciona,
żona rabina Zeewa Wolfa,
przewodniczącego sądu rabinicznego w Ulanowie.

Abraham Elazar syn cadyka Mosze z Rozwadowa.
Zmarł 13 kislew 1883 r.
Ruchama wnuczka rabina Chaima z Nowego Sącza Ruchama wnuczka abina Chaima z Nowego Sącza,
żona Chaima Jakowa z Ulanowa.
Zmarła 25 siwan 1926 r.
Ulanów - macewa Mordechaj Mosze syn Szmuela,
zmarły 16 adar 1926 r.
Poszukujemy wszelkich informacji o Żydach z Ulanowa i ich nekropolii.
Czekamy też na relacje osób, które pamiętają ten cmentarz z okresu przed II wojną światową.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas