Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
WARTA  
Dział o cmentarzu w Warcie
powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area Jewish Genealogical Society

Cmentarz żydowski w Warcie powstał w roku 1800; jego powierzchnia zajmuje około 1,3 ha i jeszcze przed wojną z trzech stron otoczona była parkanem. Do 1986 r. cmentarz był kompletnie zaniedbany, zaśmiecony, opuszczony i w większości zdewastowany - setki macew rozbito bądź skradziono. W 1984 r. władze miasta wpadły na pomysł "zagospodarowania" cmentarza żydowskiego. Cmentarz miał być zlikwidowany, a z pozostawionych płyt nagrobnych planowano utworzyć lapidarium.

Ireneusz Ślipek - opiekun cmentarza żydowskiego w Warcie
Ireneusz Ślipek - opiekun cmentarza żydowskiego w Warcie
Walkę z władzami o pozostawienie zabytkowego obiektu podjął p. Ireneusz Ślipek - absolwent seminarium duchownego, chórzysta, miłośnik zabytków, członek Wojewódzkiej Komisji Opieki nad Zabytkami w Sieradzu. Jednakże początkowo jego postulaty nie przynosiły żadnych skutków. W marcu 1985 r. przystąpiono do wyrywania ciągnikiem stojących jeszcze nagrobków. W wyniku protestów p. Ślipka prace wstrzymano, jednakże już 8 miesięcy później znowu je podjęto. Wyrwano resztę macew, z ziemi wydobyto około 250 sztuk i wszystko przewieziono na specjalnie wyznaczone miejsce. Dopiero 2 grudnia 1986 r. minister ds. wyznań, prof. Adam Łopatka, wydał zakaz niszczenia cmentarza żydowskiego. Ocalał tylko jeden stojący nagrobek - zmarłej w 1936 r. Ewy Jochewed. Sześć dni później do miasta przybyła delegacja Żydów z Warszawy. Z miejscowymi władzami podpisali oni porozumienie zachowujące obiekt w całych jego granicach oraz zobowiązujące tutejsze władze do usunięcia dzikiego wysypiska z terenu kirkutu, przewiezienia z powrotem wszystkich macew i ogrodzenia całego terenu. Jak można było przewidzieć, zobowiązania władz odnośnie czynnego zaangażowania nie wyszły poza stadium pisemnej deklaracji.

Z początkiem roku 1987 p. Ireneusz Ślipek własnymi rękoma rozpoczął usuwać śmietnisko z terenu cmentarza, ustawiać nagrobki w ich pierwotnych miejscach, a także nadzorował społeczną akcję budowania ogrodzenia. Na szczęście Urząd Miasta w Warcie pokrył koszty pracy maszyn, transportu śmieci i budowy ogrodzenia. Prace porządkowe i renowacyjne trwały do roku 2001, a p. Ireneusz Ślipek jeszcze przez wiele lat opiekował się cmentarzem.

Lori Montgomery w swym artykule opublikowanym na łamach "Detroit Free Press" tak pisała o tym wspaniałym człowieku: "Stary cmentarz żydowski w Warcie był przez ponad czterdzieści lat zapomniany przez wszystkich. Pomiędzy rozpadającymi się macewami pasły się krowy. Aż wzbudziła się w pewnym miejscowym kawalerze, Ireneuszu Ślepku, pasja u ratowanie i rekonstrukcji cmentarza. Każdego dnia chodzi na cmentarz, oczyszcza go z wyrzucanych tu śmieci, obcina krzaki, czyści i odnawia ciężkie kamienie (.). Wiele kamieni rozkradziono. Ślipek odnalazł je w postaci podłóg w magazynach, ścianach kanałów ściekowych, odłamanych kamieni do ostrzenia noży. Jeden kamień, na którym widniał jeszcze napis hebrajski, służył za fundament wychodka. Ślipek przeniósł je własnymi rękami na cmentarz. Wiele macew złamało się na kawałki. Ślipek z wielkim wysiłkiem i skupiona uwagą, składał odłamek do odłamka, łączył je klejem i cementem, formując z nich przedziwną mozaikę. Niektóre kamienie były jeszcze całe, ale wyrwano je z fasad. Kiedy Ślipek je dopasowywał, mówił: "Czułem, jakbym urodził się na nowo". Nieliczni w Warcie dzielą jego pasję. Odkąd zaczął swoja pracę, ktoś przychodził w nocy i rozrzucał martwe szczury u bramy cmentarza. Nawet dziś dzieci ciskają kamienie na macewy. (.). Nawet koledzy żądali od niego pieniędzy za skoszenie trawy, kiedy był po ataku serca. Ślipek, emerytowany pracownik urzędu, płacił im ze swej marnej pensji po 150 dolarów miesięcznie. Ślipek błogosławi za to wszystko z wyciśniętym uśmiechem i lekkim skinieniem głowy".

Wieści o uratowaniu cmentarza dość szybko rozniosły się w diasporze. 13 października 1987 z wizytą przybył Ruben Gelbart ze Szwajcarii wraz z córka Francie, by odwiedzić grób brata Motusia zastrzelonego przez Niemców podczas likwidacji getta. W dniu 23 sierpnia 1992 r. - w 50. rocznicę likwidacji getta - przybył on ponownie, by wziąć udział w uroczystości odsłonięcia ufundowanego przez siebie i Leona Klinowskiego pomnika poświęconego dziesięciu Żydom powieszonym w czasie publicznej egzekucji. W 1995 r. przybyła z wizytą Bronka Ajzensztajn-Rosen z Izraela, by na warckim kirkucie ufundować dwie granitowe płyty nagrobne również poświęcone dziesięciu powieszonym.

nagrobek z cmentarza żydowskiego Warta - macewa cmentarz żydowski w Warcie - nagrobek żydowski nagrobek z Warty
Macewy z cmentarza żydowskiego w Warcie
W 2000 roku Wartę odwiedzili Ada Holtzman i Benjamin Yaari, współtwórcy projektu mającego na celu udokumentowanie cmentarzy żydowskich znajdujących się na terenie Polski. Dzięki pomocy p. Ireneusza Ślipka udało im się zarejestrować około 320 nagrobków i wykonać około 200 zdjęć. Z macew przepisano dane - daty i imiona, jednakże zły stan techniczny niektórych nagrobków nie pozwolił na uzyskanie 100% pewności, co do poprawności odczytu. Pozostałe 120 macew, których nie udało im się zarejestrować z powodu braku czasu, udokumentował później Sebastian Angres, student UW. Wyniki ich pracy zostały opublikowane w opracowaniu "Cmentarz Żydowski w Warcie (d'Vort)" wydanym w 2006 r. w Tel Avivie.
Sebastian Angres podczas prac inwentaryzacyjnych na cmentarzu w Warcie
Sebastian Angres podczas prac inwentaryzacyjnych na cmentarzu w Warcie
Za swoją działalność p. Ireneusz Ślipek w lipcu 1998 r. został uhonorowany "Dyplomem uznania za zasługi dla ochrony zabytków kultury żydowskiej w Polsce", wręczonym przez ambasadora Izraela w Polsce p. Yigala Antebi podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. W 2004 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie złożył mu podziękowanie "za działalność na rzecz restauracji i konserwacji cmentarza Żydowskiego w Warcie".
Ireneusz Ślipek zmarł nagle w dniu 4 maja 2006 roku.
Miesiąc wcześniej po długiej chorobie odszedł także Benjamin Yaari.

Tekst: Katarzyna Nocek
Tekst opracowano w oparciu o książkę "Cmentarz żydowski w Warcie",
wydaną w 2006 r. w Izraelu pod redakcją Ady Holtzman.
Dziękujemy Adzie Holtzman za zgodę na wykorzystanie zdjęć.
Tłumaczenie artykułu z "Detroit Free Press": Halina Birenbaum

Spis danych osobowych z nagrobków na cmentarzu w Warcie.
Oprac. Sebastian Angres, Ada Holtzman, Benjamin Yaari.
Źródło: Beit ha-Olamin ha-Jehudi szel Warta, red. A. Holtzman, Tel Aviv 2006.

Nazwisko Imię Imię ojca Wiek Data śmierci Informacje dodatkowe
Surname Given name Father's name Age Date of death Additional information
Aberbojm Fajga Josef 27 20/8/1926 Nazwisko panieńskie Borensztejn
Adler Mindel 18 18/6/1917 Bezdzietna, z Kalisza
Ajzensztajn Jakub 40 14/4/1942 Zabity podczas egzekucji na placu po synagodze
Barasz Chana Roza Izrael 54 23/6/1920 Mąż Benjamin Szlomo
Benet Awraham Eliezer Icchak Synaj 1915 lub 1914
Benet Liba Jakow 21/6/1917 Ojciec lewita
Bergman Jakow Mosze Szimon 53 16/11/1931
Berkenwald Michla Josef Jehuda 65 9/5/1927
Berkowicz Szyfra Peril 2/1/1919
Borenstein Rachel Szlomo 52 20/2/1924 Mąż Josef
Brakman Fajgale Josef Naftali 43 1/10/1935 Mąż Izrael Mosze
Brakman Mirl Izrael Mosze [.]/02/1926
Branowska Rajzel
Brilant Aharon Mordechaj 1937
Chiantkowski Pearl Nachum 20 16/9/1918
Diamand Glika Mordechaj Jehuda 27/2/1921 Nazwisko panieńskie Król. Z miejscowości Dąbie
Elsziner Josef Moshe 23/11/1891
Erzon Icchak Mordechaj Awraham Eliezr 1/3/1916
Faber Mirl Jechiel 5/5/1935 Nazwisko panieńskie Wolf
Fajerman Baruch Benedit Symcha Meir 10/2/1924
Ferber Michal Nazwisko panieńskie Wola
Frach Ninandzia (?) 3/4/1920 Mąż Icchak
Ganszer Awraham Izrael Szlomo 28/11/1925 Z Uniejowa
Gelbert Mordechaj Awraham & Frajdl Zabity podczas deportacji w 1942 r.
Gelbert 17 Ofiara Zagłady
Goldberg Szmuel 9/8/1916 Mąż Josef
Goldman Juta Lea Meir 46
Grosman Pinchas Szraga 22/2/1897 Kohen
Hendeles Juta Szraga 21/11/1922
Hercki Lea Izrael Zeew 2/1/1934 Mąż Samson (Szymszon?)
Herszkowicz Dwora Efraim 40 [.]/02/1916 Ojciec lewita
Herszkowicz Mindl Riwka 1920
Hircki Frajdel Naftali 9/1/1873
Holc Jeszajah Jehuda Dow 2 10/12/1909
Horowicz Cirl Jehuda Hilel 3/12/1914
Jakubowicz Cwi Izrael Szlomo 28/9/1917
Jakubowicz Rywka Rachil
Jerozolimski Szmuel 40 14/4/1942 Zabity podczas egzekucji na placu po synagodze
Joskowicz Cwetil Rachel Jakow (Kohen) 16/9/1931 Mąż Meir Jechiel
Kac Awraham Izrael Michael 13/3/1865
Kac Icchak Simcha Binem 21/2/1929
Kac Rafal 10/4/1874
Kac Szraga Fajwisz Aszer Anszel 30/11/1875
Kaczka Ester Meir 57 7/3/1919
Kampel
Karnowski [.]/09/1924
Koźmińska Bajla Awraham 15/10/1935
Koźmiński Jakow Awraham 5/1/1917 Kohen
Kinam Aharon Lejb Awraham 11/2/1920
Klinowski Lea Szlomo Nisan 1/1/1920
Klinowski Szymon Mojsze 31 14/4/1942 Zabity podczas egzekucji na placu po synagodze
Kofeld Juta
Król Hendil Meir 52 23/6/1916
Król Malka Cirl Baruch
Landau Icchak 42 14/4/1942 Zabity podczas egzekucji na placu po synagodze
Landsberg Josef Awraham 51 14/4/1942 Zabity podczas egzekucji na placu po synagodze
Landsberg Efraim Zeew 56 26/3/1916
Laskowski Eliasz 65 14/4/1942 Zabity podczas egzekucji na placu po synagodze
Laskowski Henich Hanoch Szymszon 22/2/1920
Laskowski Hersz 26 14/4/1942 Syn rabina z Warty. Zabity podczas egzekucji na placu po synagodze
Łęczycka Chaja Sara 44 24/1/1936 Mąż Falik. Dziadek gaon z Bolesławia (?)
Łęczycki Chaja Gabriel 15/4/1928 Mąż Icchak Szraga
Lipman Michael Eleazar 3/4/1911
Majerowicz Fajwisz 41 14/4/1942 Zabity podczas egzekucji na placu po synagodze
Mendel Awraham Juda 12/6/1906
Minc Mordechaj [S]zm[u]el Zindel [.]/03/1916
Munter Dow Szlomo 19/3/1913
Naparstek Izrael Josef 29/1/1929
Naparstek Zew Cwi 13/3/1901
Naparstek 3/7/1916
Niemano[?] Jakow 6/2/1923
Pacztowski Bejla Mendil Izrael 24/11/1924
Pat Awraham 15/12/1920
Pat Eliahu Josef Gerszon Jehuda 12/6/1921
Pat Szymon Zeew 1906?
Piątkowski Becalel Nachum 9/11/1911
Piątkowski Szmuel Jeszaja Nachum
Piotrkowski Awraham Icchak Cwi Dawid 16/6/1917 Kohen
Płocker Gela Eliezer 30/1/1916 Mąż Chaim Icchak
Podemski Anszil Lejb Chaim Mordechaj 28/1/1927
Podstawski Jehoszua Jakow 3/10/1923 Kohen
Potaczek Mosze Meir 16/12/1926
Raczy? Lea 16/12/1932
Rotsztajn Motel 43 14/4/1942 Zabity podczas egzekucji na placu po synagodze
Rozenberg Perl Awraham Jakow Mąż Pinchas. Nazwisko panieńskie Zaab (?)
Rozenwald Ezra 34 14/4/1942 Zabity podczas egzekucji na placu po synagodze
Rozenwald Mordechaj 19/12/1945 Zabity przez Polaków 19.12.1945
Rubinsztajn Chaja Sara Szlomo Zalman 15/7/1915
Żurek Josef Szlomo 30/4/1917
Sarna Chana Rywka 29/7/1914
Sarna Szmuel Josef Eleazar 9/5/1921
Segal Awraham Mosze 26/12/1873
Sieradzka Szajna Miriam Rafael 20/12/1934 Mąż Icchak
Skarapa Lewi Jakow 2/9/1905
Stern Juta Cwi 60 26/1/1929
Szajnik Mosze 19/12/1945 Zabity przez Polaków 19.12.1945
Szatan Eliezer
Szmulewicz [.]/09/1916 Mąż Chanoch Meir z Wielunia
Sztendger Dwora Eliezer 25/3/1922
Tandowski Beril Dow Iser 59 16/10/1925
Tandowski Ester Lea Awraham [.]/10/1915
Trojbe Raca Eliezer 68 6/11/1927
Wajc Fajga Lea Zalman 22/5/1935 Mąż Jakow. Nazwisko panieńskie Szajnik
Wajntraub Genendel Chana Meir Dan 27/5/1911 Mąż Awraham Jeszaja. Ojciec był dajanem w Warcie
Warcki Gitl Berisz
Welcman Gitl Meir Zeew 14/2/1928 Mąż Nachum
Warszawski Awraham Jehuda Chaim 26/1/1917 Lewita
Wierszawski Eliahu Izrael 4/11/1898 Lewita
Wierszawski Cwi (Hirsz) Eliahu Jehuda 1937
Wierszawski Hirsz Cwi Eliahu Jehuda 1937
Wysocki Sara Menachem Izrael 18/1/1926?
Wolf Bajla Josef 23/5/1924
Wolstein Hinda Azriel 18/2/1935
Wolstein Jehudit Chaim 28/11/1914
Zaab Dina Szmuel 30/1/1925 Mąż Awraham Jakob. Nazwisko panieńskie Woherman
Zajdeman Zalman Eleazar Jakow 1/1/1921
Żelazna Hinda Awraham Zelig 5/1/1920
Zielower Bejla Chana Menachem Mendel 21/6/1922 Mąż Icchak Meir. Nazwisko panieńskie Kofeld
Złoczewski Sara Riwka Mosze 25/10/1925
Złoczewska Chana 1942 Zabita razem z córką w 1942 r.
Awraham [.]/02/1870
Awraham 1812 Najstarsza zidentyfikowana macewa
Awraham Szlomo 7/1/1901
Awraham Meir 24/4/1914
Awraham Aharon Jecheskel 7/6/1874
Awraham Dawid Szlomo 10/7/1910
Awraham Michael Jakow 17/9/1861
Aharon Jakow Jehuda 1916
Aharon Sucher Meir Jehuda 1/4/1892
Aszer Anszel Awraham 2/7/1886
Bajla Josef Wolf 23/5/1924
Bajla
Bajla Frida Izrael Hillel 11/2/1917
Bala Cirl Chaim Izrael 30/8/1913
Bela Rywka Mosze 10/3/1901
Beniamin Josef Mordechaj Jehuda 56 6/4/1915 Kohen
Bracha Meir 23/6/1916 Nazwisko panieńskie Bryland
Brajndel Mosze Awraham [.]/08/1866
Brana Pinchas 22/10/1916
Brana Jenta Chaim Dawid 38 1921 Nazwisko panieńskie Ajzensztejn
Chaia Roza Jehuda Hilel 11/1/1914 Lewita
Chaia Sara Jakow Josef 17/1/1883
Chaim Awraham 25 ? 1855
Chaim Nahum 23/1/1865 Lewita
Chaim Dawid Eliahu 31/12/1914
Chaim Jehuda 26/10/1903
Chaja Szmeril Mosze 28/8/1871
Chaja Anszil 1889 lub 1888
Chaja Awraham Abele 16/3/1915
Chaja 7/11/1903
Chaja Ester Aharon 3/1/1904
Chaja Juta Juda Cwi 19/3/1911
Chaja Sara Mąż Izrael Hanoch
Chana Icchak Szlomo 18/4/1870 Ojciec kohen
Chana Izrael 11/1/1900
Chana Jakow Cwi 22/6/1907
Chanoch Cwi May ? 1852 Kohen
Chawa Mosze 6/5/1922
Chawa Bila Izrael 27/12/1893 Ojciec kohen
Chawa Heda Mosze 1935 lub 34
Chawa Rachel Naftali Cwi 25/5/1865 Zmarła w młodym wieku
Chawa Rachel Naftali Cwi 25/5/1865
Chemr (?) Jehoszua 20/6/1899
Cirl 2/5/1915
Cirl Meir 3/12/1899
Cwi Dow 4/9/1852
Cwi Icchak 15/1/1901 Kohen
Cwi Eleazar Joel Szlomo 18/5/1906
Cwi Meir Awraham Icchak 11/5/1913
Cwi Reuwen Izrael 26/10/1937
Cywia Josef
Dawid Szmuel Jehuda 26/2/1906 Kohen
Dobrisz Dawid 25/7/1913 Ojciec kohen
Dow Ber 1921 lub 1920
Dow Zeew Abram Menachm 21/1/1910 Kohen
Dwora Awraham 14/9/1908
Dwora Mosze Dawid 22/2/1905
Dwora Mordechaj Cwi Nazwisko panieńskie Horowic
Dwora Rajzel Mosze Ojciec lewita
Efraim Fiszel Josef
Eliahu Mosze 2/3/1819
Eliahu Jechiel Fiszl Mosze 16/3/1871
Eleazar Jehuda 3/6/1919
Eleazar Icchak Szmuel 27/7/1915
Eliezer Lajzer 1884
Eleazar Jehuda Meir Dan [.]/12/1902
Ester Chanoch Henich 22/7/1870
Ester Icchak 6/5/1918
Ester Icchak Ajzyk 19/1/1902 Ojciec kohen
Ester Szmuel Nisan
Ester Awraham
Ester Cwi Eleazar 10/12/1913
Ester Mirl Awraham 24/11/1909
Ester Rachel Icchak Ajzyk 29/2/1896
Ester Rachel Mordechaj 8/12/1913 Lewita
Ester Rada Menachem 2/12/1909
Ezra Meir 26/12/1919
Fajga Icchak Ajzyk 16/5/1915
Fajga Dawid 4/8/1887
Fajga Mamlie Szmuel [.]/09/1915
Fajga Peril Szmuel Icchak 25/12/1908
Fajgal Jehoszua
Fradil Szmuel 27/3/1896
Frajda Awraham 27/3/1900
Frajda Szaul 14/10/1901
Frajdl Jehuda 8/12/1868
Frajdl Pinchas Szlomo 26/12/1875 Ojciec kohen
Fryda Towa Mosze 5/12/1916
Gela Etka Chaja Menachm Mendel 14/4/1909 Mąż Awraham
Gedalia Icchak Ajzyk 21/12/1893
Gela Mosze Menachem 1914 lub 1913 Ojciec kohen
Gita Eli 14/2/1903
Gitl Efraim Fiszel 9/2/1921 Ojciec kohen
Gitl Menachem 6/6/1916? Nazwisko panieńskie Segal
Gitl Awraham Zeew 25/2/1914
Gitl 8/8/1909
Gitl Jakow 23/5/1911
Gitl Icchak Ajzyk 16/2/1913
Gitl Szaul 17/3/1904 Ojciec kohen
Golda
Golda Cwi 24/8/1910
Hadas Josef Mosze 22/4/1909
Hena Chaim Mordechaj 1/4/1892
Hena Iciek 30/5/1888
Hendil Rywka Jakow 30/1/1915
Hendil Sara Eliezer 19/1/1905
Hinda Icchak 1916
Hinda Aharon 2/9/1910?
Hinda Awraham 22/4/1872
Hinda Jakow 1/3/1913
Hinda Jakow Michael 1903 lub 1902
Hinda Szaul 1905
Hinda Frajdel Zalman 16/5/1925 Mąż Awraham Chaim. Nazwisko panieńskie Wieroszewska (Wieruszowska ?). Zmarła w młodym wieku
Icchak Dawid 5/6/1894
Icchak Szmuel Jehuda 20/6/1909 Kohen
Icchak Zecharia 4/8/1909
Icchak Mosze 1904
Icchak Ajzyk Awraham 16/3/1874
Icchak Noach Jehuda 1/6/1872
Icchak Sinaj Baruch 2/12/1872
Icchak Szlomo Mosze 1914?
Icchak Szlomo Natan 1904 lub 1903
Icchak Szraga Jehuda Elazar 5/9/1892
Icchak Jehuda 21/6/1924 Kohen
Idel Malka Chaim 30/8/1930
Igla Meir 9/1/1913
Izrael Awraham Kohen
Izrael Mosze 1842 Kohen
Izrael Michael Josef 19/1/1892
Izrael Cwi Aharon 1/2/1861
Izrael Dawid Eleazar 19/5/1911
Izrael Mordechaj 1915
Izrael Zeew Josef Jehuda
Izrael zeew Szmuel 17/12/1892
Itamar Aleksander 1/2/1901
Jakow Jechiel Michael 28/11/1856
Jakow Izrael Zeew 1915
Jakow Icchak Jehuda Meir
Jakow Icchak Meir 1/12/1902
Jakow Simcha Mosze Nechamia 3/1/1884 Ojciec ADMOR
Jechiel Fiszel Jehuda 8/10/1894
Jechiel Fiszel Meir
Jechiel Michael Icchak Ajzyk 29/5/1885 Kohen
Jehudit Szlomo Zalman 4/12/1919
Jenta Awraham
Jeszaja 17/4/1894
Jochewed Cwi 3/11/1935
Josef Jakow Zeew 4/4/1914 Zmarł w podeszłym wieku
Josef Dow 1905
Josef Eliezer Izrael Mordechaj 6/8/1909
Juta Aharon
Jeszaja Awigdor Izrael
Jeszaja Szlomo Menachem 18/9/1912
Kajla Awraham 25/11/1908
Lejb Reuwen Izrael 1872
Lejbisz 3/10/1850
Lea Awraham Aba 10/7/1871
Lea Jehuda Zeew 24/12/1877
Lea Nachum ha-Lewi 4/5/1915
Lea Mosze Chaim 5/5/1911
Lea Mordechaj 25/3/1911
Lejbusz Kalman
Liba Michael 25/2/1916
Liba Rajzl Chamel Melamed 5/8/1901
Lipsza Aleksander 24/5/1912
Machla Mordechaj 4/6/1905
Machla Rachl Judit Izrael
Malka Lea Szmuel 8/11/1915
Meir Jehuda 28/1/1886
Menachem Becalel 11/7/1903
Mindel Chaja Jakow 14/8/1916
Mindl Pinchas 27/1/1905
Miriam Josef 26/9/1894
Miriam Akiwa Aszer 18/11/1901 Rebecyn
Miriam Jehuda 1899
Miriam Aharon 29/12/1868
Miriam Gitl 1852 Mąż Michel
Miriam Gitl 10/8/1852 Mąż Michel
Mirl Dow 14/7/1975
Mordechaj Menachem
Mordechaj Awraham
Mordechaj Zecharia 16/12/1891 Kohen. Zmarł w podeszłym wieku
Mordechaj Meir 1900
Mosze 29/2/1916
Mosze 1916
Mosze Jehuda 28/5/1876
Mosze Icchak 14/9/1893
Mosze Awraham Icchak 2/1/1906
Mosze Chaim Jakow 32 4/7/1929
Mosze Efraim Szlomo Jehuda [.]/04/1916 Kohen
Mosze Efraim Natan Neta 30/10/1908
Mosze Nachman Jakow Icchak
Mosze Nechamia 27/10/1880
Mosze Szmuel Cwi 5/8/1866
Nachum Szlomo 7/12/1909
Nagid Lejbisz Kalman 3/10/1850 Nagrobek znaleziony na śmietniku w Sieradzu
Necha Mordechaj [.]/01/191?
Necha
Neta Szlomo Zalman 19/4/1885
Peril Awraham 24/5/1916
Peril
Peril Dawid 21/5/1892
Peril Izrael Zeew 15/11/1891 Kohen
Pesa Icchak 1/7/1910 Ojciec lewita
Pesa Awraham Cwi [.]/07/1909?
Pinchas Cwi 12/9/1885
Pinchas Mosze Aharon 1930
Pinchas Mosze Jehuda 8/3/1920 Kohen
Pinchas Aharon Szlomo 12/2/1910
Mordechaj Rabin z Czarnobyla
Raca Szalom 21/6/1892
Rachel Icchak Ajzyk 9/3/1860 Ojciec kohen
Rachel Jehuda Lejb 1925
Rachel Icchak 3/11/1892
Rachel Lea
Rachel Jehudit Szmuel 28/2/1903
Rachil Mordechaj 25/3/1910
Rafael Simcha 30/9/1900 Kohen
Rajzel Josef
Rajzel Mindel Jehuda 23/6/1915
Ran Michal 24/8/1855
Rywka Pinchas Aharon 3/12/1874 Ojciec lewita
Rywka Miriam Eliezer 22/12/1907 Ojciec kohen
Rywka Cwi 7/6/1887
Rywka Rachel Jehuda Lejb
Sara Dawid 3/10/1895
Sara Icchak 19/6/1913
Sara Icchak Jehuda 14/3/1904 Ojciec kohen
Sara Natan 4/12/1908 Ojciec kohen
Sara Etta Jakow 22/1/1902 Ojciec kohen
Sara Lea Mosze 27/3/1894
Sara Rywka Szlomo 60 4/6/1881
Sara Rywka Eleazar
Sara Szarna Icchak Synaj 14/2/1910
Sara Jehudit Baruch
Simcha Chaim Zeew 22/12/1901
Symcha Awraham Jakow 22 16/3/1906
Szabtaj Jekutiel Awraham Cwi 6/10/1903
Szajna Jakow 21/2/1882
Szajna Miriam Zeew 1/3/1910
Szajna Rywka Chaim 7/7/1865 Ojciec lewita
Szaul Gad Icchak 16/10/1913
Szymszon Meir 62 23/10/1887
Szlomo Izrael Eli 29/8/1866
Szlomo Elimelech Dawid Chaim 12/3/1911
Szlomo Mordechaj Mosze 9/1/1882
Szlomo Zajwil Cwi 18/1/1886
Szlomo Zalman Szmuel 14/8/1913
Szemaja Reuwen Awraham 8/7/1907
Szmuel Mendel 7/1/1893
Szmuel Nisan 7/7/1910
Szmuel [.]/01/1916
Szmuel Meszulam Awraham Szmaja 1896 lub 1895
Szmuel Zindel Mordechaj 26/1/1885
Chwatet (?) Szprinca Awraham Jakow 1/9/1915
Szraga Jakow 15/12/1933 Ojciec z rodu rabinackiego
Szraga
Szyfra Szomo Zalman 7/11/1914 Ojciec z Kalisza
Szymon Dawid 3/7/1912
Szymon Icchak 6/5/1862 Lewita
Szymon Zeew Wolf Szlomo 8/11/1828
Toba Mordechaj 31/8/1909
Toba Hinda Tuwia 13/1/1911
Towa Meir 16/5/1903
Towa Becalel ha-Lewi 28/11/1905
Jehuda Hillel Pinchas Aharon 14/6/1899
Jehuda Lejb Jakow Jecheskel 18 18/5/1905
Jehudit Aharon 28/11/1919 Nazwisko panieńskie Pintus
Jehudit Cwi Eleazar 22/1/1921 Nazwisko panieńskie Okładek
Jom Tow Lipman
Yuta Miriam Chaim ha-Lewi 16/9/1910
Zeew Awraham 13/7/1843
Zisse Motil Awraham 21/6/1907
Cmentarz w Warcie w obiektywie Aleksandra Batorowskiego
Warta - macewa na cmentarzu żydowskim nagrobek cmentarz żydowski w Warcie - macewa Warta - macewa na cmentarzu żydowskim
Poszukujemy wszelkich informacji o tym cmentarzu: jego historii, wyglądzie przed wojną i po jej zakończeniu, procesie dewastacji, nagrobkach znajdujących się poza cmentarzem.
Korespondentom gwarantujemy dyskrecję.
Teksty i zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas